Innehåll på denna sida

درباره مکاتب سویدن و تحصیل

Dari (PRS)

مکاتب سویدن برای همه اطفالی است که در سویدن سکونت دارند. مکتب باید امن بوده و آرامش را به شاگردان ارائه نماید تا همه در آن کار کرده و رضایتمند باشند. این قسمت درباره نحوه کار صنف آمادگی، دوره ابتدائیه و تحصیل در لیسه در سویدن می‌باشد.

Elever som skrattar och har händerna i luften utomhus.

این تحصیلات باید به شاگردان هم علم و هم شوق یادگیری در همه زندگی دهد. برای رسیدن به سطح لازمه علمی، شاگردان باید از طرف معلم خود رهنمایی و تشویق دریافت نمایند. هر شاگرد باید تا حد امکان به أساس اهداف و شرایط خود پیشرفت کرده بتواند، این امر دربرگیرنده شاگردانی هم می‌باشد که ساده‌تر یاد می‌گیرند و از شاگردان دیگر سریعتر به اهداف علمی دست پیدا می‌کنند.

تحصیلات باید دمکراتیک بوده و بر مبنای احترام به حقوق بشر و دمکراسی شکل گیرد. همه شاگردان باید بدون در نظر گرفتن جنسیت، عقاید مذهبی، ناتوانی‌های جسمی یا روانی، گرایشات جنسی، قومیت، مذهب، سن یا محل زندگی خود در سویدن دسترسی به تحصیلات خوبی داشته باشند. در مکتب همه شاگردان مهم هستند و مکتب باید در زمان پلان بندی همیشه به بهترین حالت ممکن برای شاگردان فکر کند. أطفال، شاگردان و کلانسالان باید با یکدیگر کار کنند و برای بوجود آمدن یک محیط کاری مناسب، با یکدیگر در مورد مقررات مشترکی به توافق برسند.

تدریس باید به أساس نیاز هر شاگرد تطبیق داده شود تا آنها امکان یادگیری هر چه بیشتر در مکتب را پیدا کرده بتوانند. شاگردانی که لسان مادری دیگری غیر از سویدنی دارند حق برخورداری از آموزش لسان مادری و رهنمایی تحصیلی به لسان مادری خود دارند و یا به لسانی که در مکتب تسلط بیشتری در آن دارند.

همه افراد جایی در مکتب دریافت می‌نمایند

کمونی که در آن زندگی می‌کنید باید به شما در مورد مکتب‌هایی که در کمون وجود دارد معلومات دهد. شما باید درخواست خود برای مکتبی که می‌خواهید فرزند شما به آنجا بروید را تسلیم نمایید. در این ویبسایت مکتب‌هایی که در مناطق نزدیک شما وجود دارد را مشاهده کرده می‌توانید و می‌توانید مکتب‌ها را باهم مقایسه نمایید. شما همچنان مطالبی در مورد نحوه دریافت جا مطالعه کرده و یا از کمون محل زندگی خود سوال کرده می‌توانید. همه مکتب‌ها رایگان می‌باشند.

اگر فامیل شما تازه به سویدن آمده است

برای شاگردانی که تازه به سویدن آمده‌اند مکتب سابقه تحصیلی، معلومات، تجربیات و علائق طفل را بررسی می‌کند. در زمان بررسی این امر یک ترجمان حضور دارد اما کاملا بیطرف است و کدام تاثیری در این تشخیص ندارد. اگر فرزند شما بیشتر از هفت سال دارد باید در اسرع وقت تشخیصی در مورد او داده شود. اگر فرزند شما هفت سال دارد و حداکثر در ترم خزان همان سالی که هفت سال را تکمیل نموده است مکتب را شروع کرده، مدیر مکتب باید تصمیم بگیرد در کدام پایه تحصیلی و کدام صنف طفل باید درس بخواند.

مکتب می‌خواهد با شما همکاری کند

شما بحیث والدین یا سرپرست مسئولیت دارید که فرزندتان به مکتب برود. مکتب به شما در قسمت نحوه مکتب رفتن فرزندتان معلومات می‌دهد و شما را به جلسه‌ای با معلم و دیگر سرپرستان دعوت می‌کند. این امر مهم است که معلومات ارائه شده را دریافت و در این جلسات سهم بگیرید. همیشه یک معلم وجود دارد که مسئولیت فرزند شما در مکتب را برعهده دارد. اگر کدام سوالات دارید با معلم فرزند خود تماس بگیرید.

