YRKESPROGRAM SOM LEDER TILL EN YRKESEXAMEN

VVS- och fastighetsprogrammet

Vill du vara med och bygga framtidens hållbara samhälle? På VVS- och fastighetsprogrammet arbetar du med och utvecklar de tekniska system i byggnader som svarar för värme, ventilation, vatten och avlopp. Du får också lära dig fastighetsservice och se till att allt i fastigheten fungerar som det ska.
VVS- och fastighetsprogrammet är ett yrkesprogram som leder till en yrkesexamen.

Film: Film som kort beskriver VVS- och fastighetsprogrammet (4:04)

Det här lär du dig på VVS- och fastighetsprogrammet

På VVS- och fastighetsprogrammet kombinerar du praktiskt arbete, kreativt lösningsfokus och förmågan att planera olika typer av uppdrag. Arbetet kan ske både på företag och i människors bostäder.

På programmet får du lära dig att utveckla och vårda byggnader. Du lär dig hur de system som hanterar energitillförsel, vatten/avlopp, värme, kyla och ventilation fungerar, hur du bygger, monterar, hittar fel och lagar dem. Du lär dig också om hur byggnader kan spara energi och vara hållbara ur miljösynpunkt.

Du lär dig om hur hela arbetskedjan går till - från idé och planering till hur man sköter om en färdig byggnad så att den fungerar bra. Du får också arbeta med ytan runt omkring en fastighet för att bidra till en trivsam miljö och med att bevara av kulturmiljöer och-byggnader.

Du tränar din förmåga att planera, genomföra, dokumentera och kvalitetssäkra arbetet. Du tränar dig i att bemöta kunder på ett professionellt sätt. Du får också lära dig om möjligheterna att driva ett eget företag samt i att arbeta självständigt och tillsammans med andra utifrån både nya och beprövande metoder.

På programmet läggs stor vikt vid arbetsmiljöfrågor för att undvika arbetsskador och för att bygga upp en god hälsa.

Examensmål och programstruktur

Examensmål för VVS- och fastighetsprogrammet, gäller till 1 juli 2021 (skolverket.se)länk till annan webbplats

Programstruktur för VVS- och fastighetsprogrammet, pdf (skolverket.se). Gäller från 1 juli 2021. länk till annan webbplats

Läs mer om hur gymnasieskolan fungerar

Inriktningar

Fastighet

  • Du lär dig hur olika tekniska system i byggnader fungerar, till exempel värme och ventilation och hur du sköter om systemen så att de fungerar som de ska. Inriktningen ger möjlighet till jobb som till exempel fastighetstekniker, fastighetsskötare eller fastighetsvärd.

Kyl- och värmepumpsteknik

  • Du lär dig att sätta in och sköta om kyl- och värmesystem i till exempel isbanor, kyl- och frysdiskar och värmepumpar. Inriktningen ger möjlighet till jobb som till exempel kylmontör eller kyltekniker.

Ventilation

  • Du lär dig om hur olika ventilationssystem fungerar och hur du ska ta hand om dem så de fungerar som de ska. Du får också lära dig att felsökning i olika ventilationssystem. Inriktningen ger möjlighet till jobb som till exempel ventilationstekniker.

VVS

  • Du lär dig om hur du sätter in och tar hand om olika värme- och sanitetssystem. Inriktningen ger möjlighet till jobb som till exempel montör inom VVS, industrirör eller isolering av tekniska installationer.

Gymnasiearbetet

I slutet av VVS- och fastighetsprogrammet gör du ett gymnasiearbete inom det yrkesområde du har valt. Genom gymnasiearbetet får visa att du har förmåga att utföra de vanligast förekommande arbetsuppgifterna som behövs för att börja jobba med det du utbildat dig till.

Arbetsplatsförlagt lärande

Delar av utbildningen äger rum på en eller flera arbetsplatser. Det kallas för arbetsförlagt lärande (apl). Du har apl i minst 15 veckor. Det är ett viktigt inslag i utbildningen. Apl ger dig erfarenheter och dessutom kontakter som du kan ha nytta av när du söker jobb.

Lärlingsutbildning

Om skolan erbjuder gymnasial lärlingsutbildning inom programmet kan du välja det. Det innebär att du får samma kunskaper men gör minst hälften av din utbildning på en eller flera arbetsplatser.

Läs mer om lärlingsutbildning i gymnasieskolan här

Börja jobba efter programmet och exempel på yrkesutgångar

Du kan börja jobba direkt efter utbildningen. Nedan hittar du exempel på yrkesutgångar, alltså vilka yrken som du kan söka efter programmet. Vid varke yrke finns en länk till fakta om arbetsuppgifter och lön för yrket på Arbetsförmedlingens webbplats.

Fastighetstekniker

Industrirörsmontör

Isoleringsmontör

Kyl- och värmepumpsmontör

VVS-montör

Ventilationsmontör

Studera vidare efter programmet och behörighet

Efter programmet kan du fortsätta studera inom yrkeshögskolan. Du kan också välja att läsa kurser för att bli behörig att studera vidare på högskolan.

Behörighet efter programmet

Det är viktigt att planera dina studier om du vill ha högskolebehörighet. Inom det individuella valet kan du välja att läsa de kurser som behövs för att få grundläggande högskolebehörighet.

De kurser du behöver välja för att få grundläggande högskolebehörighet efter VVS- och fastighetsprogrammet är två kurser i svenska eller svenska som andraspråk och en kurs i engelska. Prata gärna med en studie- och yrkesvägledare om du vill studera vidare efter programmet..

Använd behörighetsvisaren för att se vilka program du är behörig att söka efter programmet. länk till annan webbplats

About HVAC and Property Maintenance Programme in other languages

En beskrivning av programmet på några andra språk hittar du här. Observera att översättningarna är ännu inte uppdaterade med förändringar i programstruktur som börjar gälla i juli 2021:

VVS- och fastighetsprogrammet på arabiska NOT UPDATED YET (pdf)PDF

VVS- och fastighetsprogrammet på dari NOT UPDATED YET (pdf)PDF

VVS- och fastighetsprogrammet på engelska NOT UPDATED YET (pdf)PDF

VVS- och fastighetsprogrammet på farsi (persiska) NOT UPDATED YET (pdf)PDF

VVS- och fastighetsprogrammet på franska NOT UPDATED YET (pdf)PDF

VVS- och fastighetsprogrammet på kurmanji NOT UPDATED YET (pdf)PDF

VVS- och fastighetsprogrammet på pashto NOT UPDATED YET (pdf)PDF

VVS- och fastighetsprogrammet på polska NOT UPDATED YET (pdf)PDF

VVS- och fastighetsprogrammet på somaliska NOT UPDATED YET (pdf)PDF

VVS- och fastighetsprogrammet på spanska NOT UPDATED YET (pdf)PDF

VVS- och fastighetsprogrammet på tigrinja NOT UPDATED YET (pdf)PDF

Senast uppdaterad 11 oktober 2021