Innehåll på denna sida

آموزش کمونی کلانسالان Komvux

Dari (PRS)

آموزش کمونی کلانسالان (کومووکس) برای کلانسالانی است که فاقد تحصیلات ابتدائیه یا متوسطه (لیسه) می‌باشند. در کومووکس شما می‌توانید تحصیلات قبلی خود را تکمیل نموده و یا یک رشته تحصیلی جدید را شروع نمایید. از اول جولای همان سالی که ٢٠ سال خود را تکمیل می‌نمایید در کومووکس تحصیل کرده می‌توانید.

در مکاتب و در کمون، یک رهنمای تحصیلی و مسلکی وجود دارد که به شما هم در قسمت کورس‌های آموزشی و هم بازار کار سویدن معلومات داده می‌تواند.

برای شما که تازه به سویدن وارد شد‌ه‌اید

کورس‌های تحصیلی بسیاری برای کلانسالان برای انتخاب وجود دارد، هم تحصیلاتی که به یک شغل می‌انجامد و هم تحصیلاتی که نفر را برای ادامه تحصیل در مکتب عالی مسلکی، مکاتب عالی و پوهنتون‌ها، آماده می‌سازد. برای دانستن اینکه تحصیلات قبلی شما در کدام سطح می‌باشد، رهنمای تحصیلی و مسلکی در کمون و یا مکتب خودتان به شما کمک کرده می‌تواند تا معلومات و تجربیات خود را ارزیابی نمایید.

در مکاتب و در کمون دسترسی به رهنمای تحصیلی و مسلکی فراهم است که به شما هم در قسمت کورس‌های آموزشی و هم بازار کار سویدن معلومات داده می‌تواند.

آموزش کمونی کلانسالان Komvux

آموزش کمونی کلانسالان (کومووکس) برای کلانسالانی است که فاقد تحصیلات ابتدائیه یا متوسطه (لیسه) می‌باشند. در کومووکس شما می‌توانید تحصیلات قبلی خود را تکمیل نموده و یا یک رشته تحصیلی جدید را شروع نمایید. شما همچنین می‌توانید در کومووکس سویدنی یاد بگیرید، مطالب بیشتر را در زیر قسمت اس.اف.ای، سویدنی برای مهاجرین، در بخشهای بعدی این متن مطالعه کرده می‌توانید.

زمانی که شما تحصیل در کوموکس را آغاز می‌کنید، حق دارید یک پلان تحصیلی فردی داشته باشید. همه دوره‌های تحصیلی که کمون مسئولیت آنها را برعهده دارد رایگان می‌باشند.

Komvux شما می‌توانید

  • و مکتب لیسه می‌باشند، اس.اف.ای و کورس‌هایی بخوانید که معادل مکتب ابتدائیه
  • یک مدرک پایان تحصیلی بگیرید که معادل دیپلم متوسطه (لیسه) می‌باشد،
  • تحصیلات قبلی خود را تکمیل نمایید تا واجد شرایط برای ورود به مدرسه عالی یا مکتب عالی مسلکی شوید،
  • یک دوره تحصیلی مسلکی بگذرانید،
  • معلومات خود در یک مضمون درسی را امتحان نمایید،
  • برای معلوماتی که از قبل دارید تاییدیه اعتبار دریافت نمایید

چه کسی در Komvux تحصیل کرده می‌تواند؟

از اول جولای همان سالی که ٢٠ سال خود را تکمیل می‌نمایید در کومووکس تحصیل کرده می‌توانید. برای تحصیل در کومووکس باید ساکن سویدن بوده، فاقد معلوماتی باشید که کورس مورد نظر ارایه می‌نماید و شرایط لازم برای گذراندن آن کورس با کامیابی را داشته باشید. بعضی أوقات حتی اگر فرد کمتر از ٢٠ سال داشته باشد هم می‌تواند تحصیل در این مراکز را شروع نماید.

این کورس‌ها چنین آماده شده‌اند

ممکن است امکان تحصیل بصورت تمام وقت و پاره وقت وجود داشته باشد. شما در مکتب، از راه دور، یا ترکیبی از هر دو تحصیل کرده می‌توانید. همچنین ممکن است این امکان وجود داشته باشد که نفر بعضی کورس‌ها، یا قسمت‌هایی از کورس‌ها را در یک محل کار بگذراند.