درباره تدریس و روزهای مکتب رفتن

En elev som skriver på en whiteboard och en elev som pratar inför klassen.

شاگردان از دوشنبه الی جمعه به مکتب می‌روند. در بیشتر أوقات آنها معلمان مختلفی را در طول روز درسی خود ملاقات می‌کنند. مکتب‌ها به روش‌های مختلف با شاگردان کار می‌کنند و وسایل آموزشی که برای تدریس مناسبترین باشد را انتخاب می‌کنند.

معلم مسئولیت مطالب تدریس شده را برعهده دارد و اقدامات لازم را بعمل می‌أورد تا شاگردان روش‌های مختلف کارکردن را امتحان نمایند. این امر دربرگیرنده آن است که معلم با صنف درس‌ها را مرور می‌کند اما همچنان اجازه می‌دهد که شاگردان خودشان هم کار کنند. بعضی أوقات شاگردان و معلم به بازدید از فعالیت‌هایی خارج از مکتب می‌روند. در مکتب شاگردان هم با علوم عملی و هم تئوریک در طول روز کار می‌کنند.

Elev som tar mat i skolmatsalen.

شاگردان اجازه دارند از تجربیات و علائق خود در آموزشها استفاده نمایند. شاگردان همچنان اجازه دارند یاد بگیرند که با دیدی انتقادی فکر کرده، سوالاتی مطرح نمایند و معلوماتی دریافت کنند که به شکلهای مختلف به جهان نگاه کنند. شاگردان بیشتر تکالیف مکتب را زمانی که در مکتب هستند انجام می‌دهند. در بسیاری از مکتب‌ها، آنها همچنان تکالیفی برای انجام دادن بعداز ساعات حضور در مکتب هم دریافت کرده می‌توانند. به شاگردان هر روز نان چاشت رایگان داده می‌شود. در بسیاری از مکاتب شاگردان غذای خود را از بین غذاهای مختلف انتخاب کرده می‌توانند. اگر فرزند شما ضرورت به غذای مخصوصی دارد با مکتب صحبت کنید.

پلان درسی فردی

شاگردان تازه وارد به سویدن در صنف‌ ٧ الی ٩ و همچنین همه شاگردان لیسه و لیسه استثنائی باید یک پلان درسی فردی داشته باشند. این پلان باید در تمام دوره تحصیل أمورمربوط به شاگرد را دنبال نموده و در صورت ضرورت بازنگری شود. در بیشتر مواقع این معلم است که همراه با شاگرد این پلان را تنظیم می‌کند اما مدیر مکتب مسئولیت دارد که مکتب این پلان را تنظیم نموده و شاگرد در اینکار سهم بگیرد.

تشخیص و یادگیری

معلم با شاگردان در زمان تدریس به أساس تشخیص داده شده در مورد سطح معلومات شاگردان از قبل، در مورد اینکه آنها چکار باید بکنند تا تحصیلات خود را ادامه دهند صحبت می‌کند. معلم، خود شاگرد و دیگر شاگردان، می‌توانند نظر خود را اعلام نمایند که این امر موجب رهنمایی و پیشرفت شاگردان در مورد یادگیری آنها می‌گردد. معلم و شاگرد همچنان در مورد نحوه کار شاگرد برای پیشرفت در درس‌ها به أساس تشخیص داده شده در مورد آنچه شاگرد ضرورت است یاد بگیرد و آنچه یاد گرفته، صحبت می‌کنند. مهم است که خود شاگرد درکی از یادگیری خود و ضرورت پیشرفت خود داشته باشد.

جلسه پیشرفت تحصیلی

حداقل یک بار در هر ترم، شاگرد، معلم و سرپرست شاگرد زیر سن باید با یکدیگر ملاقات کنند تا در مورد نحوه پیشرفت کارها در مکتب و اینکه چقدر شاگرد از مکتب رضایت دارد صحبت کنند. به این ملاقات جلسه پیشرفت تحصیلی گفته می‌شود. برای شاگردان صنف آمادگی مکتب حداقل یک جلسه پیشرفت تحصیلی در طول سال تحصیلی برگزار می‌کند. این جلسه باید تصویری از پیشرفت علمی شاگرد و پیشرفت اجتماعی او بدست دهد.

