Innehåll på denna sida

زبان مادری و زبان سوئدی به عنوان زبان دوم

Persiska (PES)

شاگردانی که زبان مادری آن ها سوئدی نیست حق برخورداری از آموزش زبان مادری را دارند. اگر می خواهید که فرزندتان در کلاس های زبان مادری شرکت کند باید این را تقاضا کنید.

زبان مادری برای توسعه زبان کودکان ، هویت ، شخصیت و رشد اندیشه آنان از اهمیت بسیاری برخوردار است. یادگیری زبان مادری، فراگرفتن زبان های دیگر و یادگیری را به طور کلی آسان تر می کند. مدرسه وظیفه دارد که آموزش را به نحوی برنامه ریزی و اداره کند که امکان رشد زبانی (هم زبان مادری و هم زبان سوئدی) و درسی کودکان وجود داشته باشد.

آموزش زبان مادری

شاگردانی که زبان مادری آن ها سوئدی نیست حق برخورداری از آموزش زبان مادری را دارند. توانایی در زبان مادری، پیشرفت در زبان وهمچنین یادگیری مواد درسی دیگر را هم آسان تر می کند. اگر می خواهید که فرزندتان در کلاس های زبان مادری شرکت کند باید این را تقاضا کنید. برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد روش تقاضا و شرایط آن با مدرسه تماس بگیرید.

کمک درسی به زبان مادری

اگر دانش آموزی نیاز به کمک درسی به زبان مادری خود داشته باشد باید آن را دریافت کند. این تنها شامل شاگردانی که به تازگی به سوئد آمده اند نمی شود. محصلانی که تازه به سوئد آمده اند باید کمک درسی را به زبان آموزشی که بیش از همه بر آن تسلط دارند دریافت نمایند. برای مثال شاگردان تازه واردی هستند که مدت زیادی در فرار بوده اند و در مدرسه ای خارج از کشور خود تحصیل کرده اند و به زبانی غیر از زبان مادری خود آموزش دیده اند. این دانش آموزان ممکن است که برای یادگیری، زبان دوم را بیشتردرخود تقویت کرده باشند. کمک درسی به زبان مادری هم به پیشرفت دانش آموز در مواد درسی و هم در زبان سوئدی کمک می کند.

سوئدی به عنوان زبان دوم (Svenska som andraspråk)

هدف تدریس سوئدی به عنوان زبان دوم این است که توانایی گفتاری و نوشتاری دانش آموزان در این زبان را افزایش دهد تا آنان بتوانند منظور خود را در زمینه ها و با اهداف مختلف بیان کنند. شرکت در این کلاس ها باید پیشرفت دانش آموز در زبان سوئدی برای تفکر، برقراری ارتباط و یادگیری ممکن سازد. دانش آموز باید بتواند به زبان خود اعتماد کند. این آموزش باید به دانش آموز امکان آن را بدهد که به زبان سوئدی در سطح زبانی که خود او در آن قرار دارد ارتباط برقرار کند، اما لازم نیست که تمام جزئیات زبان بدون اشکال باشد. مدیر مدرسه تصمیم می گیرد که آیا شاگردی احتیاج به شرکت در کلاس های سوئدی به عنوان زبان دوم دارد یا نه.

مدرسه ابتدایی و دبیرستان شرایط متفاوتی برای شرکت دانش آموزان در کلاس های زبان سوئدی به عنوان زبان دوم دارند. برای این که شاگردی بتواند در مدرسه ابتدایی در کلاس های زبان سوئدی به عنوان زبان دوم شرکت کند شاگرد باید:

  • زبان دیگری به جز سوئدی زبان مادریش باشد، یا
  • زبان مادری شاگرد سوئدی باشد اما او در خارج از سوئد به مدرسه رفته باشد ، یا
  • شاگرد مهاجر باشد و به زبان سوئدی با سرپرست خود صحبت کند.

شاگرد باید در ضمن احتیاج به آموزش زبان سوئدی داشته باشد.

شاگردان دبیرستانی که زبان مادری دیگری به جز سوئدی دا رند می توانند درس سوئدی به عنوان زبان دوم را به جای سوئدی و به عنوان یک ماده درسی در دبیرستان بخوانند.