Innehåll på denna sida

Komvux

Kommunal vuxenutbildning (komvux) är till för vuxna som saknar utbildning från grund- eller gymnasieskolan. På komvux kan du också komplettera din tidigare utbildning eller välja att påbörja en ny utbildningsinriktning. Från och med den 1 juli det år du fyller 20 år kan du börja läsa på komvux.

På skolorna och i kommunen finns studie- och yrkesvägledare som kan ge mer information både om utbildningar och om den svenska arbetsmarknaden.

För dig som är ny i Sverige

Det finns många utbildningar för vuxna att välja bland, både utbildningar som leder till ett yrke och utbildningar som förbereder för att studera vidare på yrkeshögskola, högskola eller universitet. För att ta reda på vilken nivå din tidigare utbildning ligger på kan studie- och yrkesvägledare i din kommun eller på din skola hjälpa till att bedöma dina kunskaper och erfarenheter.

På skolorna och i kommunen finns tillgång till studie- och yrkesvägledare som kan ge mer information, både om utbildningar och den svenska arbetsmarknaden.

Kommunal vuxenutbildning – komvux

Kommunal vuxenutbildning (komvux) är till för vuxna som saknar utbildning från grund- eller gymnasieskolan. På komvux kan du också komplettera din tidigare utbildning eller välja att påbörja en ny utbildningsinriktning.

När du börjar studera på komvux har du rätt till en individuell studieplan. Alla utbildningar som kommunen ansvarar för är avgiftsfria.

Vad du kan göra på komvux

På komvux kan du

  • läsa sfi och kurser som motsvarar grundskolan och gymnasieskolan
  • läsa in en examen som motsvarar gymnasieskolan
  • komplettera tidigare utbildning för att få behörighet till högskola eller yrkeshögskola
  • få en yrkesutbildning
  • få göra en prövning av dina kunskaper i ett ämne
  • få tidigare kunskaper validerade.

Vem får studera på komvux?

Från och med den 1 juli det år du fyller 20 år kan du börja läsa på komvux. För att få studera på komvux ska du också vara bosatt i Sverige, sakna de kunskaper som utbildningen ger och ha förutsättningar att klara utbildningen. Ibland kan man få börja även om man är yngre än 20 år.

Så här är utbildningen upplagd

Det kan finnas möjlighet att studera på heltid eller deltid. Du kan studera på skolan, på distans eller en kombination av dessa. Det kan också finnas möjlighet att gå vissa kurser, eller delar av kurser, på en arbetsplats.

Det går att kombinera studier på olika nivåer. Till exempel kan du kombinera utbildning i svenska för invandrare (sfi) med andra studier inom komvux.

Kontakta en studie- och yrkesvägledare vid den vuxenutbildning du vill gå eller i din hemkommun för mer information om vilka kurser som erbjuds på komvux i din kommun.

Bedömning och lärande

Under utbildningen ska du kontinuerligt få information om vad du har lärt dig i förhållande till undervisningens mål.

Det är viktigt att du får förståelse för ditt eget lärande och behov av utveckling.

Betyg

Komvux använder betygsskalan A–F, samma som i till exempel grundskolan och gymnasieskolan. A är det högsta betyget och E är det lägsta godkända betyget. Betyget F är inte godkänt. Din lärare sätter betyg på varje kurs som du har avslutat.

Prövning – så går det till

Prövning innebär att du får dina kunskaper bedömda utifrån betygskriterierna för att du ska kunna få ett betyg i ämnet eller på kursen. Du har rätt att göra prövningar i alla ämnen och kurser som betyg sätts i. Prövningen får bara göras hos en kommun som anordnar den aktuella kursen. För att få göra en prövning måste du vara bosatt i Sverige.

Syftet med prövningen är att eleven ska visa sina kunskaper i alla delar av ämnets eller kursens betygskriterier. Hur det går till i detalj bestämmer skolan. Det är också skolan som bestämmer hur och när en prövning ska genomföras. En elev kan inte kräva att få göra en prövning under en specifik tid.

Prövning kan göras inom grundskolan, gymnasieskolan och inom vuxenutbildningen. Vid en prövning ska alla betygssteg vara möjliga att nå. Om du redan har ett godkänt betyg i kursen, men vill göra en prövning med sikte på ett högre betyg, så får skolan ta ut en avgift för prövningen. Avgiften får vara högst 500 kronor.

Validering – få dina tidigare kunskaper bedömda

Validering innebär att kartlägga och bedöma de kunskaper som en person har. Det kan finnas möjlighet för dig att få dina tidigare kunskaper och erfarenheter validerade. Syftet med valideringen kan vara att du vill

  • börja studera och inför starten anpassa innehållet och nivån på dina studier så att du inte behöver läsa det du redan kan
  • förkorta tiden på en pågående utbildning
  • dokumentera dina kunskaper för att kunna visa upp vid till exempel en arbetsintervju.

Om du vill göra en validering, kontakta din kommun.