Основна школа

Ukrainska (UKR)

Більшість дітей починають дошкільний навчальний клас, коли їм виповнюється шість років. Після дошкільного навчання вони починають навчатися в дев’ятирічній основній школі.

Lärare som visar något i en bok för två högstadieelever.

Діти, які проживають у Швеції, повинні відвідувати школу з осіннього семестру року, в якому їм виповнюється шість років. Тоді більшість дітей починають навчатися в дошкільному класі. Після дошкільного класу діти переходять до початкової школи або рівноцінних шкільних класів. Кожен навчальний рік ділиться на два семестри, осінній та весняний.

Школи можуть бути муніципальними або незалежними

Основні школи можуть бути муніципальними або самостійними. Більшість основних шкіл є муніципальними, і найпоширенішим є те, що учні ходять до муніципальної школи поблизу дому.

У кожній основній школі є можливість отримати різну спеціалізацію, наприклад, уроки англійської мови чи уроки культури та спорту.

Незалежні школи відкриті для всіх, і навчання має відповідати тому, що дається в муніципальних школах. Незалежні школи мають іншого директора (власника), ніж муніципалітет.

Основна шкільна освіта

Основна шкільна освіта може здійснюватися в кількох різних шкільних формах, на додаток до основної школи також в основній окремій школі [для дітей та молоді з вадами розумового розвитку], спеціальній школі [в адаптованій школі], школі саамів або у школі з підготовчим танцювальним навчанням. Основна шкільна освіта також може здійснюватися в різних формах за кордоном.

Заняття у основній школі

Основна школа повинна давати учням знання та розвивати їх здатність самостійно шукати знання. Навчання в загальноосвітній школі повинно давати учням знання та сприяти особистісному розвитку всіх учнів. Воно має підготувати учнів до активного життєвого вибору, сприяти всебічним контактам і соціальній спільноті та забезпечити хорошу основу для активної участі в житті суспільства. Основна школа має забезпечити хорошу базу для подальшої освіти.

Погодинний навчальний план та навчальна програма

У погодинному навчальному плані зазначено, які предмети включені до програми навчання та як вони розподіляються між різними роками навчання. Учні основної школи мають право на гарантовану кількість навчальних годин. Кожен навчальний рік ділиться на два семестри, осінній та весняний.

Учні основної школи вивчають шведську або шведську як другу мову, математику, англійську мову, практичні естетичні предмети, техніку, суспільствознавство, природничі науки, рідну мову та ще одну сучасну мову.

У школі є програма з кожного предмета. У ній описується, яка мета навчання та які знання з даного предмета необхідно дати дитині.

Заняття у школі повинні відповідати демократичним цінностям суспільства, і кожен, хто працює у школі, має поважати цінність кожної людини та наше довкілля. Усі учні повинні відчувати себе у безпеці, мати рівні умови та бачити, що до них відносяться з повагою.

Контроль навчального процесу в основній школі

У школі учень постійно отримує інформацію у тому, як його чи її знання співвідносяться з цілями навчання. Вчитель, сам учень та інші учні обмінюються думками, що допомагає учням рухатися вперед у своєму навчанні. Вчителі та учні також говорять про те, що повинен робити учень, щоб просуватися вперед, спираючись на оцінку того, що учень вже може чи не може. Важливо, щоб учні самі отримали розуміння свого процесу навчання та потреби у розвитку.

Розвивальні бесіди в основній школі

Принаймні один раз на семестр вчитель, учень та його батько або опікун неповнолітнього учня повинні зустрічатися, щоб обговорити, як йдуть його справи у школі та які успіхи робить учень. Це називається розмовою про розвиток учня. Розмова має давати картину когнітивного та соціального розвитку учня.

Під час бесіди слід розповісти про те, як школа може підтримати та стимулювати розвиток та навчання учня. Бесіда дає учню та опікуну можливість вплинути на навчання і взяти на себе відповідальність за це. Тут, серед іншого, розглядається можлива потреба учня в додатковій адаптації та спеціальній підтримці.

У тих роках навчання, коли оцінки не виставляються, письмовий план індивідуального розвитку має складатися раз на навчальний рік. Індивідуальний план розвитку має містити письмові оцінки та план подальшого навчання учня.

Оцінки та процес їх виставлення в основній школі

Наприкінці кожного семестру, починаючи з 6-го класу, учні одержують оцінки з предметів, включених до програми навчання. Директор також може приймати рішення, що оцінки виставлятимуться, починаючи з 4-го класу. Підсумкові оцінки виставляються після закінчення 9-го класу, коли учень закінчує основну школу. З підсумковими оцінками учень подає заяву до гімназії.

Шкала оцінок складається із шести ступенів: від A до F. A-E означає задовільні результати, а F – незадовільний результат. Якщо учень пропустив таку велику кількість занять, що вчитель неспроможна поставити оцінку, замість оцінки ставиться прочерк.

Senast uppdaterad 06 april 2022