Innehåll på denna sida

کلاس پیش دبستانی (Förskoleklass)

Persiska (PES)

بیشتر کودکان از شش سالگی در کلاس پیش دبستانی شروع می کنند. بعد از کلاس پیش دبستانی ، آنها وارد دوره نه ساله ابتدایی می شوند.

Två barn i förskoleklass som tittar på ett papper.

کودکانی که در سوئد زندگی می کنند از ترم پائیز سالی که شش ساله می شوند مشمول تحصیل اجباری می گردند. بیشتر کودکان آن وقت در کلاس پیش دبستانی شروع می کنند. بعد از کلاس پیش دبستانی کودکان وارد دوره ابتدایی و یا آموزش هایی مشابه آن می شوند. هر سال تحصیلی به دو ترم پائیزه و بهاره تقسیم می شود.

مدارس می توانند هم دولتی/کمونی (Kommunal) باشند و هم مستقل (Fristående)

مدارس ابتدایی هم می توانند دولتی/کمونی باشند و هم مستقل. بیشتر مدارس ابتدایی دولتی هستند و شاگردان معمولا در یک مدرسه دولتی در نزدیکی خانه خود تحصیل می کنند.

هر مدرسه ابتدایی می تواند شاخه های مختلف را در خود بگنجاند، برای مثال کلاس های انگلیسی و یا کلاس های ورزش و موسیقی.

همه می توانند درمدارس مستقل درس بخوانند و برنامه آموزشی آنان باید هم تراز با برنامه ها ی درسی مدارس دولتی باشد. مدارس مستقل به کمون ها تعلق ندارند بلکه مالکان دیگری دارند.

کلاس پیش دبستانی

همه کودکان باید از سالی که شش ساله می شوند در کلاس پیش دبستانی شرکت کنند اما در بعضی موارد کودک می تواند از پنج یا هفت سالگی شروع کند. کلاس پیش دبستانی رایگان است و در طول یک سال تحصیلی حداقل 525 ساعت را شامل می شود.

آموزش در این سطح باید رشد و یادگیری را ترغیب کند و کودکان را برای تحصیلات آینده آماده سازد. بازی ، خلاقیت و کند وکاو قسمتهای مهمی از یادگیری کودکان هستند.

فعالیت کلاس های پیش دبستانی

آموزش باید مبتنی بر یک دیدگاه جامع درباره دانش آموزان و نیاز آنان باشد. یک هدف دیگر کلاس های پیش دبستانی این است که ایجاد رابطه با دوستان برای کودکان را ممکن سازد و به آنان احساس تعلق و امنیت در گروه بدهد. آموزش در کلاس های پیش دبستانی همچنین باید دانش آموزان را برای توسعه مهارت های مشارکتی مبتنی بر رویکرد ی دموکراتیک و همدلانه فراهم کند.

این کلاس ها باید شرط لازم را برای دانش آموزان فراهم آورند تا توانایی خود را برای آزمایش و توسعه ایده ها ، حل مشکلات و به کار گرفتن آن ایده ها پرورش دهند.

شاگردان در کلاس های پیش دبستانی باید هم به صورت کتبی و هم شفاهی در زمینه های مختلف ارتباط برقرار کنند. از طریق اشکال مختلف زیبایی شناختی ، کودکان یاد می گیرند که به روشهای مختلف با کمک مثلا بازیگری، رقص ، موسیقی ، تصویر و فرم ارتباط برقرار کنند. کلاس پیش دبستانی همچنین شامل استفاده از مفاهیم ریاضی برای حل مشکلات و نیز کاوش وتوصیف رویدادها و رابطه بین آنان در طبیعت یا مکانهای دیگری است که شاگردان از آنها بازدید می کنند. این فرصت باید برای دانش آموزان فراهم شود تا در محیط های مختلف حرکت کنند و بیاموزند که چه عواملی می توانند بر سلامتی و بهزیستی آنان تأثیر بگذارند. این کلاس ها حد اکثر شش ساعت در روز هستند.

کمون ها مسئولیت ارائه کلاس های پیش دبستانی را بر عهده دارند. کلاس های پیش دبستانی موجود در مدارس مستقل می توانند جایگزین کلاس های دولتی باشند.