Barnaamijka hordhaca

Somaliska (SOM)

Barnaamijka hordhaca ayaa loogu tala galay ardayga kasban waaya aqoon uu ugu gudbo barnaamijada qaran ee dugsiga sare. Barnaamijka uu ardaygu ka qeyb qaadanayo waxey ku xiran tahay hadafka uu ardaygu ka leeyahay waxbarashada barnaamijka.

Tre gymnasieelever som står i bredd och ler.

Barnaamijka hordhaca waxa lagu beddeli karaa iyaduu ardaygu uu laba sano sii dhigto dugsiga hoose/dhexe si uu shahaado u helo. Barnaamijka hordhaca ayaa loogu tala galay inuu siiyo ardayga kasban waaya u gudubka barnaamijka qaran fursad inuu helo barnaamij uu dhigto ama fursad u hogaamisa inuu shaqo helo.

Waxbarashada barnaamijka hordhaca ayaa raaceysa qorshe waxbarasho wadata ujeedo, mudo ay socoto isla markaana leh maadooyin lagu dhigto. Qorshe waxbarasho ee shakhsi ayuu arday kastaa heleyaa. Taa waxa haqab tireysaa hadafka waxbarasho ee ardayga, baahidiisa iyo waxa uu xiiseeyo.

Laga bilaabo deyrta 2019 waxa jira afar barnaamij hordhac ee kala duwan: Doorasho barnaamij ku wajahan, Hordhac xirfadeed, Ku beddel shakhsi iyo hordhac af. Barnaamijyadan ayaa lagu heleyn qalin jebin, balse ujeedadu waa iney kugu hogaamiyaan barnaamij kale ee qaran ama shaqo.

Waxbarashada ayaa la qaataa wakhti buuxa iyadoona waxa ay ka kooban tahay ay ku xiran tahay qorshaha waxbarasho ee shakhsiga. Qorshaha waxbarasho ee shakhsiga ayaa laga bilaabo 1-da juulaay 2019 sharaxaya ujeedada waxbarashada, waxa ay ka kooban tahay iyo mudada ay socoto. Hadafka waxbarashada ardayga ayaa kadib saameynaya sida uu u ekaanayo qorshaha waxbarasho ee shakhsiga. Ardayga dhameysta barnaamijka hordhaca wuxuu heleyaa shahaaddo dugsi sare.

Si lagaaga caawiyo sidii aad ku ogaan laheyd barnaamijka ku anfaca, waxaad la hadli kartaa hagaha waxbarasho iyo xirfadeed ee iskuulkaada.

Afarta barnaamij hordhac ee kala duwan

Doorasho barnaamij ku wajahan waxa loogu tala galay ardayga doonaya waxbarasho himiladeedu tahay barnaamij khaasa ee qaran si markaa, sida ugu dhaqsaha badan leh, uu ugu gudbo barnaamijka qaran. Barnaamijka qaran ee waxbarashadu ku wajahan tahay ayaa noqon kara mid xirfadeed ama mid u diyaar garow barnaamij jaamacadeed.

Degmada aad deggen tahay ayaa ka masuul ah in ardayda buuxiso shuruudaha doorasho barnaamij ku wajahan, iney soo geli karaan barnaamijka.

Waxa barnaamijka ka qeyb qaadan kara ardayga:

  • ku baasay iswiidhishka ama svenska som andraspråk,
  • xisaab iyo ingiriis iyo sadax maaddo ama
  • iswiidhish ama svenska som andraspråk,
  • xisaab ama ingiriis iyo afar maaddo.

Hordhac xirfadeed

Hordhac xirfadeed waxa loogu tala galay qofka doonayo waxbarasho xirfad ku aaddan, balse aan heysan shahaaddada looga baahan yahay inu lagu dhigto barnaamij xirfadeed.

Hordhac xirfadeedka ayaa ka kooban waxbarasho si aad u hesho shaqo ama si aad u dalban karto barnaamij xirfad. Waxbarashada ayaa ka koobnaan karta maadooyinka dugsiga hoose/dhexe ee aanu ardaygu shahaaddo ka heysan, koorsooyinka barnaamijka xirfadda, wax ka barasho goob shaqo (apl) ama baraaktiik iyo waxqabad kale ee ardaygu ugu baahan yahay horumarinta aqoontiisa. Waxbarashada kadib wuxuu ardaygu codsan karaa shaqo ama isagoo sii wata waxbarashada barnaamijka xirfadda.

Ku beddel shakhsi

Ku beddel shakhsi waxa loogu tala galay qofka doonaya waxbarasho si uu u shaqeeyo ama sii wato waxbarasho dugsi sare ama mid kale. Waxaa kaa maqan mid ka mida maadooyinka looga baahan yahay in lagu galo barnaamijka qaran.

Waxbarashada waxey tusaalle ahaan ka koobnaan kartaa maadooyinka dugsiga hoose/dhexe ee aanu ardayga shahaado ka heysan, koorsooyinka barnaamijka qaran iyo howlaha kale sida kuwa kordhiya xiisaha ama baraaktiik. Waxbarashada kadib wuxuu ardaygu raadsan karaa shaqo ama wuxuu sii wadan karaan dugsi sare.

Hordhac af

Hordhac af ayaa loogu tala galay ardayga ku cusub Iswiidhen isla markaana aan heysan shahaaddada looga baahan yahay in lagu dhigto barnaamijka qaran una baahan waxbarashada afka iswiidhishka. Waxbarashada ayaa xoogga lagu saarayaa afka iswiidhishka si uu ardaygu ugu gudbo barnaamij kale ee hordhac, barnaamij qaran, waxbarashada dadka waaweyn ama xirfad. Warbarashada ayaa loo eegayaa isla markaana la waafajinayaa waaya aragnimada ardayga, aqoontiisa iyo hadafka waxbarasho.

Lärare och elev som sitter och tittar i en bok.

Waxbarashada ayaa ka koobnaan doonta casharo iswiidhisha iyo maadooyin kale ee dugsiga hoose/dhexe, koorsooyin barnaamijka qaran iyo howlo kale ee ardaygu ugu baahan yahay horumarinta aqoontiisa. Waxbarashada kadib wuxuu ardaygu dhigan karaa dugsiga sare ama waxbarasho kale.

Senast uppdaterad 16 november 2021