Iskool gaar ah

Somaliska (SOM)

Iskool gaar ah waxaa loogu tala galay ardayda dhegaha, indhaha la’, kuwa qaba doorsoomid xagga luqadda ah iyo ama doorsoomido badan oo leesku daray. Wax barashada waxaa la waafajinayaa baahid iyo fursadha ardayga.

Waxbarashadu waxay inta badan u dhigantaa waxbarashada lagu bixiyo dugsi hoose-dhexe. Iskoolka gaarka ah wuxuu ka koobanyahay 10 sanad dugsiyeed.

Waxaa jira toban iskool oo gaar ah waddanka oo dhan oo leh takhasusyo kala dudwan. Iskoolladaas kala duduwan waxaa loogu tal galay:

  • Ardayda dhegaha la’
  • Ardayda luqada ka arbushan
  • Ardayda indhaha la’ iyo kuwan intaas ka badan qaba iyo
  • Ardayda dhagoolka ah, qabana jiha wareer xagga korriinshada iyo ardayda dhagoolnimada ku dhalatay.

Sidee loo dalban karaa iskoolka gaarka ah

Dalabka waxa loo dirayaa hey’adda waxbarista gaarka ah (SPSM) taasoo go’aan ka gaaraysa in ardayga lagu qorayo iskoolka gaarka ah.

Qaabka loo dalbanayo iskoolka iyo warbixin dheeri ah oo ku saabsan hey’adda SPSM waxaad ka heleysaa cinwaanka hoose.

Dalabka iskoolka gaarka ah ee fasallada 1-10 waxa laga sammeyn karaa bogga internetka ee hey’adda iskoolaadka gaarka ah.

Ansök till specialskolan via SPSM:s webbplatsexternal link

Qiimmeynta iyo habka wax baridda ee iskoolka gaarka ah

Inta uu ardaygu dhiganayo iskoolka waxa si aan kala go laheyn loo siinayaa warbixin ku saabsan waxa uu amma bartay/baratay iyadoo lala xiriirinayo yoolka waxbarashada

Macalinka, ardayga iyo ardayda kale ayaa isa siinaya talocelin u saamixi karta ardayda sare u qaadid waxbarasho. Macalinka iyo ardayga waxay ka wada hadlayaan sida uu ardaygu ugu hormari lahaa waxbarashdiisa iyadoo la qiimmeynayo waxa ardaygu u baahan yahay iyo waxa uu hore u yiqiiney. Waxa kale oo muhiim ah in ardaygu fahamsanyahay habka uu wax u baran karo iyo baahida horukaciisa.

Kulanka horukaca ardayga ee iskoolka gaarka ah

Ugu yaraan hal mar xilli dugsiyeed kasta waxa macalinka, ardayga iyo waalidku ay kulmayaan si ay iskula eegaan sida ardayga waxbarashiisu u socoto iyo ku qanacsanaanta ardaygu ku qanacsan yahay iskoolka. Waxa lagu magacaabaa kulanka horumarka ardayga. Kulanka waxa lagu sharaxayaa horumarka waxbarasho iyo kan bulsho ee ardayga iyadoo la eegayo manhajka, qorshaha waxbarashada iyo shuruudaha aqoonta. Kulanka waxa looga hadlayaa sida iskoolku u caawin karo una gaagixin karo horumarka ardayga iyo waxbarashadiisa. Kulanka wuxuu ardayga iyo waalidka/mas’uulka siinayaa fursad ay saammeyn ugu yeeshaan una qaataan mas’uuliyadda iskool dhigashada ardayga. Kulanka waxa kale oo lagu soo qaadayaa baahiyaha kale ee ardayga sida is waafajinta iyo taageerada gaarka ah. Sannad dugsiyeedyada aan ardayda la siin shahaaddo waxa bedelkeeda uu ardayga sannadkiiba mar la siin doonaa qiimmeyn qoraal ah oo qorshe waxbarasho ah. Qorshe shaqsiyeedka horumarka waxa uu ka koobnaan doonaa qiimmeyn qoraal ah iyo qorshe ku saabsan waxa iskoolka,ardayga iyo waalidka/Mas’uulka ay sammeyn karaan si ardaygu horukac u sammeeyo sida ugu fog ee suurtagalka ah.

Shahaaddada iyo shahaaddo saarista iskoolka gaarka ah

Iskoolka gaarka ah waxa shahaaddo la bixiyaa dhammaadka fasalka 7. Shahaaddadu waxay leedahay lix derejo oo ka billowda A illaa Ftaasoo F u taagantahay natiijo aan aqbal aheyn.

Dhamaadka fasalka 10naad ayaa la bixiyaa shahaaddo dhammeystiran.

Senast uppdaterad 22 september 2021