Innehåll på denna sida

Introduktionsprogram

Introduktionsprogrammen är en möjlighet för dig som inte är behörig till ett nationellt program att komma vidare i din utbildning eller mot arbete. Det finns fyra program med olika inriktningar.

Om du inte är behörig till ett nationellt program, kan gå ett introduktionsprogram. Det är en möjlighet för dig att komma vidare i din utbildning eller mot arbete.

Det finns fyra introduktionsprogram med lite olika inriktningar. Vilket program just du behöver beror på dina intressen och vad du behöver för att komma vidare.

Ett alternativ till att gå ett introduktionsprogram kan vara att gå kvar ett år i grundskolan för att bli behörig till ett nationellt program. Det är rektorn på din skola som beslutar om du ska få göra det. Prata med studie- och yrkesvägledaren på din skola om du vill veta mer.

Fler alternativ för att bli behörig

De fyra introduktionsprogrammen

Det finns fyra olika introduktionsprogram:

 • programinriktat val
 • yrkesintroduktion
 • individuellt alternativ
 • språkintroduktion.

Introduktionsprogrammen ska leda till att du kan gå vidare till ett nationellt program, till annan utbildning eller till arbete.

För att du ska få hjälp med att ta reda på vilket introduktionsprogram som passar bäst för dig kan du prata med en studie- och yrkesvägledare på din skola.

Det här lär du dig på introduktionsprogram

Utbildningen är på heltid och innehållet i utbildningen bestäms utifrån vilka mål du har med utbildningen, dina behov och dina intressen. Alla som går ett introduktionsprogram får en individuell studieplan. I den beskrivs din utbildning. De flesta introduktionsprogram är mellan ett och tre år.

Gymnasieintyg från introduktionsprogram

När du har avslutat din utbildning på ett introduktionsprogram får du ett gymnasieintyg som visar vilken utbildning du har fått.

I intyget ska det framgå vilka mål utbildningen har, alla betyg som du har fått och andra insatser som har ingått i din individuella studieplan.

Om du har avbrutit din utbildning eller inte når målen för utbildningen får du i stället en sammanställning av vilka delar av utbildningen som du har fullföljt.

Programinriktat val – för dig som vill bli behörig till ett nationellt program

Programinriktat val är för dig som vill ha en utbildning som är inriktad mot ett visst nationellt program. Tanken är att du så snart som möjligt ska kunna antas till det nationella programmet. Det nationella program som utbildningen är inriktad mot kan vara ett yrkesprogram eller ett högskoleförberedande program.

Om du är behörig till programinriktat val ska skolan erbjuda det.

För att vara behörig till ett programinriktat val behöver du ha godkänt i

 • svenska eller svenska som andraspråk
 • matematik
 • engelska
 • tre andra ämnen.

Eller så behöver du godkänt i

 • svenska eller svenska som andraspråk
 • matematik eller engelska
 • fyra andra ämnen.

Yrkesintroduktion - för dig som vill ha en yrkesinriktad utbildning

Yrkesintroduktion är för dig som vill ha en yrkesinriktad utbildning men inte är behörig till något yrkesprogram eller till programinriktat val.

Yrkesintroduktion ska förbereda dig för att kunna få ett arbete eller för att söka till ett yrkesprogram i gymnasieskolan eller på komvux. Utbildningen kan till exempel innehålla

 • grundskoleämnen som du inte har godkända betyg i
 • kurser från yrkesprogram
 • arbetsplatsförlagt lärande (apl) eller praktik
 • andra insatser som du behöver för din kunskapsutveckling.

Efter utbildningen kan du söka arbete eller läsa vidare på ett nationellt yrkesprogram eller komvux.

Individuellt alternativ – om du saknar godkänt i ett eller flera ämnen

Individuellt alternativ är för dig som saknar något av de godkända betyg som krävs för att komma in på ett nationellt yrkesprogram.

Utbildningen kan till exempel innehålla grundskoleämnen som du inte har godkända betyg i, delar av nationella program och andra insatser som du behöver. Utbildningen ska leda till att du kan läsa vidare på yrkesintroduktion, annan utbildning, eller få ett arbete.

Språkintroduktion – för dig som behöver läsa svenska och saknar behörighet

Språkintroduktion är för dig som behöver en utbildning med tyngdpunkt på det svenska språket och saknar de godkända betyg som behövs för att gå ett nationellt program.

Utbildningen innehåller undervisning i svenska eller svenska som andraspråk och andra ämnen som du inte har godkända betyg i och behöver för att komma vidare i din utbildning. Det kan vara ämnen från grundskolan, delar av nationella program och andra insatser som du behöver för din kunskapsutveckling. Efter utbildningen kan du läsa vidare i gymnasieskolan, på komvux eller på någon annan utbildning.

Mer om gymnasieskolan

Om gymnasieskolan

Plugga och jobba med hälsan i behåll

Om introduktionsprogrammen på andra språk

The four different introductory programmes

Les quatre programmes d'initiation

Afarta barnaamij hordhac ee kala duwan

البرامج التمهيدية الأربعة المختلفة

چهار پروگرام مقدماتی مختلف

چهار برنامه مقدماتی موجود

/