Innehåll på denna sida

Гімназія

Ukrainska (UKR)

Для молоді віком від 16 до 20 років.

Молоді люди, які закінчили основну школу, можуть продовжити навчання в гімназії, яке є добровільним та безкоштовним. Гімназія складається насамперед із національних навчальних програм та вступних програм.

Tre gymnasieelever som tittar i böcker.

Гімназія призначена для тих, хто має віком від 16 до 20 років. Ви можете вступити до гімназії не пізніше року, коли вам виповниться 20 років. Після 20 років можна вчитися у системі освіти для дорослих. Гімназія є добровільною та безкоштовною.

Основним завданням гімназії є передача знань та створення умов для того, щоб учні могли набувати та розвивати ці знання. Освіта має сприяти розвитку учнів як відповідальних людей, які беруть активну участь у професійному та суспільному житті та розвивають її.

Гімназії можуть бути організовані по-різному

Існують муніципальні, незалежні гімназії та гімназії, що знаходяться у віданні окружних рад. Усі школи зобов'язані дотримуватися Закону про освіту, зокрема щодо змісту освіти та виставлення оцінок.

У кожній гімназії можна мати особливий профіль, наприклад уроки англійської мови або уроки культури та спорту.

Незалежні школи відкриті для всіх, і їхнє викладання має відповідати викладанню в муніципальних школах. Незалежні та муніципальні школи мають різних директорів (власників).

Національні навчальні програми

Усього існує 18 національних навчальних програм для гімназії, шість із яких є програмами підготовки до вищого навчального закладу, а 12 – програмами професійного навчання. Кожна програма розрахована на три роки.

Усі учні програм підготовки до вищого навчального закладу мають виконати шкільний проект, який показує, що учень готовий до вступу до коледжу чи університету.

Усі професійні програми включають щонайменше 15 тижнів навчання на робочому місці, де навчання відбувається на підприємстві. Професійна програма також може бути реалізована у вигляді гімназійного придбання майстерності, де, принаймні, половина навчання проходить на робочому місці. Усі учні професійних програм також мають виконати шкільний проект, який показує, що учень готовий працювати у сфері, до якої готує освіта.

Для тих з вас, хто не має достатнього рівня знань, щоб навчатися на національній програмі гімназії, є чотири типи вступних програми. Вони дають можливість після завершення вступити на національну програму гімназії або розпочати трудове життя.

Вступна програма

Вступні програми доступні для тих, хто не має права навчатись на національних програмах гімназії. Вибір вступної програми залежить, серед іншого, від того, яку навчальну програму Ви хочете обрати у майбутньому. Альтернативою відвідування вступної програми є навчання протягом ще двох років в основній школі, щоб отримати рівень знань, досить високий для навчання в гімназії. Вступна програма повинна дати можливість придбати цей рівень знань тим, хто не має цього рівня в даний момент, або призвести до того, що Ви зможете отримати роботу.

Контроль навчального процесу у гімназії

У школі Ви отримуєте постійну інформацію про те, наскільки набуті Вами знання відповідають цілям освіти та навчання.

Вчитель, ви самі та інші учні можуть дати свої відгуки, які допоможуть Вам просунутися вперед у навчанні. Вчитель і учень говорять також про те, що повинен робити учень, щоб просуватися вперед у навчанні, ґрунтуючись на оцінці того, що він може і що йому ще потрібно вивчити. Важливо, щоб Ви самі зрозуміли процес свого навчання та свої потреби у розвитку.

Розвиваючі співбесіди у гімназії

Принаймні один раз на семестр ви, ваш учитель і ваш батько або опікун (якщо вам менше 18 років) зустрічаєтеся, щоб обговорити, як у вас йдуть справи в школі і наскільки добре Ви почуваєтеся. Це називається розвиваючою співбесідою. Розмова має дати картину як вашого когнітивного, і вашого соціального розвитку.

Під час бесіди ви можете розповісти про те, як школа може підтримати та стимулювати ваш розвиток та навчання. Розмова дає вам та вашому опікуну можливість вплинути на ваше навчання та взяти на себе відповідальність за нього. Тут, серед іншого, враховуються ваші можливі потреби додаткової адаптації та спеціальної підтримки.

Оцінки та їх виставлення у гімназії

Учні національних програм одержують оцінки після кожного пройденого курсу. У кожному курсі є вимоги до знань, які визначають, чого ви маєте досягти. Оцінки виставляються за кожен пройдений курс та за шкільний проект.

На вступних програмах вчитель виставляє оцінки після кожного пройденого курсу або предмета основної школи.

Шкала оцінок складається із шести ступенів: від A до F. A – E означає задовільні результати, а F – незадовільні. Коли ви отримаєте оцінки з усіх предметів та за шкільний проект, Ви отримаєте підсумкову оцінку. Прочерк ставиться в оцінці, якщо Ви так багато були відсутні.