Guriga xilliga firaaqada

Somaliska (SOM)

Guriga xilliga firaaqada waxaa loogu tala galay ardayda u dhexeysa lix iyo 13 sano. Wuxuu furanyahay waqtiga iskoolka ka hor iyo ka dib iyo fasaxyada iskoolka marka ay waaliddiintu shaqeeyaan ama waxbartaan.

Sex fritidselever som står i bredd och ler.

Guriga xilliga firaaqadu wuxuu dhameystir u yahay fasalka dugsiga xannaanada iyo iskoolka ilaa iyo fasalka lixaad. Ulajeeddada laga leeyahay guriga xilliga firaaqadu waa in uu dhiirri geliyaa horuumarka ardayda iyo waxbarashadooda iyo in uu siiyo waqti firaaqo oo micno fiican leh. Isla mar ahaantaasna wuxuu guriga xilliga firaaqadu u suurta gelinayaa waaliddiinta in ay waalid ahaadaan shaqadoodana qabsadaan.

Hawlaha wax qabadka ee guriga xilliga firaaqada

Guriga xilliga firaaqadu laba si ayuu dhameystir ugu yahay iskoolka:

  • Isagoo qaabilaya ardayda inta maalintii ah ee aan iskoolka la joogin iyo inta fasaxyada lagu jiro.
  • Iasagoo ardayda qeyb ahaan siinaya khibrado iyo aqoon aysan iskoolka ku heli karin.

Fasalka dugsiga xannaanada, iskoolka iyo guriga xilliga firaaqadu waxay si wada jir ah gacan uga geysanayaan in uu ardaygu helo horuumar iyo waxbarasho dhan walba leh. Waxbarashadu waa in ay ahaataa mid ku la socota rabitaanka ardayda ee wax barashada, waana in ay ka duushaa baahida, danta iyo khibradaha ardayga. Waxa la qabanayo waa in la waafajiyaa duruufaha kala duduwan ee ardayda.

Guriga xilliga firaaqada wuxuu furanyahay sanadka oo dhan marka laga reebo ciidaha waaweyn ee iswiidhishka iyo sabti-axad. Ardaydu waxay fursad u haystaan in in maalinti halkaas joogaan waqtiga iskoolka ka hor iyo ka dib, waxaana la waafajinayaa waaliddiinta shaqadooda iyo waxbarashadooda iyo baahida ardayda.

Guriga xilliga firaaqada wuxuu badanaa la abaabulanyahay iskoolka. La abaabulnaantu waxay khuseyn kartaa shaqaalaha, maqsinnada iyo hawlaha waxbaridda.

Xagga ardayda da’doodu u dhexeyso 10 illa iyo 13 sano waxay degmadu xitaa u furi kartaa goobo la tago xilliga firaaqada. Meelaha xilliga firaaqada ee furan waa hawlo waxbarid oo koox ahaaneed oo loogu tala galay ardayda dhigata fasalka 4 - 6. Meelaha xilliga firaaqada ee furan maaha khasab in la tago, waana in ay hawlo waxbarid ku dhameystiraan waxbarashada dugsiga hoose-dhexe iyo qaab iskool oo u dhigma. Waxqabadyada kuma jiraan xannaano iyo ka warheyn la mid ah sida kuwa guriga firaaqada ee waxay bixisaa hawlo dhaqdhaqaaq oo waafaqsan hadba kooxda da’aaddeeda.

Yaa aada guriga xilliga firaaqada?

Degmada waxaa waajib ku ah in ay waxbarasho ku siiso guriga xilliga firaaqada laga billaabo xillid dugsiyeedka guga ee u ilmuhu 6 sano buuxinayo ilaa iyo inta uu ardaygu 13 sano ka gaarayo haddii ay waaliddiintu shaqeynayaan ama wax bartaan, ama uu ardaygu u baahanyahay sabab la xiriirta xaaladda qoyska.

Waxbarashada guriga xilliga firaaqda waxaa leesi siinayaa sida ugu dhakhsi badan ee uu ardaygu ugu baahanyahay boos nuucaas ah. Waxbarashada waxaa leeska siinayaa meel u dhaw iskoolka uu ilmuhu dhigto. Ardayda sabab jir ahaaneed, maskax ahaaneed ama sabab kale ugu baahan taageero gaar ah oo xagga horuumarka ah waa in waxbarasho lagu siiyaa guriga xilliga firaaqada.

Kharrashaad

Degmooyinku kharash macquul ah ayey ku qaadan karaan xannaanada waxbaridda. Maanta waxay dhammaan degmooyinka oo dhan adeegsadaan nidaam la dhaho maxtaxa oo loogu tala galay xannaanada carruurta. Maxtaxan wuxuu ka dhiganyahay xad sare oo aan ka badan qoysaska laga qaadi karin, waxaan lagu saleeyaa dakhliga waaliddiinta. Maxtaxan wey khuseysaa xitaa xannaanada waxbaridda, kuwa ay degmadu leedahay iyo kuwa gaarka loo leeyahay labadaba.

Senast uppdaterad 22 september 2021