Innehåll på denna sida

آموزش ابتدایی (Grundskoleutbildning)

Persiska (PES)

بیشتر کودکان از شش سالگی در کلاس پیش دبستانی شروع می کنند. بعد از کلاس پیش دبستانی ، آنها وارد دوره نه ساله ابتدایی می شوند.

Lärare som visar något i en bok för två högstadieelever.

کودکانی که در سوئد زندگی می کنند از ترم پائیز سالی که شش ساله می شوند مشمول تحصیل اجباری می گردند. بیشتر کودکان آن وقت در کلاس پیش دبستانی شروع می کنند. بعد از کلاس پیش دبستانی کودکان وارد دوره ابتدایی و یا آموزش هایی مشابه آن می شوند. هر سال تحصیلی به دو ترم پائیزه و بهاره تقسیم می شود.

مدارس می توانند هم دولتی/کمونی (Kommunal) باشند و هم مستقل (Fristående)

مدارس ابتدایی هم می توانند دولتی/کمونی باشند و هم مستقل. بیشتر مدارس ابتدایی دولتی هستند و شاگردان معمولا در یک مدرسه دولتی در نزدیکی خانه خود تحصیل می کنند.

هر مدرسه ابتدایی می تواند شاخه های مختلف را در خود بگنجاند، برای مثال کلاس های انگلیسی و یا کلاس های ورزش و موسیقی.

همه می توانند درمدارس مستقل درس بخوانند و برنامه آموزشی آنان باید هم تراز با برنامه ها ی درسی مدارس دولتی باشد. مدارس مستقل به کمون ها تعلق ندارند بلکه مالکان دیگری دارند.

آموزش ابتدایی

آموزش ابتدایی می تواند در اشکال مختلف ارائه شود. علاوه بر مدارس ابتدایی، مدارس ابتدایی برای کودکان با کم توانی ذهنی (Anpassad grundskola)، مدارس ویژه برای کودکان با معلولیت های جسمی (Specialskola)، مدرسه سام ها (Sameskola) و یا مدارس مقدماتی رقص (Förberedande dansarutbildning) هم وجود دارند.

فعالیت های مدارس ابتدایی

هدف مدرسه ابتدایی این است که دانش لازم را به شاگردان داده و توانایی آنان را برای جستجوی مستقلانه دانش و اطلاعات توسعه دهد. آموزش در سطح ابتدایی باید بر دانش شاگردان افزوده و به پیشرفت شخصی همه دانش آموزان کمک کند. دانش آموزان باید در اینجا برای انتخاب های آینده خود آماده شوند و توانایی آنان برای ارتباطات همه جانبه و زندگی اجتماعی افزایش یابد به طوری که پایه ای استوار برای حضور فعال در جامعه فراهم شود. مدرسه ابتدایی باید پایه ای محکم برای تحصیلات آینده را بوجود بیاورد.

جدول زمانی و برنامه درسی مدارس ابتدایی

دروس موجود در دوران ابتدایی و تقسیم بندی آنان برای سال های تحصیلی مختلف در جدول زمانی مدارس شرح داده شده اند. مقدار ساعات تضمینی که شاگردان مدارس ابتدایی در این مدارس حق تحصیل دارند مشخص شده. هر سال تحصیلی از دو ترم تشکیل شده، ترم پائیزه و ترم بهاره.

دروسی که در مدارس ابتدایی تدریس می شوند عبارتند از سوئدی یا سوئدی به عنوان زبان دوم، ریاضیات، انگلیسی، دروس هنری، تکنیک، دانش اجتماعی، دروس طبیعی، زبان مادری و زبان های مدرن.

برای هر درسی در مدرسه یک برنامه آموزشی وجود دارد که در آن به هدف آن درس اشاره شده. برنامه آموزشی همچنین شرح می دهد که چه امکاناتی برای کسب دانش بیشتر در آن زمینه خاص باید در اختیار شاگردان قرار گیرد.

فعالیت های آموزشی مدرسه باید مطابق با ارزشهای دموکراتیک جامعه باشد و افرادی که در مدرسه کار می کنند باید به ارزش هر شخص و محیط زیست اطراف ما احترام بگذارند. همه دانش آموزان باید در مدرسه احساس امنیت و احترام کنند و از امکانات برابر برخوردار باشند.

ارزیابی و یادگیری در دبستان

در مدرسه ، دانش آموز در مورد آنچه که با توجه به اهداف تدریس آموخته است، اطلاعات مداوم دریافت می کند. معلم ، خود دانش آموز و سایر دانش آموزان می توانند با ارائه نظرات خود به پیشرفت شاگردان در یادگیری آنها کمک کنند. معلم و دانش آموز همچنین براساس ارزیابی آنچه دانش آموز به آن نیاز دارد و آموخته است ، در مورد اینکه او باید چه کاری برای پیشرفت در تحصیلات خود انجام دهد صحبت می کنند. این مهم است که دانش آموز خود درکی صحیح از یادگیری خویش و نیازهای موجود برای پیشرفت تحصیلی خود داشته باشد.

