Innehåll på denna sida

Рідна мова та шведська як друга мова

Ukrainska (UKR)

Учні, чия рідна мова не є шведською, можуть мати право на викладання рідної мови. Якщо ви хочете, щоб ваша дитина навчалася рідній мові, вам потрібно подати заявку.

Рідна мова має велике значення для розвитку дитячої мови, самобутності, розвитку особистості та мислення. Можливість розвивати рідну мову полегшує як вивчення нових мов, так і придбання знань. Перед школою поставлено завдання організувати навчання учнів з іншою рідною мовою, щоб учні мали умови для паралельного розвитку мов (як рідної, так і шведської), а також для набуття знань.

Викладання рідної мови

Учні, які володіють рідною мовою, крім шведської, можуть мати право на навчання рідною мовою. Доступ до рідної мови полегшує розвиток мови та вивчення різних предметів. Якщо ви хочете, щоб ваша дитина навчалася рідній мові, вам потрібно подати заявку. Запитайте у школі, як це зробити та які вимоги до нього.

Допомога в навчанні на рідній мові

Учень повинен отримати методичну допомогу рідною мовою, якщо вона її потребує. Це стосується не тільки учнів, що знову прибули. Знову прибулим учням методична допомога може даватися тією мовою, яку учень найкраще знає, навіть якщо вона не є рідною. Наприклад, є учні, що знову прибули, які довгий час жили не вдома і ходили до школи в країні, відмінної від їх рідної, і навчалися мовою, відмінною від їх рідної мови. Для цих учнів саме ця мова може бути тим, якою учень найкраще розвиватиме свої знання. Навчальний супровід рідною мовою допомагає учням розвивати знання зі шкільних предметів і навіть з шведської мови.

Шведська як друга мова

За допомогою викладання шведської мови як другої мови учням надається можливість розвивати шведську мову в усній та письмовій формі, щоб вони могли висловлювати свої думки у різних контекстах та для різних цілей. Навчання має дати учню можливість розвивати мову, щоб думати, спілкуватися та вчитися. Учень повинен мати можливість довіряти своїй мові. Викладання має давати учню можливість спілкуватися шведською мовою у тому рівні мовного розвитку, у якому перебуває учень, без необхідності правильності мови у деталях. Саме директор вирішує, чи потребує учень викладання шведської мови як другої.

Правила вивчення шведської мови як другої різняться в основній школі та в гімназії. Щоб учню було дозволено вивчати шведську як другу мову в основній школі, учень повинен

  • мати рідну мову, відмінну від шведської
  • або мати шведську як рідну мову, але ходити до школи за кордоном
  • або бути учнем-іммігрантом і говорити з опікуном шведською мовою.

Крім того, учень повинен потребувати навчання шведської як другої мови.

Учень, який ходить в гімназію і має рідну мову, відмінну від шведської, може вчити шведську як другу мову як спільний предмет гімназійної програми замість шведської.