Innehåll på denna sida

آموزش متوسطه

Persiska (PES)

برای جوانان بین 16 تا 20 سال.

جوانانی که دوره تحصیلات ابتدایی را گذرانده اند می توانند ادامه تحصیل در دوره متوسطه (دبیرستان) را انتخاب کنند که اختیاری و رایگان است. تحصیلات متوسطه عمدتاً از برنامه های ملی و برنامه های مقدماتی تشکیل شده است.

Tre gymnasieelever som tittar i böcker.

دبیرستان برای افراد بین 16 تا 20 سال است. آخرین سالی که شما می توانید تحصیلات دبیرستانی را شروع کنید سالی است که 20 ساله می شوید. بعد از 20 سالگی می توانید در در مراکز آموزش بزرگسالان شروع به تحصیل کنید. تحصیل در دبیرستان اختیاری و رایگان است.

وظیفه اصلی دبیرستان انتقال دانش و ایجاد شرایط لازم برای دانش آموزان است تا بتوانند از این دانش استفاده کرده و آن را توسعه دهند. این آموزش باید از دانش آموزان انسان هایی مسئول و وظیفه شناس بسازد که فعالانه در ساخت و توسعه زندگی کاری و اجتماعی شرکت می کنند.

مدارس متوسطه را می توان به روش های مختلفی اداره کرد

دبیرستان ها می توانند هم توسط کمون ها اداره شوند، هم تحت نظر شوراهای استانی (landsting) باشند و هم بطور مستقل اداره شوند. تمام مدارس موظف هستند که از جمله در رابطه با محتوای آموزشی و نمره گذاری قانون مدارس را رعایت کنند.

هر دبیرستانی می تواند گرایش خاص خود را داشته باشد، برای مثال کلاس های انگلیسی و یا کلاس های ورزشی و فرهنگی هنری.

همه می توانند درمدارس مستقل درس بخوانند و برنامه آموزشی آنان باید هم تراز با برنامه ها ی درسی مدارس دولتی باشد. مدارس مستقل به کمون ها تعلق ندارند بلکه مالکان دیگری دارند.

رشته های سراسری

کلا 18 رشته سراسری در دبیرستان ها وجود دارد که از این تعداد 6 رشته دانش آموزان را برای ورود به دانشگاه آماده می کنند و 12 رشته دیگر رشته های فنی و حرفه ای هستند. طول هر رشته سه سال است.

تمام محصلان رشته های مقدماتی دانشگاه باید با تحصیلات دبیرستانی و نتایج خود در دبیرستان نشان دهند که برای تحصیلات در سطوح عالی و دانشگاهی آمادگی لازم را دارند.

حد اقل 15 هفته کارآموزی در محل های کار بخشی از آموزش در رشته های فنی و حرفه ای را تشکیل می دهد. یک رشته فنی حرفه ای همچنین می تواند به عنوان کارآموزی دبیرستان اجرا شود ، که در آن صورت حداقل نیمی از آموزش در یک محل کار صورت می گیرد. تمام محصلان دبیرستان های فنی و حرفه ای باید یک پروژه دبیرستانی هم انجام دهند که نشان می دهد آنان آمادگی کار در زمینه ای که آموزش دیده اند را دارند.

برای کسانی که واجد شرایط برای ورود به این رشته های سراسری نیستند ، چهار برنامه مقدماتی وجود دارد. آنها این امکان را دارند که بعد از این دوره ها وارد دبیرستان شده و یا مشغول به کار شوند.

دوره های مقدماتی (Introduktionsprogram)

دوره های مقدماتی برای کسانی است که شرایط لازم برای تحصیل در دبیرستان را ندارند. انتخاب دوره بستگی دارد به اهدافی که شما از این آموزش دارید. گزینه دیگری که به جای دوره های مقدماتی وجود دارد تحصیل دو ساله در دوره ابتدایی (grundskola) است که در آن صورت واجد شرایط برای تحصیل در دبیرستان خواهید شد. هدف دوره مقدماتی این است که امکان وارد شدن به دبیرستان را برای شما فراهم کند و یا این که به شما امکان اشتغال بدهد.

ارزیابی و یادگیری در دبیرستان

در مدرسه ، شما در مورد آنچه که با توجه به اهداف تدریس آموخته اید، اطلاعات مداوم دریافت می کنید.

معلم ، خود شما و سایر دانش آموزان می توانند با بیان نظرات خود به پیشرفت شما در آموزش کمک کنند. معلم و دانش آموز همچنین براساس ارزیابی آنچه دانش آموز به آن نیاز دارد و تا کنون آموخته است ، در مورد اینکه او چه کارهایی برای پیشرفت در تحصیلات خود انجام دهد صحبت می کنند. این مهم است که دانش آموز خود درکی صحیح از یادگیری خویش و نیازهای موجود برای پیشرفت تحصیلی خود داشته باشد.

بررسی پیشرفت تحصیلی در دبیرستان

حد اقل یک بار در هر نیمسال تحصیلی معلم باید شما و سرپرستان شما را (اگر زیر 18 سال هستید) برای ارزیابی تحصیلات شما و همچنین نظرتان در باره رضایت از مدرسه ملاقات کند. این جلسات "گفتگو برای بررسی پیشرفت" (Utvecklingssamtal) نامیده می شود. هدف از این گفتگو ارائه تصویری درست از پیشرفت های تحصیلی و اجتماعی شما است.

در طی این گفتگو در باره این صحبت می شود که مدرسه چگونه می تواند در پیشرفت و یادگیری شما به شما کمک کند. این گفتگو به شما و سرپرستان شما هم این امکان را می دهد که در تحصیلات شما تاثیرگذار و مسئولیت پذیر باشید. در اینجا از جمله راجع به نیازهای احتمالی شما برای تغییرات و نیززمینه هایی که در آن احتیاج به کمک دارید صحبت می شود.

نمره و نمره گذاری در دبیرستان

بعد از پایان هر کورس به دانش آموزان نمره داده می شود. برای هر درس میزان دانشی که شما در زمان تحصیل باید به آن دست یابید مشخص شده است. به هر درسی که به پایان رسیده و همچنین به کارهای عملی دبیرستانی نمره داده می شود.

در دوره آموزش مقدماتی معلم به هر کورس و یا ماده درسی دوره ابتدایی نمره می دهد.

برای نمره دادن از یک مقیاس شش حرفی، A تا F، استفاده می شود. A تا E نمرات قبولی هستند و F به معنی عدم قبولی در آن ماده درسی است. وقتی که برای تمام دروس و کارهای دبیرستانی نمره دریاف کردید به شما کارنامه (slutbetyg) داده می شود. در صورتی که به مقدار زیادی از یک کلاس غایب بوده باشید معلم به جای نمره یک خط تیره در آنجا می گذارد.