Innehåll på denna sida

خانه اوقات فراغت (Fritidshem

Persiska (PES)

Fritidshem برای کودکان شش تا 13 سال است. زمان کاری Fritidshem ساعات قبل و بعد از ساعات درسی مدرسه است و همچنین هنگام تعطیلی مدارس وقتی که پدر و مادران کار و یا تحصیل می کنند.

Sex fritidselever som står i bredd och ler.

خانه اوقات فراغت مکمل آموزش های کلاس آمادگی و کلاس های اول تا ششم مدارس است. هدف این مرکز کمک به رشد و یادگیری دانش آموزان و ارائه اوقات فراغت با ارزش به آنها است. در عین حال به والدین این امکان داده می شود تا سرپرستی کودک و اشتغال را با هم ترکیب کنند.

روش کار خانه اوقات فراغت

خانه اوقات فراغت به دو صورت فعالیت های مدرسه را تکمیل می کند:

  • پذیرش شاگردان در ساعاتی از روز که آنان در کلاس به سر نمی برند و یا زمان تعطیلی مدارس
  • ارائه تجربیات و دانشی متوافت با انچه آنان در کلاس های مدرسه می آموزند

کلاس پیش دبستانی، مدرسه و خانه اوقات فراغت باید با کمک هم به رشد و پیشرفت همه جانبه شاگردان کمک کنند. آموزش باید از تمایل کودکان برای یادگیری استفاده کند و نیازها، علایق و تجربیات شاگردان را محور کار خود قرار دهد. فعالیت ها باید به گونه ای برنامه ریزی شوند که توانایی ها و امکانات مختلف شاگردان در نظر گرفته شود.

خانه اوقات فراغت به جز روزهای شنبه و یکشنبه و ایام تعطیلات رسمی در سوئد در تمام سال باز است. شاگردان می توانند در طی روز، قبل از شروع و بعد از پایان کلاس مطابق با ساعات کاری و یا درسی اولیا و نیاز شاگرد در آنجا باشند.

فعالیت خانه اوقات فراغت معمولا با مدرسه هماهنگ شده. این هماهنگی می تواند در بر گیرنده کارکنان، محل و فعالیت های آموزشی باشد.

کمون ممکن است که برای شاگردان ده تا سیزده ساله مراکز اوقات فراغت باز هم ارائه دهد. مرکز اوقات فراغت باز یک مرکز آموزشی گروهی برای دانش آموزان کلاس چهارم تا ششم است. رفتن به این مراکز اختیاری است و هدف آن تکمیل کردن آموزش های مدارس ابتدایی از طریق فعالیت های آموزشی است. مواظبت و مراقبت از شاگردان، به صورتی که در Fritidshem انجام می شود بخشی از وظایف این مراکز نیست بلکه در اینجا فعالیت هایی انجام می شوند که با این گروه سنی مطابقت دارند.

چه کسانی به خانه اوقات فراغت می روند؟

کمون وظیفه دارد آموزش در خانه اوقات فراغت را در اختیار کودکانی که اولیایشان کار و یا تحصیل می کنند و یا به دلایل دیگر به این خدمات نیاز دارند بگذارد. این خدمات از سن شش سالگی تا ترم بهاره سالی که کودک 13 ساله می شود در دسترس خواهد بود.

پس از اطلاع از نیاز یک دانش آموز به شرکت در خانه اوقات فراغت، در اسرع وقت باید این خدمات در اختیار خانواده قرار گیرد. محل خانه اوقات فراغتی که به شاگرد ارائه می شود باید کنار و یا در نزدیکی مدرسه ای باشد که شاگرد در آن تحصیل می کند. شاگردانی که به دلایل جسمی، روحی و یا دلایل دیگر نیازمند کمک ویژ در پیشرفت خود هستند باید از آموزش در خانه اوقات فراغت بهره مند شوند.

شهریه

کمون ها حق دارند شهریه معقولی را برای کودکانی که به خانه اوقات فراغت می روند تعیین کند. میزان هزینه با توجه به سطح درآمد والدین محاسبه می شود. در حال حاضر همه کمون ها از یک سیستم با سقف هزینه استفاده می کنند. سقف هزینه یا Maxtaxa حداکثرهزینه را برای خانواده های مختلف تعیین می کند.

همه کمون ها از یک سیستم با سقف هزینه استفاده می کنند. سقف هزینه یا Maxtaxa حداکثرهزینه را برای خانواده های مختلف تعیین می کند.