Sfi, afka iswiidhishka ajnabiga

Somaliska (SOM)

Dadka da’doodu ka weyn tahay 16 sano

Waxbarashada iswiidhishka ajnabiga (sfi) waxa loogu tala galay qofka u baahan aqoon asaasi ah ee afka iswiidhishka. Ujeedadu waa barashada afka iswiidhishka si qofku af iyo qoraal ahaanba isugu dabari karo luqadda, ugu isticmaali karo nolosha bulshada, tan shaqada isla markaan wax ugu baran karo haddii uu taa doorto.

Qofka ku cusub Iswiidhen

Waxa jira waxbarasho kala nooca oo uu qofka qaan gaara dooran karo, waxbarasho kugu hogaamin karta xirfad iyo waxbarasho aad ugu diyaar garoobeyso sidii aad wax uga baran laheyd xirfad shaqo ama jaamacadaha kale. Si aad u ogaato heerka ay taagan tahay waxbarashada aad horey u heysatay waxaa qiimeynta aqoontaada iyo waaya aragnimada aad wadato kaa caawin kara hagaha waxbarasho iyo xirfadeed ee degmadaada ama iskuulkaada.

Haddii aad dooneyso inaad ka shaqeyso ama wax ku barato Iswiidhen waxad u baahan tahay barashada afka. Waxaad qaadan kartaa kooraska iswiidhishka ajaaniibta (SFI) adigoo ku bar bar wada maadooyin kale.


Haddii aad hore u laheyd waxbarasho waxad u baahan kartaa inaad dhameystirato taa si aad ama shaqo u hesho ama aad waxbarasho kale u sii wadato.
Waxaa iskuulada iyo degmooyinka laga heleyaa hage waxbarasho iyo mid xirfadeed oo warbixin intaa ka badan ku siin kara, haddii ay noqon laheyd waxbarashada ama suuqa shaqada Iswiidhen.

Sfi, afka iswiidhishka ajnabiga

Waxbarashada iswiidhishka ajnabiga (sfi) waxa loogu tala galay qofka u baahan aqoon asaasi ah ee afka iswiidhishka. Ujeedadu waa barashada afka iswiidhishka si qofku af iyo qoraal ahaanba isugu dabari karo luqadda, ugu isticmaali karo nolosha bulshada, tan shaqada isla markaan wax ugu baran karo haddii uu taa doorto. Qofka aan wax ku qori karin kuna aqrin karin afkiisa hooyo wuxuu heleyaa fursad uu taa ku barto.

Yaa heli kara barashada Sfi?

Qofka dhiganaya sfi waa inuu jiraa ugu yaraan 16 sano. Ma jirto xad daada sare ee qofku ku bilaabi karo dhigashada sfi. Waa inuu qofku deggen yahay Iswiidhen isla markaanu aanu heysan aqoonta asaasiga ee afka iswiidhishka ee lagu helayo waxbarashada.

Sidan ayaa loo qorsheeyaa waxbarashada

Waxbarashada ayaa loo qorsheeyaa, qaabeeyaa isla markaana loo waafijiyaa asaaskaada, baahidaada iyo hadafkaada. Maadaama sfi loogu tala galay dad leh waaya aragnimo kala duwan, ka yimid xaalado kala duwan ee nololeed, leh aqoon iyo hadaf waxbarasho kala duwan waxuu koorasku dadkaa kala duwan ku qaataa mudo kala duwan. Kooraska ayaa haddaba la bilaabaa lana dhameeyaa xilliyo kala duwan taasoo ku xiran qofka.

Ardayga ayaa todobaadkii qaata cashar ugu yaraan 15 sacadood. Casharada ayaa laggu dhigaa afka iswiidhishka iyadoo barashada akhriska iyo qoridda lagu qaato afkaaga hooyo ama af kale uu qofku aad u yaqaano. Waxaa sfi lagu dhinac wadi karaa shaqo, baraaktiik, qiimeyn, waxbarasho kale ee laga qaato komvux ama waxbarasho gaar u ah dadka waaweyn (särvux).