در این جلسه شما باید در مورد اینکه مکتب به چه نحوه باید در راه پیشرفت و یادگیری شاگرد از او حمایه نموده و او را تشویق نماید صحبت نمایید. این گفتگوها به شاگرد و سرپرست امکان می‌دهد در مورد نحوه مکتب رفتن شاگرد تاثیر گذاشته و در اینکارمسئولیت بپذیرند. در این جلسه از جمله نیازهای احتمالی شاگرد برای آنکه خود را بیشتر با امور مکتب مطابقت دهد و نیاز او به حمایت‌های مخصوص هم مطرح می‌شود.

تطبیق و حمایه

شاگردانی که در معرض این خطر قرار دارند که به هدف تعیین شده در تدریس نرسند، و یا کدام مشکلات دیگر دارند، حق دارند از مکتب حمایه دریافت نمایند. همه شاگردان حق دریافت رهنمایی و تشویق در زمان تدریس دارند تا در حد امکان یاد بگیرند و زمانی که ضرورت دارند باید تطابق‌های بیشتری در درسهایشان داده شود و حمایه مخصوص دریافت نمایند. تطابق‌های بیشتر در درسها و حمایه مخصوص از جمله می‌تواند این باشد که به شاگرد دستورالعمل‌های درسی بسیار واضحی داده شود، و یا تمرینات بیشتر یا کمک برای درک متن‌ها به او ارائه گردد. شاگردانی که سریعتر به اهداف علمی تعیین شده دست می‌یابند، ضرورت دارند که در سطح علمی خود تمریناتی دریافت کنند تا بتوانند پیشرفت نموده و تا حد امکان بیاموزند.

تشخیص و نمره

شما و فرزند شما باید بطور منظم درباره نحوه پیشرفت أمور در مکتب اطلاعات دریافت نمایید. در صنف ١ الی ٥ شاگردان در همه مضامین درسی تشخیصی دریافت می‌نمایند. اینکار برای آن است که فرزند شما و شما بحیث سرپرست از نحوه پیشرفت أمور درسی او در مکتب باخبر شوید. از صنف ٦ به شاگردان یک بار در هر ترم نمره داده می‌شود. در زمان نمره‌دهی معلمان تشخیص می‌دهند که شاگرد چه سطحی از معلومات را در طول ترم نشان داده است. زمانی که شاگرد همه مضامین درسی مکتب ابتدائیه را گذرانده باشد نمره نهایی به او داده می‌شود. این امر در پایان صنف ٩ انجام خواهد شد. با نمره نهایی شاگرد درخواست تحصیل در لیسه می‌نماید.

سیستم امتیاز بندی شش مرحله دارد: "آ" تا "اف". در زمان کامیابی نمرات "آ" تا "ای" داده می‌شود و "اف" برای نمرات مردودی در نظر گرفته می‌شود. در مکاتب استثنایی و لیسه‌های استثنایی نمره "اف" داده نمی‌شود. به قسمتهایی که مطالبی در مورد تحصیلات ابتدائیه و تحصیلات لیسه دارد مراجعه نمایید که در آن مکاتب استثنایی شرح داده می‌شود.

در مورد صنف آماده سازی تحصیلی

برای یادگیری هرچه سریعتر سویدنی، ممکن است شاگردان تازه وارد به سویدن همزمان با تحصیل در درس‌های عادی مکتب، به صنف آماده سازی تحصیلی هم بروند. در صنف آماده سازی تحصیلی شاگردان مضامین درسی را می‌خوانند که دربرگیرنده آن پایه تحصیلی می‌باشد. شاگردان حداکثر دوسال به صنف آماده سازی تحصیلی می‌روند. هدف آن است که شاگردان هر چه سریعتر همه مضامین درسی را در صنف عادی بخوانند. مدیر مکتب تصمیم می‌گیرد چه زمانی تحصیل در صنف آماده سازی تحصیلی دیگر ضروری نیست.

رهنمایی تحصیلی و شغلی

شاگردان در همه انواع مدارس، بجز کودکستان و صنف آمادگی، حق برخورداری از رهنمایی تحصیلی و شغلی را دارند. یک رهنمای تحصیل و شغل باید بطور منظم به شاگردان حمایه، معلومات و رهنمایی ارائه نماید تا شاگردان بتوانند انتخاب‌های مختلف موجود را امتحان نمایند تا بتوانند به انتخاب نهایی خود برسند. یک شرط لازم برای اینکار آن است که معلومات در قسمت سیستم آموزشی، و زندگی کاری و بازارکار را دریافت کرده بتوانند. بهمین دلیل رهنمایی تحصیلی و شغلی نقشی مرکزی برای هر شاگرد دارد تا آینده خود را برنامه ریزی کرده بتواند.

