Restaurang- och livsmedelsprogrammet

Restaurang- och livsmedelsprogrammet är ett yrkesprogram som leder till en yrkesexamen. Programmet vänder sig till dig som vill arbeta praktiskt i yrken kring måltiden nära kunder och gäster på till exempel restaurang, bageri eller butik.

Observera att restaurang- och livsmedelsprogrammet är under förändring. Här beskrivs programmet som det kommer att se ut efter att förändringarna införts från och med juli 2021.

Film: Film som kort beskriver restaurang- och livsmedelsprogrammet (4:22)

Du kan börja jobba direkt efter utbildningen eller fortsätta studera inom yrkeshögskolan. Du kan också välja att läsa extra kurser för att bli behörig att studera vidare på högskolan.

Två olika inriktningar

Bageri och konditori

 • Du lär dig om hantverket inom bageri och konditori. Inriktningen ger möjlighet till jobb som till exempel bagare och konditor.

Kök och servering

 • Du lär dig om matlagning i restaurang, om servering och om bararbete. Inriktningen ger möjlighet till jobb som till exempel kock, servitris eller servitör.


Examensmål och programstruktur

Examensmål för restaurang- och livsmedelsprogrammet, gäller till 1 juli 2021 (skolverket.se)länk till annan webbplats

Programstruktur för restaurang- och livsmedelsprogrammet från juli 2021 (pdf)länk till annan webbplats

Det här lär du dig på programmet

Du lär dig såväl traditionella som moderna hantverksmässiga metoder inom professionell matlagning, bakning och servering. Det handlar om måltiden som helhetsupplevelse, försäljning, service, hygien, näringslära, specialkoster och alkoholservering. Du lär dig om planering, organisering, ekonomi och företagande. Du utvecklar också din förmåga att bemöta kunder och ge god service.

På programmet läggs stor vikt vid arbetsmiljöfrågor för att undvika arbetsskador och för att bygga upp en god hälsa.


Så är programmet upplagt

På yrkesprogrammen är de gymnasiegemensamma ämnena:

 • engelska,
 • historia,
 • idrott och hälsa,
 • matematik,
 • naturkunskap,
 • religionskunskap,
 • samhällskunskap och
 • svenska eller svenska som andraspråk.

På yrkesprogrammen läser du fler yrkesämnen, så kallade karaktärsämnen, och färre av de ämnen du läst i grundskolan.

Programgemensamma karaktärsämnen är:

 • hygienkunskap,
 • livsmedels- och näringskunskap,
 • måltids- och branschkunskap och
 • service och bemötande.

Du får möjlighet att specialisera och bredda dig ytterligare inom programmet. Det kallas programfördjupning. Hör med skolan vilka fördjupningskurser som erbjuds.

Du har även ett individuellt val där du väljer vad du vill läsa. Fråga skolan vilka kurser som erbjuds.

Arbetsformer

På programmet tränar du dig i yrket under verkliga förhållanden tillsammans med andra. Du får lära dig att samarbeta och möta kunder och gäster. Teori och praktik knyts ihop. Du tränar dig i att ta initiativ, vara flexibel, lyhörd, kreativ och arbeta självständigt. Du får planera, genomföra och kvalitetssäkra arbetet.

Gymnasiearbete

I slutet av restaurang- och livsmedelsprogrammet ska du göra ett gymnasiearbete inom ditt valda yrkesområde. Där får du visa att du har de kunskaper som behövs för att börja jobba med det du utbildat dig till.

Arbetsplatsförlagt lärande

Delar av utbildningen äger rum på en eller flera arbetsplatser i minst 15 veckor och kallas arbetsplatsförlagt lärande (apl). Det är ett viktigt inslag i utbildningen. Apl ger dig erfarenheter och kontakter som du kan ha nytta av när du söker jobb.

Lärlingsutbildning

Om skolan erbjuder gymnasial lärlingsutbildning inom programmet kan du välja det. Det innebär att du får samma kunskaper men gör minst hälften av din utbildning på en eller flera arbetsplatser.

Att tänka på

Om du vill ha grundläggande högskolebehörighet är det viktigt att du planerar dina studier. Du behöver då läsa ytterligare två kurser i svenska eller svenska som andraspråk och en kurs i engelska. Då har du alltid rätt att använda det individuella valet, men även att utnyttja möjligheten med utökat program. Prata gärna med en studie- och yrkesvägledare om du vill studera vidare.

Du har alltid rätt att välja ytterligare en kurs i idrott och hälsa och en estetisk kurs inom det individuella valet.

Yrkesutgångar

En yrkesutgång är ett förslag på ett yrke som du kan jobba med efter att du tagit examen från yrkesprogrammet. Vilken yrkeskompetens som du får beror av vilken kombination av kurser som du väljer inom programfördjupningen. Här hittar du exempel på möjliga yrkesutgångar efter restaurang- och livsmedelsprogrammet inom gymnasieskolan:

 • bageri- och konditori- med fördjupning inom bageri,
 • bageri- och konditori- med fördjupning inom konditori,
 • kock och
 • servitris eller servitör.

Här hittar du information om vilka arbetsuppgifter som ingår i olika yrken och prognoser över hur framtidsutsikterna ser ut inom yrket. Här beskrivs också vilka förmågor som är bra att ha, utbildningsvägar och uppgifter om lön.

Hitta yrke på Arbetsförmedlingens webbplatslänk till annan webbplats

Om restaurang- och livsmedelsprogrammet på andra språk

En beskrivning av programmet på några andra språk hittar du här. Observera att översättningarna är ännu inte uppdaterade med förändringar i programstruktur som börjar gälla i juli 2021:

Restaurang- och livsmedelsprogrammet på arabiska NOT YET UPDATED (pdf)PDF

Restaurang- och livsmedelsprogrammet på dari NOT YET UPDATED (pdf)PDF

Restaurang- och livsmedelsprogrammet på engelska NOT YET UPDATED (pdf) PDF

Restaurang- och livsmedelsprogrammet på farsi (persiska) NOT YET UPDATED (pdf)PDF

Restaurang- och livsmedelsprogrammet på franska NOT YET UPDATED (pdf)PDF

Restaurang- och livsmedelsprogrammet på kurmanji NOT YET UPDATED (pdf)PDF

Restaurang- och livsmedelsprogrammet på pashto NOT YET UPDATED (pdf)PDF

Restaurang- och livsmedelsprogrammet på polska NOT YET UPDATED (pdf)PDF

Restaurang- och livsmedelsprogrammet på somaliska NOT YET UPDATED (pdf)PDF

Restaurang- och livsmedelsprogrammet på spanska NOT YET UPDATED (pdf)PDF

Restaurang- och livsmedelsprogrammet på tigrinja NOT YET UPDATED (pdf)PDF

Senast uppdaterad 01 april 2021