آموزش ابتدایی (Grundskoleutbildning)

Persiska (PES)

بیشتر کودکان از شش سالگی در کلاس پیش دبستانی شروع می کنند. بعد از کلاس پیش دبستانی ، آنها وارد دوره نه ساله ابتدایی می شوند.

Lärare som visar något i en bok för två högstadieelever.

کودکانی که در سوئد زندگی می کنند از ترم پائیز سالی که شش ساله می شوند مشمول تحصیل اجباری می گردند. بیشتر کودکان آن وقت در کلاس پیش دبستانی شروع می کنند. بعد از کلاس پیش دبستانی کودکان وارد دوره ابتدایی و یا آموزش هایی مشابه آن می شوند. هر سال تحصیلی به دو ترم پائیزه و بهاره تقسیم می شود.

مدارس می توانند هم دولتی/کمونی (Kommunal) باشند و هم مستقل (Fristående)

مدارس ابتدایی هم می توانند دولتی/کمونی باشند و هم مستقل. بیشتر مدارس ابتدایی دولتی هستند و شاگردان معمولا در یک مدرسه دولتی در نزدیکی خانه خود تحصیل می کنند.

هر مدرسه ابتدایی می تواند شاخه های مختلف را در خود بگنجاند، برای مثال کلاس های انگلیسی و یا کلاس های ورزش و موسیقی.

همه می توانند درمدارس مستقل درس بخوانند و برنامه آموزشی آنان باید هم تراز با برنامه ها ی درسی مدارس دولتی باشد. مدارس مستقل به کمون ها تعلق ندارند بلکه مالکان دیگری دارند.

آموزش ابتدایی

آموزش ابتدایی می تواند در اشکال مختلف ارائه شود. علاوه بر مدارس ابتدایی، مدارس ابتدایی برای کودکان با کم توانی ذهنی (Grundsärskola)، مدارس ویژه برای کودکان با معلولیت های جسمی (Specialskola)، مدرسه سام ها (Sameskola) و یا مدارس مقدماتی رقص (Förberedande dansarutbildning) هم وجود دارند.

فعالیت های مدارس ابتدایی

هدف مدرسه ابتدایی این است که دانش لازم را به شاگردان داده و توانایی آنان را برای جستجوی مستقلانه دانش و اطلاعات توسعه دهد. آموزش در سطح ابتدایی باید بر دانش شاگردان افزوده و به پیشرفت شخصی همه دانش آموزان کمک کند. دانش آموزان باید در اینجا برای انتخاب های آینده خود آماده شوند و توانایی آنان برای ارتباطات همه جانبه و زندگی اجتماعی افزایش یابد به طوری که پایه ای استوار برای حضور فعال در جامعه فراهم شود. مدرسه ابتدایی باید پایه ای محکم برای تحصیلات آینده را بوجود بیاورد.

جدول زمانی و برنامه درسی مدارس ابتدایی

دروس موجود در دوران ابتدایی و تقسیم بندی آنان برای سال های تحصیلی مختلف در جدول زمانی مدارس شرح داده شده اند. مقدار ساعات تضمینی که شاگردان مدارس ابتدایی در این مدارس حق تحصیل دارند مشخص شده. هر سال تحصیلی از دو ترم تشکیل شده، ترم پائیزه و ترم بهاره.

دروسی که در مدارس ابتدایی تدریس می شوند عبارتند از سوئدی یا سوئدی به عنوان زبان دوم، ریاضیات، انگلیسی، دروس هنری، تکنیک، دانش اجتماعی، دروس طبیعی، زبان مادری و زبان های مدرن.

برای هر درسی در مدرسه یک برنامه آموزشی وجود دارد که در آن به هدف آن درس اشاره شده. برنامه آموزشی همچنین شرح می دهد که چه امکاناتی برای کسب دانش بیشتر در آن زمینه خاص باید در اختیار شاگردان قرار گیرد.

فعالیت های آموزشی مدرسه باید مطابق با ارزشهای دموکراتیک جامعه باشد و افرادی که در مدرسه کار می کنند باید به ارزش هر شخص و محیط زیست اطراف ما احترام بگذارند. همه دانش آموزان باید در مدرسه احساس امنیت و احترام کنند و از امکانات برابر برخوردار باشند.

ارزیابی و یادگیری در دبستان

در مدرسه ، دانش آموز در مورد آنچه که با توجه به اهداف تدریس آموخته است، اطلاعات مداوم دریافت می کند. معلم ، خود دانش آموز و سایر دانش آموزان می توانند با ارائه نظرات خود به پیشرفت شاگردان در یادگیری آنها کمک کنند. معلم و دانش آموز همچنین براساس ارزیابی آنچه دانش آموز به آن نیاز دارد و آموخته است ، در مورد اینکه او باید چه کاری برای پیشرفت در تحصیلات خود انجام دهد صحبت می کنند. این مهم است که دانش آموز خود درکی صحیح از یادگیری خویش و نیازهای موجود برای پیشرفت تحصیلی خود داشته باشد.

جلسه بررسی پیشرفت (Utvecklingssamtal) در مدرسه ابتدایی

حد اقل یک بار در هر نیمسال تحصیلی معلم باید دانش آموز و سرپرستان وی را برای ارزیابی تحصیلات دانش آموز و همچنین نظر او در باره رضایت از مدرسه ملاقات کند. این جلسات "گفتگو برای بررسی پیشرفت" (Utvecklingssamtal) نامیده می شود. هدف از این گفتگو ارائه تصویری درست از پیشرفت های تحصیلی و اجتماعی دانش آموز است.

در طی این گفتگو در باره این صحبت می شود که مدرسه چگونه می تواند در پیشرفت و آموزش دانش آموز به وی کمک کند. این گفتگو به شاگرد و سرپرستان او هم این امکان را می دهد که در تحصیلات دانش آموز تاثیرگذار و مسئولیت پذیر باشند. در اینجا از جمله راجع به نیازهای احتمالی دانش آموز برای تغییرات و نیز کمک های لازم صحبت می شود.

در سال های تحصیلی که به دانش آموزان نمره داده نمی شود هر ساله باید یک برنامه توسعه فردی (Utvecklingsplan) تنظیم شود. این برنامه توسعه فردی باید شامل ارزیابی کتبی از تحصیلات دانش آموز و برنامه ریزی برای تحصیلات آینده او باشد.

نمره و نمره گذاری در مدرسه ابتدایی

از کلاس ششم به بعد در آخر هر ترم به دانش آموز نمره داده می شود. نمره نهایی یا کارنامه (slutbetyg) در پایان سال نهم وقتی که شاگردان دوره آموزش ابتدایی را به آخر رسانده اند داده می شود. دانش آموز با توجه به کارنامه خود در این دوره درخواست ورود به دبیرستان را می کند.

برای نمره دادن از یک مقیاس شش حرفی، A تا F، استفاده می شود. A تا E نمرات قبولی هستند و F به معنی عدم قبولی در آن درس است. در صورتی که شاگرد به مقدار زیادی از کلاس درس غایب بوده معلم به جای نمره یک خط تیره در آنجا می گذارد.

Senast uppdaterad 16 november 2021