خانه أوقات فراغت

خانه‌ أوقات فراغت باید مشوق شاگردان به پیشرفت و یادگیری بوده و همچنان تکمیل کننده تحصیل در مکتب و صنف آمادگی باشد. خانه أوقات فراغت باید یک أوقات فراغت ارزشمند را از طریق کار کردن با لسان، خلق کردن، کار کردن با طبیعت و فعالیت‌های بدنی به شاگردان ارائه نماید. خانه أوقات فراغت تا ترم بهاره همان سالی که شاگردان سیزده سال خود را تکمیل می‌نمایند، قبل و بعداز مکتب و همچنان در رخصتی‌های مکتب برای آنان باز است. اینکار به والدین امکان می‌دهد کار و تحصیل نمایند. خانه أوقات فراغت بیشتر اوقات در ساختمان‌های همان مکتب یا در نزدیکی مکتبی که طفل به آنجا می‌رود، موقعیت دارد.

امنیت و صحت

Tre gymnasieelever i en korridor.

مکتب باید امن بوده و آرامش لازم برای آنکه همه در آنجا کار کرده و رضایت داشته باشند را ارائه کرده بتواند. در مکتب کارکنان و شاگردان بطور فعالانه با یکدیگر کار می‌کنند تا همه در مکتب إحساس امنیت نموده و با یکدیگر با احترام برخورد نمایند. أطفال، شاگردان و کلانسالان باید با یکدیگر کار کرده و در مورد مقررات مشترکی برای ایجاد یک محیط کاری مناسب، توافق نمایند.

هیچکس نباید در معرض رفتار اهانت آمیز قرار گیرد. بهمین دلیل مکتب باید برنامه‌های روزانه مخصوص و یک پلان برای مقابله با این امر داشته باشد. اگر کسی در مکتب با فرزند شما بدرفتاری نماید شما باید در درجه اول با کارمندان مکتب تماس بگیرید. اگر مشکل از بین نرفت با کمون یا مالک مکتب، اگر یک مکتب خصوصی باشد، تماس گرفته می‌توانید. آنها مکلفند آنچه اتفاق افتاده را مورد بررسی قرار دهند. اگر آنها تشخیص دهند که اینکار ضروری است باید اقداماتی برای حل مشکل انجام دهند. اگر بعداز این اقدامات هنوز هم ناراضی هستید با اداره بازرسی مکاتب تماس گرفته می‌توانید.

صحت شاگردان

مکتب بطور پیش گیرانه کوشش می‌کند تا شاگردان حال خوبی داشته باشند. باید دسترسی به تیم صحی شاگردان بشمول نرس مکتب، داکتر مکتب، مددکار اجتماعی و کارمندانی با قابلیت‌های تربیوی مخصوص وجود داشته باشند. از صنف آمادگی تا صنف ٩ حداقل سه بار به شاگردان کنترول صحی ارائه می‌شود. نرس مکتب در زمان حضور در مکتب کمک‌های صحی و تداوی ساده را ارائه کرده می‌تواند اما اگر فرزند شما مریض است یا ضرورت به تداوی دیگر دارد باید به مراکز صحی و درمانی خارج از مکتب مراجعه نمایید.

اگر شاگردی دچار مشکلات گردد مکتب باید این موضوع را گزارش نماید

پیش آمدن مشکل بحیث مثال می‌تواند این باشد که طفل بعنوان مثال بدلیل مراقبت ناکافی یا خشونت در خانه حال خوبی ندارد. اگر مکتب مظنون باشد که فرزند شما دچار مشکلاتی شده است باید موضوع را به اداره خدمات اجتماعی گزارش دهد. اداره خدمات اجتماعی مسئولیت دارد که همه أطفال و نوجوانان در کمون رشد و پرورش مطمئنی داشته باشند. زمانی که اداره خدمات اجتماعی یک گزارش دریافت نماید در بیشتر أوقات آنها می‌خواهند موضوع را با مکتب و خانه مورد بحث قرار دهند تا با یکدیگر راه حل مناسبی پیدا کرده بتوانند. ممکن است اداره خدمات اجتماعی بعداز تحقیقات به این نتیجه برسد که ضرورت به کدام اقدامی نیست، این به معنای آن نیست که نفری که گزارش را روان کرده کار نادرستی انجام داده است. همه کارکنان مکتب مکلفند بمحض آنکه شک کنند طفلی دچار مشکل شده است، آن را گزارش دهند حتی اگر بعدا معلوم شود حال طفل خوب است و کدام موردی برای تشویش وجود ندارد.