Arday kasta wuxuu heleyaa qorshe waxbarasho shakhsiyeed. Iskuulka ayaa ardayga la diyaariya qorshaha waxbarasho ee gaarka ah. Waxa qorshahaa ku cad hadafka waxbarashada iyo inta ay waxbarashadu soconeyso.

Qorshaha waxbarasho ee shakhsiyeed ayaa la baddali karaa haddii aad dooneyso inaad dhigato dhowr kooras ama aad beddesho hadafkaada waxbarasho mudada waxbarashadu socoto.

Waddooyin waxbarasho iyo koorsooyin

Sfi wuxuu leeyahay sadax waddo oo waxlagubarto: 1, 2 iyo 3. Waddada waxbarasho 1 waxa loogu tala galay qofka aan waxna ku aqrin kuna qorin afkiisa hooyo ama leh waxbarasho gaaban halka waddada waxbarasho 3 loogu tala galay qofka horey wax u soo bartay. Wadda kasta waxey ka kooban tahay dhowr kooras.
Sfi ayaa ka kooban afar kooras (A, B, C iyo D) iyo sadax waddo waxbarasho (1, 2 iyo 3). Dhammaan waddooyinka waxbarasho wey is wataan waana kuwo loogu tala galay cidda dhiganeysa.

  • Waddada waxbarasho 1 waxa loogu tala galay ardayda waxbarashadoodii hore yar tahay amaba aan iskuul soo dhigan. Waddada waxbarasho 1 waxa lagu qaataa koorsooyinka A, B, C iyo D.
  • Waddada waxbarasho 2 waxa loogu tala galay ardayda soo dhigatay in ka yar inta lagu dhigto dugsiga sare Iswiidhen. Waddada 2 wuxuu ardaygu qaataa koorsooyinka B, C iyo D.
  • Waddada waxbarasho 3 waxa loogu tala galay ardayda iskuulka ay soo dhigteen u qalmo dugsiga sare Iswiidhen ama ka soo qeyb qaatay waxbarasho jaamcadeed. Waddada waxbarasho 3 waxa lagu dhigtaa koorsooyinka C iyo D.

Qiimeynta iyo waxbarashada

Mudada waxbarashadu socoto waxaad si joogto ah u heli doontaa warbixinta waxa aad baratay marka loo eego hadafka casharada.

Waxaa muhima inaad fahamto inaad wax baraneyso iyo baahida aad aad u qabto horumarka.

Shahaaddo

Waxaa Sfi laga isticmaalaa shahaaddo leh darajada A-F, sida tusaalle ahaan tan laga isticmaalo dugsiyada hoose/dhexe, kan sare kan komvux. A ayaa ah darajada ugu sareysa. Shahaaddada F ayaa la helaa marka qofku guul dareysto. Shahaaddo ayaa la bixiyaa marka kooras kastaa la dhameeyo. Barashada qoridda iyo aqrinta shahaaddo laguma bixiyo. Waxaad kalood heleysaa caddeyn ay ku diiwaan gashan tahay aqoontaada.

Ma dooneysaa inaad wax intaa dheer ogaato?

La xiriir dugsiga waxbarashada dadka waaweyn/sfi ee degmadaada. Waxaa halkaa ku sugan xage waxbarasho iyo xirfadeed oo kugu caawinayo talo iyo warbixin intaa dheer. Warbixinta halka aad kala xiriiri karta waxaad ka heleysaa bogga internetka ee degmada.

Sfi laga dhigto dugsiga waxbarashada dadka waaweyn ee la seexdo (folkhögskola)

Waxa jirta fursad sfi looga baran karo dugsiyada folkhögskola-da. Haddii aad dooneyso inaad sfi ka dhigato folkhögskola, la xiriir degmadaada si aad u ogaato fursadaha jira.

Ma dooneysaa inaad ogaato wax intaa dhaafsan?

La xiriir hagidda waxbarasho iyo xirfadeed ee folkhögskola-ha si aad u ogaato waxa quseeya waxbarashada aad xiiseyneyso.

Senast uppdaterad 22 september 2021