YRKESPROGRAM SOM LEDER TILL EN YRKESEXAMEN

Försäljnings- och serviceprogrammet

Är du en utåtriktad och nyfiken person som gillar att möta andra människor? Försäljnings- och serviceprogrammet vänder sig till dig som är intresserad av försäljning, handel och kommunikation.

Film: Film som kort beskriver försäljnings- och serviceprogrammet (före detta handels- och administrationsprogrammet). Tid: 3:00 min.

Det här lär du dig på försäljnings- och serviceprogrammet

Du får utveckla din förmåga att möta människor, både som kunder och medarbetare. Du får lära dig om försäljning, inköp, varuflöden, logistik, marknadsföring, produkter, branscher och affärsutveckling.

På programmet läggs stor vikt vid arbetsmiljöfrågor för att undvika arbetsskador och för att bygga upp en god hälsa.

Jag har alltid gillat att vara med människor och att jobba i grupp, därför valde jag detta serviceprogram.

Jonas / handels- och administrationsprogrammet som förändrats och nu heter försäljnings- och serviceprogrammet

På programmet tränar du din förmåga att möta människor och utveckla relationen med affärskontakter och medarbetare. Du tränar dig i att söka, analysera och värdera information och att ta ansvar och handla med omdöme.

Du arbetar ofta i projektform, och tränar din förmåga till att vara aktiv och företagande. Du förbereder dig för fortsatt lärande i arbetslivet.

Du kan välja fördjupningskurser där du får lära dig om administrativt och organisatoriskt arbete inom företag och offentlig förvaltning, ekonomiuppföljning, kommunikation, kundservice, konferens- och receptionsarbete.

Jag valde handelsprogrammet för att det ger så stora möjligheter. Jag visste inte vad jag ville jobba med när jag sökte gymnasieprogram. När jag fick reda på att programmet ger mig en direkt yrkesutbildning och även möjligheten till att studera vidare så var det ett självklart val, det var så många dörrar öppna.

Jonas / handels- och administrationsprogrammet som förändrats och nu heter försäljnings- och serviceprogrammet

Examensmål

Examensmålen beskriver vad du ska kunna när du har tagit examen från ett visst gymnasieprogram.

Examensmål för försäljnings- och serviceprogrammet (skolverket.se) Länk till annan webbplats.

Programstruktur

I programstrukturen ser du vilka ämnen och kurser som ingår i programmet. Du ser också hur många poäng varje kurs omfattar.

Programstruktur för försäljnings- och serviceprogrammen (pdf) Länk till annan webbplats.

Inriktningar

Försäljnings- och serviceprogrammet har inga inriktningar från läsåret 2022.

Gymnasiearbete

I slutet av försäljnings- och serviceprogrammet gör du ett gymnasiearbete inom ditt valda yrkesområde där du får visa att du har de kunskaper du behöver för att börja jobba med det som du utbildat dig till.

Arbetsplatsförlagt lärande

Delar av utbildningen äger rum på en eller flera arbetsplatser i minst 15 veckor och kallas arbetsplatsförlagt lärande (apl). Det är ett viktigt inslag i utbildningen. Apl ger dig erfarenheter och dessutom kontakter som du kan ha nytta av när du söker jobb.

På apl på försäljnings- och serviceprogrammet får du lära dig använda det som du läst om i skolan. Du får använda det du lärt dig ute i arbetslivet och träffa nya människor.

Mina snart tre år på handelsprogrammet har varit så mycket bättre än mina förväntningar. Lärarna är verkligen otroligt stöttande och praktiken vi har är så nyttig. Man lär sig så mycket om hur det verkligen är ute i arbetslivet.

Jonas / handels- och administrationsprogrammet som förändrats och nu heter försäljnings- och serviceprogrammet

Lärlingsutbildning

Om skolan erbjuder gymnasial lärlingsutbildning inom programmet kan du välja det. Det innebär att du får samma kunskaper men gör minst hälften av din utbildning på en eller flera arbetsplatser.

Läs mer om lärlingsutbildning i gymnasieskolan här

Studera vidare efter programmet och behörighet

Efter programmet kan du fortsätta studera inom yrkeshögskolan. Du kan också välja att läsa kurser för att bli behörig att studera vidare på högskolan.

När jag sökte programmet visste jag bara att jag ville jobba med människor då jag är en väldigt social person. Nu efter studenten så ska jag jobba ungefär ett år och sen vill jag studera till speditör.

Jonas / handels- och administrationsprogrammet som förändrats och nu heter försäljnings- och serviceprogrammet

Behörighet efter programmet

Det är viktigt att du planerar dina studier om du vill ha högskolebehörighet, eftersom du då behöver välja att lägga till några kurser utöver de som ingår i det ordinarie programmet. De kurser du behöver välja för att få grundläggande högskolebehörighet är en kurs i svenska eller svenska som andraspråk och en kurs i engelska. Du kan läsa dessa inom programfördjupningen. Prata med en studie- och yrkesvägledare som kan hjälpa dig att lägga upp en studieplan om du tror, eller redan vet, att du vill studera vidare efter programmet.

Kom ihåg att du alltid har rätt att välja ytterligare en kurs i idrott och hälsa och en estetisk kurs inom det individuella valet.

Använd behörighetsvisaren för se vilka program du är behörig att söka efter programmet

Börja jobba efter programmet och exempel på yrkesutgångar

Du kan börja jobba direkt efter utbildningen. Nedan hittar du exempel på yrkesutgångar, alltså vilka yrken som du kan söka efter programmet. Vid varje yrke finns en länk till fakta om arbetsuppgifter och lön för yrket.

En yrkesutgång är ett förslag på ett yrke som du kan jobba med efter att du tagit examen från yrkesprogrammet. Vilken yrkeskompetens som du får beror av vilken kombination av kurser som du väljer inom programfördjupningen. Här hittar du exempel på möjliga yrkesutgångar efter försäljnings- och serviceprogrammet inom gymnasieskolan:

Butikssäljare

Företagssäljare

Inköpsassistent

Kundtjänstmedarbetare

Lagerarbetare

Marknadsassistent

Mer information om vilka arbetsuppgifter som ingår i olika yrken och prognoser över hur framtidsutsikterna ser ut inom yrke hittar du i tjänsten Hitta yrken A–Ö.

Sök bland olika yrken i tjänsten Hitta yrken A–Ö Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad 15 juni 2022