Innehåll på denna sida

مکتب لیسه استثنائی

Dari (PRS)

مکتب لیسه استثنایی یک دوره چهار ساله برای شمایی است که بین ١٦ الی ٢٠ سال داشته و دارای یک اختلال رشد/ کم توانی هوشی می‌باشید یا مصاب به آسیب مغزی در اثر حادثه می‌باشید. مکتب لیسه استثنایی دربرگیرنده پروگرام‌ عمومی و پروگرام فردی می‌باشد.

Två elever och en lärare i skyddshjälmar utomhus.

پروگرام عمومی و فردی

در مکتب لیسه استثنایی ده پروگرام عمومی وجود دارد. همه آنها آماده کننده مسلکی می‌باشند که هدف آنها آماده کردن شاگردان برای یک زندگی کاری می‌باشد. پروگرام فعالیت‌های هنری و پروگرام اجتماعی، طبیعی و زبان همچنان شاگردان را برای ادامه تحصیل، منحیث مثال در یک مکتب عالیه ملی، آماده می‌کند. پروگرام‌های عمومی بیشتر آماده کننده مسلکی می‌باشند. یک پروگرام ملی همچنان می‌تواند بحیث یک دوره متوسطه شاگرد-آموزشی باشد که حداقل نیمی از این دوره خارج از مکتب و در یک یا چند محل کار انجام می‌گیرد.

همه شاگردان همچنان باید یک کار پایان دوره متوسطه انجام دهند که در آن شاگرد نشان دهد کارهای معمول در زمینه‌های مسلکی پروگرام مربوطه را انجام داده می‌تواند.

پروگرام‌های فردی برای شاگردانی است که تحصیل در پروگرام عمومی را دنبال کرده نمی‌توانند. هر پروگرام چهار سال در جریان است و دربرگیرنده موضوعات کلی مضامین درسی می‌باشد.

کارآموزی هم می‌تواند در پروگرام فردی گنجانده شود.

درخواست تحصیل در یک پروگرام در لیسه استثنایی

درخواست تحصیل در یک پروگرام عمومی یا فردی در لیسه استثنایی باید به کمون محل سکونت تسلیم شود که درخواست را بررسی و در مورد پذیرش تصمیم می‌گیرد.

تشخیص و یادگیری در لیسه استثنایی

در لیسه به شما بطور مرتب در مورد آنچه، به نسبت هدف تعیین شده تدریس، یاد گرفته‌اید، معلومات داده می‌شود.

معلم، خود شما و دیگر شاگردان، می‌توانید نظر خود را اعلام نمایید که این امر موجب رهنمایی و پیشرفت شما در امر یادگیری شما خواهد گردید. معلم و شاگرد همچنان در مورد نحوه کار شاگرد برای پیشرفت در درس‌ها بر مبنای تشخیص داده شده در مورد آنچه شما ضرورت است یاد گرفته و آنچه تاکنون یاد گرفته‌اید، صحبت می‌کنند. مهم است که خود شما درکی از یادگیری خود و ضرورت پیشرفت خود داشته باشد.

جلسه پیشرفت تحصیلی در مکتب لیسه استثنایی

حداقل یک بار در هر ترم، باید شما، معلم و سرپرست شما (اگر زیر ١٨ سال سن دارید) با یکدیگر ملاقات نمایید تا در مورد نحوه پیشرفت کارها در مکتب و اینکه چقدر از مکتب رضایت دارید صحبت کنید. به این ملاقات جلسه پیشرفت تحصیلی گفته می‌شود. این جلسه باید تصویری از پیشرفت علمی و پیشرفت اجتماعی شما بدست دهد.

در این جلسه باید در مورد اینکه مکتب به چه نحوه باید در راه پیشرفت و یادگیری از شما حمایه نموده و شما را تشویق نماید صحبت کنید. این گفتگوها به شما و سرپرستتان امکان می‌دهد در مورد نحوه مکتب رفتن خود تاثیر گذاشته و در اینکارمسئولیت بپذیرید .در این جلسه از جمله نیازهای احتمالی شما برای آنکه خود را بیشتر با امور مکتب مطابقت دهید و نیاز به حمایت‌های مخصوص، هم مطرح می‌شود.

نمره و امتیازدهی در مکتب لیسه استثنایی

شاگردان که پروگرام عمومی را می‌گذرانند در پایان هر کورس نمره می‌گیرند. برای هر کورس یک شرط علمی تعیین شده که شرح می‌دهد چه معلوماتی باید کسب نمایید. شاگردانی که یک پروگرام عمومی یا فردی را گذرانده باشند، باید پس از پایان پروگرام یک دیپلم دوره متوسطه استثنایی دریافت نمایند.

بحیث نمره از حروف "آ" تا "ای" استفاده می‌شود. بالاترین نمره "آ" و کمترین نمره "ای" می‌باشد. در پروگرام‌های فردی کدام نمره داده نمی‌شود، بجای آن معلومات شما بر مبنای سطوح علمی تعیین شده ارزیابی می‌شود.

آیا می‌خواهید بیشتر بدانید؟

با رهنمای تحصیلی- مسلکی در مکتب خود تماس بگیرید تا معلومات بیشتر درباره پروگرامی که برای شما مناسب می‌باشد، دریافت نمایید.