امکان ترکیب کردن تحصیلات در سطوح مختلف وجود دارد. منحیث مثال شما می‌توانید تحصیل در کورس سویدنی برای مهاجران (اس.اف.ای) را با کورس‌های دیگر در کومووکس ترکیب نمایید.

برای دریافت معلومات بیشتر در قسمت کورس‌هایی که در کمووکس کمون شما ارائه می‌شود با یک رهنمای تحصیلی و مسلکی در مرکز آموزش کلانسالانی که به آنجا می‌روید یا در کمون محل سکونت خود تماس بگیرید.

در طول تحصیل شما باید بطور مرتب درباره آنچه یاد گرفته‌اید، به نسبت اهداف تعیین شده در کورس مذکور، معلومات دریافت نمایید.

این امر مهم است که شما درکی از یادگیری خود و ضرورتی که به پیشرفت دارید، داشته باشید.

نمره

کومووکس از سیستم امتیاز دهی "آ" تا "اف" استفاده می‌کند، یعنی همان معیاری که در مکتب ابتدائیه و مکتب لیسه مورد استفاده قرار می‌گیرد. "آ" بالاترین نمره و "ای" کمترین نمره کامیابی می‌باشد. نمره "اف" نمره ناکامی است. معلم شما برای هر کورسی که به پایان می‌برید نمره می‌دهد.

امتحان – به این نحو انجام می‌شود

امتحان دربرگیرنده آن است که برای آنکه به شما در آن مضمون درسی یا کورس نمره داده شود، معلومات شما بر مبنای شروط علمی تعیین شده مورد ارزیابی قرار می‌گیرد. شما حق دارید در همه مضامین درسی و کورس‌هایی که در آنها نمره داده می‌شود، امتحان دهید. امتحانات تنها نزد کمونی باید انجام شود که کورس مذکور را برگذار نموده است. برای امتحان دادن باید در سویدن سکونت داشته باشید.

هدف از امتحان دادن آن است که شاگرد معلومات خود را در همه بخش‌های مضمون درسی یا کورسی که گذرانده بر مبنای شروط علمی تعیین شده، نشان دهد. جزئیات مربوط به نحوه انجام اینکار توسط مکتب تعیین می‌گردد. شاگرد نمی‌تواند این شرط را بگذارد که اجازه یابد یک امتحان را در زمانی معین انجام دهد.

امتحانات می‌تواند در چارچوب مکتب ابتدائیه، مکتب لیسه، یا آموزش کلانسالان انجام شود. در زمان امتحان باید همه نمرات قابل اکتساب باشند. اگر از قبل یک نمره کامیابی در کورس مربوطه دارید، اما می‌خواهید امتحان بدهید تا نمره بالاتری کسب نمایید، مکتب اجازه دارد هزینه‌ای برای امتحان گرفتن از شما بگیرد. این هزینه می‌تواند حداکثر ٥٠٠ کرون باشد.

تایید اعتبار– معلومات قبلی خود را مورد ارزیابی قرار دهید

تایید اعتبار دربرگیرنده آن است که معلوماتی که شخص دارد مورد بررسی و ارزیابی قرار گیرد. این امکان وجود دارد که معلومات و تجاربی که از قبل دارید تایید اعتبار شوند. هدف از این تایید اعتبار باید آن باشد که شما می‌خواهید:

  • شروع به تحصیل نمایید و می‌خواهید قبل از شروع، محتوا و سطح تحصیلات خود را مطابقت دهید تا مجبور نباشید آنچه از قبل می‌دانید را دوباره بخوانید،
  • زمان تحصیل در کورسی که در حال خواندن آن هستید را کوتاه‌تر نمایید،
  • یا اینکه دانش خود را مستند نمایید تا آن را، منحیث مثال در یک مصاحبه کاری، نشان داده بتوانید.

اگر می‌خواهید نسبت به تایید اعتبار مدارک یا دانش خود اقدام نمایید با کمون محل سکونت خود تماس بگیرید.