Innehåll på denna sida

دوره های مقدماتی (Introduktionsprogram)

Persiska (PES)

دوره های مقدماتی برای کسانی است که شرایط لازم برای تحصیل در دبیرستان را ندارند. انتخاب دوره بستگی دارد به اهدافی که شما از این آموزش دارید.

Tre gymnasieelever som står i bredd och ler.

گزینه دیگری که به جای دوره های مقدماتی وجود دارد تحصیل دو ساله در دوره ابتدایی (grundskola) است که در آن صورت واجد شرایط برای تحصیل در دبیرستان خواهید شد. هدف دوره مقدماتی این است که امکان وارد شدن به دبیرستان را برای شما فراهم کند و یا این که به شما امکان اشتغال بدهد.

تحصیل در دوره مقدماتی باید یک برنامه آموزشی را دنبال کند. در این برنامه آموزشی باید هدف، مدت و محتوای کلی تحصیل مشخص شده باشد. یک برنامه تحصیلی فردی برای هر دانش آموز باید تنظیم شود. هدف شما از تحصیل، نیازها و علاقه های شما از جمله نکاتی هستند که باید در تنظیم این برنامه به آن توجه شده باشد.

از پائیز سال 2019 چهار برنامه مقداماتی وجود دارد: انتخاب بر اساس رشته تحصیلی (Programinriktat val) ، معرفی مشاغل (Yrkesintroduktion) ، گزینه فردی (Individuellt alternativ) و آموزش زبان (Språkintroduktion) . هیچ یک از این برنامه ها منجر به مدرک تحصیلی نمی شوند بلکه هدف آن ها این است که راه تحصیل در یکی از رشته های دبیرستانی و یا رسیدن به کار را برای شما هموار کنند.

تحصیل در این دوره ها به صورت تمام وقت است و محتوای آن در یک برنامه آموزشی فردی تعیین می شود. از اول ژولای 2019 باید هدف، محتوای کلی ومدت تحصیل در این برنامه آموزشی مشخص شده باشد. اهداف دانش آموز از تحصیل بر روی چگونگی این برنامه آموزشی تاثیر می گذارد. دانش آموزی که برنامه مقدماتی را به پایان می رساند یک گواهی دبیرستانی دریافت می کند.

اگرمی خواهید بدانید کدام برنامه بیش از همه مناسب شماست برای کسب اطلاعات با مشاور تحصیلی که در مدرسه شما کار می کند صحبت کنید.

چهار برنامه مقدماتی موجود

انتخاب بر اساس رشته تحصیلی (Programinriktat val)

انتخاب بر اساس رشته تحصیلی برای کسانی است که قصد تحصیل در یک رشته خاص دبیرستانی دارند و می خواهند هر چه زودتر برای ورود به این رشته آماده شوند. رشته دبیرستانی مورد نظر هم می تواند یکی از رشته هایی باشد که دانش آموز را برای ورود به دانشگاه آماده می کند و هم یک رشته فنی و حرفه ای.

کمون محل سکونت شما مسئولیت ارائه این نوع دوره مقدماتی را برای تمام کسانی که واجد شرایط هستند بر عهده دارد.

شما واجد شرایط هستید اگر:

  • درس سوئدی و یا سوئدی برای مهاجران ،
  • ریاضیات و انگلیسی و همچنین سه ماده درسی دیگر و یا
  • سوئدی یا سوئدی برای مهاجران
  • ریاضیات و انگلیسی و چهار ماده درسی دیگر را پاس کرده باشید

معرفی مشاغل (Yrkesintroduktion)

برنامه مقدماتی معرفی شغلی برای کسانی است که مایل به تحصیل در یک رشته فنی و حرفه ای هستند اما دروسی را که برای ورود به یک رشته فنی و حرفه ای لازم است پاس نکرده اند.

این آموزش مقدماتی می تواند شامل درس هایی باشد که منجر به اشتغال شما شود و یا این که ورود به یک رشته فنی و حرفه ای دبیرستانی را برایتان مقدور سازد. این دوره می تواند برای مثال در برگیرنده مواد درسی دوره ابتدایی باشد که شما نمره قبولی آنان را ندارید، و یا دروسی از رشته فنی و حرفه ای و نیز آموزش در محل کار، کارآموزی و یا اقدامات دیگر که شما برای توسعه توانایی خود احتیاج دارید. بعد از این دوره شما می توانید یا به دنبال کار بگردید و یا در یک دبیرستان فنی حرفه ای شروع به تحصیل کنید.

گزینه فردی (Individuellt alternativ)

گزینه فردی برای کسانی است که به دنبال آموزشی هستند تا بتوانند مشغول به کار شوند و یا تحصیل در یک رشه دبیرستانی را آغاز کنند اما عدم قبولی در یکی از مواد درسی دوره ابتدایی مانع ورود آنان به دبیرستان می شود.

این تحصیلات می تواند برای مثال حاوی مواد درسی دوره ابتدایی باشد که شما در آن ها قبول نشده اید. درس هایی از دوره دبیرستان و اقدامات دیگر همچون کارآموزی و اقداماتی برای بالابردن انگیزه نیز می توانند بخش هایی از این دوره باشند. بعد از این دوره شما می توانید جویای کار شوید و یا در سطح دبیرستان ادامه تحصیل دهید.

آموزش زبان(Språkintroduktion )

دوره آموزش زبان برای کسانی است که تازه به سوئد آمده اند و فاقد نمرات قبولی در دروسی هستند که برای تحصیل در دبیرستان الزامی اند و همچنین نیاز به آموزش زبان سوئدی دارند.

Lärare och elev som sitter och tittar i en bok.

تمرکز در اینجا بر روی زبان سوئدیست تا دانش آموز بتواند پس از آن یکی از گزینه های تحصیلی در یک دوره مقدماتی دیگر، تحصیل در دبیرستان، آموزش بزرگسالان و یا اشتغال را انتخاب کند. این دوره با تجربیات دانش آموز، دانش و اهداف او وفق داده می شود. زبان سوئدی، مواد درسی دوره ابتدایی و دبیرستان و همچنین اقدامات لازم دیگر در این دوره گنجانده می شوند. بعد از این دوره شما می توانید تحصیل خود را در دبیرستان و یا مدارس دیگر ادامه دهید.