Dugsiga sare

Somaliska (SOM)

Dhalinyarada u dhaxeyso dada 16 iyo 20 sano.

Dhalinyarada dhameysatay dugsiga hoose/dhexe waxey dooran karaan iney sii wataan waxbarashada dugsiga sare taasoo aan qasab aheyn isla markaana lacag ahaan ah. Dugsiga sare wuxuu ugu horeyn ka kooban yahay barnaamijo qaran iyo barnaamij hordhac ah.

Tre gymnasieelever som tittar i böcker.

Dugsiga sare waxa loogu tala galay dhalinyarada dadoodu u dhaxeyso 16 iyo 20 sano. Waxa dugsiga sare la bilaabi karaa ugu danbeynta sanadka aad buuxiso 20 sano. Qofkii buuxiya 20 sano wuxuu wax ka baran karaa waxbarashada dadka waaweyn. Dugsiga sare waa mid aan qasab aheyn isla markaana lacag ahaan ah.

Ujeedada ugu muhimsan ee waxbarashada dugsiga sare waa gudbinta aqoonta iyo iney ardady helaan fursado faaido u leh isla markaana horumarineysa aqoontooda. Waxbarashada ayaa qeyb ka geysaneysa horumarka ardayga iyo siduu ku noqon lahaa qof masuul qaada, isla markaana si toosa uga qeyb qaata nolosha xirfad iyo tan bulsho.

Dugsiyada sare ayaa loo abaabulaa siyaabo kala duwan

Waxa howlaha dugsiyada sare ee kala duwan wada degmooyin, shirkado madax banaan iyo gobalo. Waxaa dhamaan iskuulada khasab ku ah iney raacaan sharciga iskuulka, sida waxyaabaha ku saabsan waxa ay waxbarashadu ka kooban tahay iyo shahaaddo bixinta.

Wuxuu dugsi kastee sare fursad u leeyahay uu inuu xoogga saaro maado khaasa sida casharo ingiriis ah ama kuwo dhaqanka iyo ciyaaraha.

Dugsiyada gaarka loo leeyahay ayaa cid kastaa loo ogol yahay iyadoo waxbarashadooduna ay u qalanto tan laga bixiyo dugsiyada degmada. Dugsiyada gaarka ayaa leh milkiile kale oo aheyn degmada.

Baarnaamijyada qaran

Tirada guud ee barnaamijyada qaran ee dugsiga sare waa 18, kuwaasoo lix ka midihi yihiin kuwo bixiyo barnaamijyo loogu diyaar garoowo jaamacad iyo 12 ah kuwo xirfadeed.

Dhamaan ardayda qaadata barnaamijyada jaamacad u diyaar garowga waa iney fuliyaan shaqo dugsi sare taasoo muujineysa in ardaygu diyaar u yahay waxbarasho sare ee jaamacad.

Dhamaan barnaamijyada xirfadaha waxa ku jira ugu yaraan 15 todobaad ee waxbarasho loogu tagayo goob shaqo halkaas oo ay waxbarashadu ka soconeyso goob shaqo. Barnaamijka xirfadda ayaa sidoo kale loo fulin karaa qaab dugsi sare ee ardayga wax lagu barayo, iyadoo ugu yaraan waxbarashada barkeed ay ka dhaceyso goob shaqo. Guud ahaan ardayda barnaamijka xirfadda waxey sameynayaan shaqo dugsi sare taasoo muujineysa in ardaydu diyaar u yahay inuu ka shaqeeyo qeybta uu waxbarashada u diyaarinayo.

Ardayda aan kasban aqoon uu ugu gudbo barnaamijka qaran wuxuu helayaa barnaamijka hordhaca. Barnaamijyadaa ayaa laga helaa fursad uu ardaydu ugu gudbo barnaamijyada qaran ee dugsiga sare ama uu uga qeyb qaato suuqa shaqada.

Barnaamijka hordhaca

Barnaamijka hordhaca ayaa loogu tala galay ardayga kasban waaya aqoon uu ugu gudbo barnaamijada qaran ee dugsiga sare. Barnaamijka uu ardaygu ka qeyb qaadanayo waxey ku xiran tahay hadafka uu ardaygu ka leeyahay waxbarashada barnaamijka. Barnaamijka hordhaca waxa lagu beddeli karaa iyaduu ardaygu uu laba sano sii dhigto dugsiga hoose/dhexe si uu shahaado u helo. Barnaamijka hordhaca ayaa loogu tala galay inuu siiyo ardayga kasban waaya u gudubka barnaamijka qaran fursad inuu helo barnaamij uu dhigto ama fursad u hogaamisa inuu shaqo helo.

Qiimeynta iyo waxbarashada dugsiga sare

Waxad iskuulka ka heleysaa warbixin joogta oo ku saabsan waxaad baratay iyadoo loo eegayo hadafka waxbarashada iyo casharada.

Macalinka, adiga iyo ardayda kale, ayaa bixin kara fiidbaak qeyb ka geysta horumarinta waxbarashada. Macalinka iyo ardayga ayaa ka wada hadlaya siduu ardaygu u horumarin lahaa waxbarashadiisa iyadoo la qiimeynayo waxaad u baahan tahay iyo waxaad taqaan. Waa muhim inaad adigu fahamsan tahay waxbarashadaada iyo baahida aad u qabto horumar.

Wada hadalka horumarka dugsiga sare

Ugu yaraan halmar teeram kasta ayaad adiga, macalinkaada iyo masuulkaada sharci (haddii ay dadaadu ka yar tahay 18 sano) kulmeysaan iyadoo la eegayo waxbarashadaada iyo sidaad mabsuud u tahay. Waxa wada hadalkan loogu yeeraa wada hadalka horumarka. Wada hadalka ayaa sawir ka bixinaya horumarkaada aqooneed iyo kan bulsho.
Waxa laga wada hadli doonaa siduu iskuulku kaaga taageeri karo isla markaana kuugu baraarujin karo horumar iyo waxbarasho wanaagsan. Wada hadalkan ayaa adiga iyo masuulkaada sharciba fursad idiin siinaya sidii aad ku saameyn laheydeen isla markaana aad masuuliyad uga qaadi laheyd waxbarashadaada. Waxaa kaloo looga hadlaa haddii aad qabto baahi la qabsiga iskuulka iyo haddaad u baahan tahay gargaar gaar ah.

Shahaaddo iyo shahaaddo bixinta dugsiga sare

Ardayda barnaamijka qaran waxey heleyaan shahaaddo marka kasta uu dhamaado kooras. Kooras kasta wuxuu leeyahay shuruuddo aqooneed oo sheegaya waxa loo baahan yahay in la fuliyo. Shahaaddada waxa la bixiyaa dhamaadka kooras kasta iyo xilliga la fulinayo shaqada dugsiga sare.

Barnaamijka hordhaca isaga macalinka ayaa bixiya shahaaddo marka kastaoo kooras dhamaado ama la dhigto maaddo dugsi hoose/dhexe.

Darajada shahaaddada waa lix nooc: A – F. A - E oo u taahan natiijo baasi ah iyo F oo u taagan shahaaddo dhicitaan ah. Markaad shahaaddo ka hesho koorsooyinka oo dhan iyo shaqada dugsiga sare waxaad kadib heleysaa shahaaddada ugu danbeynta. Xariijin baa la marinayaa shahaaddada haddii uu maqnaashahaadu badnaa isla markaana aanu macalinka shahaaddo kugu siin karin maadada.

Senast uppdaterad 22 september 2021