Innehåll på denna sida

دبیرستان کم توانان ذهنی

Persiska (PES)

(دبیرستان ویژه) دوره دبیرستانی چهار ساله است برای افراد بین 16 و 20 سال که دارای کم توانی ذهنی هستند و یا این که آسیب دیدگی مغضی دارند. این مدارس هم شامل رشته های سراسری و هم رشته های انفرادی هستند.

Två elever och en lärare i skyddshjälmar utomhus.

رشته های سراسری و انفرادی

9 رشته دبیرستانی سراسری برای کم توانان ذهنی وجود دارد. تمام این رشته، رشته های مقدماتی کاری هستند و هدف آن ها آماده سازی دانش آموزان برای اشتغال است. رشته های هنری، جامعه شناسی، زیست شناسی و زبان، دانش آموزان را برای تحصیل در آموزشگاه بزرگسالان (Folkhögskolan) هم آماده می کند. این رشته های سراسری در وحله اول رشته های مقدماتی برای جذب به بازار کار هستند. یک رشته سراسری در این مقطع می تواند به صورت کارآموزی هم انجام شود که در این صورت حد اقل نصف آموزش در یک و یا چندین محل کار انجام می شود.

همه دانش آموزان باید یک پروژه دبیرستانی هم انجام دهند و به این وسیله نشان بدهند که توانایی انجام وظایف کاری عادی در رابطه با رشته مربوطه را دارند.

رشته های انفرادی (individuella programmen) برای کسانی است که نمیتوانند یک رشته سراسری را دنبال کنند. طول هر رشته چهار سال است و از شاخه های درسی مختلف تشکیل شده.

دوره کارآموزی هم می تواند بخشی از رشته انفرادی باشد.

تقاضای تحصیل در دبیرستان کم توانان ذهنی

تقاضای تحصیل در دبیرستان کم توانان ذهنی در رشته های سراسری و یا انفرادی نزد کمون محل سکونت انجام می شود. این کمون است که در مورد ثبت نام و یا عدم ثبت نام تصمیم می گیرد.

ارزیابی و یادگیری در دبیرستان کم توانان ذهنی

در مدرسه ، شما در مورد آنچه که با توجه به اهداف این رشته و تدریس در آن آموخته اید، اطلاعات مداوم دریافت می کنید.

معلم ، خود شما و سایر دانش آموزان می توانند با بیان نظرات خود به پیشرفت شما در یادگیری کمک کنند. شما و معلمتان همچنین براساس ارزیابی آنچه به آن نیاز دارید و تا این زمان آموخته اید ، در مورد اینکه باید چه کاری برای پیشرفت در تحصیلات خود انجام دهید صحبت می کنید. این مهم است که شما خود درکی صحیح از یادگیری خویش و نیازهای موجود برای پیشرفت تحصیلی خود داشته باشید.

بررسی پیشرفت در دبیرستان کم توانان ذهنی

حد اقل یک بار در هر نیمسال تحصیلی معلم باید شما و سرپرستان شما را برای ارزیابی تحصیلات شما و همچنین نظرتان در باره رضایت از مدرسه ملاقات کند. این جلسات "گفتگو برای بررسی پیشرفت" (Utvecklingssamtal) نامیده می شود. هدف از این گفتگو ارائه تصویری درست از پیشرفت های تحصیلی و اجتماعی شما است.

در این جلسه در باره این صحبت می شود که مدرسه چگونه می تواند در پیشرفت و یادگیری شما به شما کمک کند. این گفتگو به شما و سرپرستان شما هم این امکان را می دهد که در تحصیلات شما تاثیرگذار و مسئولیت پذیر باشید. در اینجا از جمله در باره نیازهای احتمالی شما برای تغییرات و نیززمینه هایی که در آن احتیاج به کمک دارید صحبت می شود.

ارزیابی و نمره در دبیرستان کم توانان ذهنی

بعد از پایان هر درسی به دانش آموزان در رشته های سراسری نمره داده می شود. برای هر درس میزان دانشی که شما در زمان تحصیل باید به آن دست یابید مشخص شده است. دانش آموزانی که در یک رشته سراسری و یا انفرادی تحصیل کرده اند بعد از پایان تحصیلات یک گواهی برای اتمام تحصیل در دبیرستان کم توانان ذهنی دریافت می کنند.

برای نمره دادن از یک مقیاس A تا E استفاده می شود. A بالاترین نمره و E کمترین نمره است. در رشته های انفرادی نمره داده نمی شود. در عوض آموخته های شما بر اساس الزامات آموزشی برای این رشته ارزیابی می گردد.

می خواهید بیشتر بدانید؟

با مشاور تحصیلی و حرفه ای در مدرسه خود جهت راهنمایی و کسب اطلاعات بیشتر برای تحصیل در رشته مناسب خود تماس بگیرید.