YRKESPROGRAM SOM LEDER TILL EN YRKESEXAMEN

Vård- och omsorgsprogrammet

Vill du jobba med att hjälpa människor må bra? Det här är programmet för dig som vill arbeta inom hälso- och sjukvård, psykiatri, äldreomsorg och med personer som har funktionsnedsättning. Vård- och omsorgsprogrammet är ett yrkesprogram som leder till en yrkesexamen.

Film: Film som kort beskriver vård- och omsorgsprogrammet (4:37)

Det här lär du dig på vård- och omsorgsprogrammet

Du lär dig om hälsa, ohälsa, funktionsnedsättning, medicin, pedagogik och psykologi. Du lär dig om människors olika behov och förstår vilken betydelse livsstilen har för hälsan. Du lär dig att bemöta människor på ett yrkesmässigt sätt.

På programmet läggs stor vikt vid arbetsmiljöfrågor för att undvika arbetsskador och för att bygga upp en god hälsa.

Du dig i att utföra arbetsuppgifter som krävs i yrkeslivet, till exempel hjälp med personlig vård, medicintekniska uppgifter, hushållsuppgifter och administrativa och sociala uppgifter.

Programmet utgår från arbetsuppgifter som du löser enskilt eller tillsammans med andra. Du tränar din förmåga att ta initiativ och vara kreativ och lär dig mer om möjligheterna att driva ett eget företag. Du tränar dig i att planera, genomföra och dokumentera arbetet.

Examensmål och programstruktur

Examensmål för vård- och omsorgsprogrammet (pdf)länk till annan webbplats

Programstruktur för vård- och omsorgsprogrammet (pdf)länk till annan webbplats

Läs mer om hur gymnasieskolan fungerar.

Möjlighet till specialisering

Programmet har inga inriktningar, men ger dig möjlighet att specialisera dig. Utbildningen ger möjlighet till jobb inom till exempel funktionshinderområdet, hälso- och sjukvård, psykiatri, äldreomsorg och med personer som har funktionsnedsättning.

Gymnasiearbetet

I slutet av vård- och omsorgsprogrammet gör du ett gymnasiearbete inom ditt valda yrkesområde där du får visa att du har förmåga att utföra de vanligast förekommande arbetsuppgifterna som behövs för att börja jobba med det du utbildat dig till.

Arbetsplatsförlagt lärande

Delar av utbildningen äger rum på en eller flera arbetsplatser i minst 15 veckor och kallas arbetsplatsförlagt lärande (apl). Det är ett viktigt inslag i utbildningen. Apl ger dig erfarenheter och dessutom kontakter som du kan ha nytta av när du söker jobb.

På apl på vård- och omsorgsprogrammet får du lära dig använda det som du läst om i skolan. Du får använda det du lärt dig ute i arbetslivet och träffa nya människor.

Lärlingsutbildning

Om skolan erbjuder gymnasial lärlingsutbildning inom programmet kan du välja det. Det innebär att du får samma kunskaper men gör minst hälften av din utbildning på en eller flera arbetsplatser.

Läs mer om lärlingsutbildning i gymnasieskolan här

Börja jobba efter programmet

Du kan börja jobba direkt efter utbildningen. Programmet kan leda till arbete inom hälso- och sjukvård samt inom socialtjänst. Inom hälso- och sjukvård kan man arbeta på till exempel vårdavdelning inom somatisk och psykiatrisk vård, vårdcentral och i hemsjukvård. Inom socialtjänst kan man arbeta i till exempel särskilt boende, gruppbostad, daglig verksamhet, socialpsykiatri, hemtjänst eller som personlig assistent.

Behörighet till studier efter programmet

Efter programmet kan du fortsätta studera på yrkeshögskolan eller högskola och universitet. Det är viktigt att planera dina studier om du vill ha högskolebehörighet. Inom det individuella valet kan du välja att läsa de kurser som behövs för att få grundläggande högskolebehörighet.

De kurser du behöver välja för att få grundläggande högskolebehörighet efter vård- och omsorgsprogrammet är två kurser i svenska eller svenska som andraspråk och en kurs i engelska. Prata gärna med en studie- och yrkesvägledare om du vill studera vidare.

Här kan du testa din behörighet efter programmet

Senast uppdaterad 05 oktober 2021