VVS- och fastighetsprogrammet

VVS- och fastighetsprogrammet är ett yrkesprogram som leder till en yrkesexamen. Programmet vänder sig till dig som vill arbeta med de tekniska system i byggnader som svarar för värme, ventilation, vatten och avlopp samt med fastighetsservice.

Observera att VVS och fastighetsprogrammet är under förändring.

 • Från och med den 1 juli 2021 ersätts det programgemensamma ämnet ellära med kursen praktisk ellära och ämnet elektroteknik med kursen elkraftteknik.
 • Samtidigt byter inriktningen ventilationsteknik namn till ventilation med ämnet ventilation – installation.
 • Även i inriktningarna fastighet och kyl- och värmepumpsteknik byts ämnet elektroteknik med kursen elkraftteknik ut mot ämnet ellära med kursen praktisk ellära.

Film: Film som kort beskriver VVS- och fastighetsprogrammet (4:04)

Du kan börja jobba direkt efter utbildningen eller fortsätta studera inom yrkeshögskolan. Du kan också välja att läsa extra kurser för att bli behörig att studera vidare på högskolan.

Fyra olika inriktningar

Fastighet

 • Du lär dig om service, drift, underhåll, uppbyggnad av system i energitekniska anläggningar och funktioner hos system med tillhörande komponenter. Inriktningen ger möjlighet till jobb som t.ex. fastighetstekniker, fastighetsskötare eller fastighetsvärd.

Kyl- och värmepumpsteknik

 • Du lär dig om installation, service, drift och underhåll av till exempel isbanor, kyl- och frysdiskar och värmepumpar. Inriktningen ger möjlighet till jobb som t.ex. kylmontör eller kyltekniker.

Ventilationsteknik

 • Du lär dig om service, drift, underhåll, mätning, injustering, funktionen hos olika ventilationssystem och felsökning. Inriktningen leder till ger möjlighet till jobb som t.ex. ventilationstekniker.

VVS

 • Du lär dig om installation, service och underhåll av värme- och sanitetssystem. Inriktningen ger möjlighet till jobb som t.ex. montör inom VVS, industrirör eller isolering av tekniska installationer.

Examensmål och programstruktur

Examensmål för VVS- och fastighetsprogrammet (skolverket.se)länk till annan webbplats

Programmål för VVS- och fastighetsprogrammet, pdf (skolverket.se)länk till annan webbplats

Det här lär du dig på programmet

Du lär dig om installation, felsökning, reparation, drift, underhåll, reglerteknik och energioptimering. Du tränar dig i att möta andra människor och utvecklar din förmåga att vara lyhörd för deras behov. Du lär dig också förvalta och underhålla fastigheter, tekniska anläggningar och system. Du fördjupar dina kunskaper om hur man använder resurser effektivt för att spara energi och ta hänsyn till miljön.

På programmet läggs stor vikt vid arbetsmiljöfrågor för att undvika arbetsskador och för att bygga upp en god hälsa.

Så är programmet upplagt

På yrkesprogrammen är de gymnasiegemensamma ämnena:

 • engelska,
 • idrott och hälsa,
 • historia,
 • matematik,
 • naturkunskap,
 • religionskunskap,
 • samhällskunskap,
 • svenska eller svenska som andraspråk.

På yrkesprogrammen läser du fler yrkesämnen, så kallade karaktärsämnen, och färre av de ämnen du läst i grundskolan.

Programgemensamma karaktärsämnen är:

 • ellära,
 • systemkunskap och
 • verktygs- och materialhantering.

Du får möjlighet att specialisera och bredda dig ytterligare inom programmet. Det kallas programfördjupning. Hör med skolan vilka fördjupningskurser som erbjuds.

Du har även ett individuellt val där du väljer vad du vill läsa. Fråga skolan vilka kurser som erbjuds.

Arbetsformer

På programmet tränar du din förmåga att ge service till entreprenörer, beställare och kunder, och lär dig om möjligheterna att driva ett eget företag. Du arbetar självständigt och tillsammans med andra utifrån både nya och beprövande metoder. Du tränar dig i att planera, genomföra, dokumentera och kvalitetssäkra arbetet.

Gymnasiearbete

I slutet av VVS- och fastighetsprogrammet ska du göra ett gymnasiearbete inom ditt valda yrkesområde. Där får du visa att du har de kunskaper som behövs för att börja jobba med det du utbildat dig till.

Arbetsplatsförlagt lärande

Delar av utbildningen äger rum på en eller flera arbetsplatser i minst 15 veckor och kallas arbetsplatsförlagt lärande (apl). Det är ett viktigt inslag i utbildningen. Apl ger dig erfarenheter och dessutom kontakter som du kan ha nytta av när du söker jobb.

Lärlingsutbildning

Om skolan erbjuder gymnasial lärlingsutbildning inom programmet kan du välja det. Det innebär att du får samma kunskaper men gör minst hälften av din utbildning på en eller flera arbetsplatser.

Att tänka på

Om du vill ha grundläggande högskolebehörighet är det viktigt att du planerar dina studier. Inom det individuella valet och, om skolan erbjuder det, inom programfördjupningen kan du välja att läsa de kurser som behövs för att få grundläggande högskolebehörighet. Dessa är ytterligare två kurser i svenska eller svenska som andraspråk och en kurs i engelska. Prata gärna med en studie- och yrkesvägledare om du vill studera vidare.

Du har alltid rätt att välja ytterligare en kurs i idrott och hälsa och en estetisk kurs inom det individuella valet.

Yrkesutgångar

En yrkesutgång är ett förslag på ett yrke som du kan jobba med efter att du tagit examen från yrkesprogrammet. Vilken yrkeskompetens som du får beror av vilken kombination av kurser som du väljer inom programfördjupningen. Här hittar du exempel på möjliga yrkesutgångar efter VVS- och fastighetsområdet inom gymnasieskolan:

 • fastighetstekniker,
 • industrimontör,
 • isoleringsmontör,
 • kyl- och värmepumpsmontör,
 • VVS-montör och
 • ventilationsmontör.

Här hittar du information om vilka arbetsuppgifter som ingår i olika yrken och prognoser över hur framtidsutsikterna ser ut inom yrket. Här beskrivs också vilka förmågor som är bra att ha, utbildningsvägar och uppgifter om lön.

Hitta yrke på Arbetsförmedlingens webbplatslänk till annan webbplats

Om VVS- och fastighetsprogrammet på andra språk

En beskrivning av programmet på några andra språk hittar du här:

VVS- och fastighetsprogrammet på arabiskaPDF

VVS- och fastighetsprogrammet på dariPDF

VVS- och fastighetsprogrammet på engelskaPDF

VVS- och fastighetsprogrammet på farsi (persiska)PDF

VVS- och fastighetsprogrammet på franskaPDF

VVS- och fastighetsprogrammet på kurmanjiPDF

VVS- och fastighetsprogrammet på pashtoPDF

VVS- och fastighetsprogrammet på polskaPDF

VVS- och fastighetsprogrammet på somaliskaPDF

VVS- och fastighetsprogrammet på spanskaPDF

VVS- och fastighetsprogrammet på tigrinjaPDF

Vad gör eleverna efter VVS- och fastighetsprogrammet?

Se vad eleverna som tagit examen från VVS- och fastighetsprogrammet 2013/14 gjorde ett år efteråt (kalenderåret 2015).

Arbete eller studier

Högskolestudier, ämne

För få individer för att visa


Yrken, områden

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
Senast uppdaterad 26 juni 2020