جلسه بررسی پیشرفت (Utvecklingssamtal) در مدرسه ابتدایی

حد اقل یک بار در هر نیمسال تحصیلی معلم باید دانش آموز و سرپرستان وی را برای ارزیابی تحصیلات دانش آموز و همچنین نظر او در باره رضایت از مدرسه ملاقات کند. این جلسات "گفتگو برای بررسی پیشرفت" (Utvecklingssamtal) نامیده می شود. هدف از این گفتگو ارائه تصویری درست از پیشرفت های تحصیلی و اجتماعی دانش آموز است.

در طی این گفتگو در باره این صحبت می شود که مدرسه چگونه می تواند در پیشرفت و آموزش دانش آموز به وی کمک کند. این گفتگو به شاگرد و سرپرستان او هم این امکان را می دهد که در تحصیلات دانش آموز تاثیرگذار و مسئولیت پذیر باشند. در اینجا از جمله راجع به نیازهای احتمالی دانش آموز برای تغییرات و نیز کمک های لازم صحبت می شود.

در سال های تحصیلی که به دانش آموزان نمره داده نمی شود هر ساله باید یک برنامه توسعه فردی (Utvecklingsplan) تنظیم شود. این برنامه توسعه فردی باید شامل ارزیابی کتبی از تحصیلات دانش آموز و برنامه ریزی برای تحصیلات آینده او باشد.

نمره و نمره گذاری در مدرسه ابتدایی

از کلاس ششم به بعد در آخر هر ترم به دانش آموز نمره داده می شود. نمره نهایی یا کارنامه (slutbetyg) در پایان سال نهم وقتی که شاگردان دوره آموزش ابتدایی را به آخر رسانده اند داده می شود. دانش آموز با توجه به کارنامه خود در این دوره درخواست ورود به دبیرستان را می کند.

برای نمره دادن از یک مقیاس شش حرفی، A تا F، استفاده می شود. A تا E نمرات قبولی هستند و F به معنی عدم قبولی در آن درس است. در صورتی که شاگرد به مقدار زیادی از کلاس درس غایب بوده معلم به جای نمره یک خط تیره در آنجا می گذارد.

Prao (آشنائی عملی با بازار کار)

Prao یعنی آشنائی عملی با بازار کار و مفهوم آن این است که دانش آموزان چگونگی کار کردن در یک محل کار را تجربه می کنند. همه دانش آموزان مقطع تحصیلی راهنمائی (grundskolan)، مدارس ویژه (specialskolan) و مدارس راهنمائی برای دانش آموزان دارای نیازهای ویژه (anpassade grundskolan) بایستی دوره prao "آشنائی با بازار کار" خود را در کلاس هشتم یا نُهم بگذرانند. این امر در قانون مدارس درج شده است.

معلومات در باره بازار کار

برای آنکه فرزند شما بتواند انتخاب خوبی برای آینده داشته باشد مهم است که او در براه بازار کار معلومات و در مورد مشاغل و اصناف شغلی مختلف تجربه کسب کند. گذراندن دوره آشنائی با بازار کار به فرزند شما کمک می کند که در باره دانش ها و مهارت های لازم برای ورود به بازار کار بینش کسب کند. مثال برای مهارت ها می تواند به دست گرفتن ابتکار عمل و پذیرش مسئولیت باشد. از اینرو همه دانش آموزان بایستی دوره آشنائی با بازار کار را بگذرانند.

مدرسه با محل کار در مورد گذراندن دوره prao همکاری می کند

مدرسه و محل کار با یکدیگر همکاری می کنند تا محل کار فرزند شما مناسب و ایمن باشد. یعنی بطور مثال یک مربی راهنما برای فرزند شما منصوب شود تا در محل کار حامی او باشد و بر رعایت ساعات کار و شرایط محیط کار توسط کارفرما نظارت داشته باشد. فرزند شما در دوران گذراندن دوره آشنائی با بازار کار توسط مدرسه بیمه است.

مدرسه دانش آموزان را برای دوره prao آماده می کند

مدرسه مسئولیت دارد که فرزند شما برای گذراندن دوره آشنائی با بازار کار آمادگی کامل داشته باشد. در اغلب موارد دانش آموزان تکالیفی را دریافت می کنند که بایستی پس از بازگشت به مدرسه گزارش بدهند. دانش آموزان با این شیوه در باره سایر اماکن کار و حیطه های شغلی توسط همکلاسان خود معلومات کسب می کنند.

آیا می خواهید در مورد دوره prao مطالب بیشتری بدانید؟

اگر می خواهید در باره دوره آشنائی با بازار کار مطالب بیشتری بدانید با راهنمای تحصیلی و شغلی مدرسه (syv) یا معلم مربوطه تماس بگیرید.