Innehåll på denna sida

YRKESPROGRAM SOM LEDER TILL EN YRKESEXAMEN

Naturbruksprogrammet

Är du intresserad av djur och eller älskar du att vara ute i naturen? Det här är programmet för dig som vill jobba med växter, djur, mark, vatten eller skog.

Film: Film som kort beskriver naturbruksprogrammet (tid 5:24 min)

Det här lär du dig på naturbruksprogrammet

På naturbruksprogrammet kan du förverkliga dina drömmar om att jobba med djur och natur. För att trivas på programmet behöver du ha ett grundintresse för något av naturbrukets områden. Du behöver inte ha några förkunskaper, för du lär dig allt på programmet.

På programmet utvecklar din förmåga att bruka naturen. Du får större förståelse för naturens mångfald och hur olika verksamheter påverkar naturen. Du lär dig också biologi, ekologi, teknik och ekonomi.

Du lär dig granska och reflektera kritiskt kring hur du kan bruka naturen på ett hållbart sätt. Du arbetar praktiskt och utgår från olika arbetsuppgifter som du löser enskilt eller tillsammans med andra. Du tränar din förmåga att ta initiativ, utveckla nya och kreativa lösningar, och lär dig om möjligheterna att driva ett eget företag. Du tränar dig i att planera och genomföra arbetsuppgifter och sedan bedöma resultatet.

Programmet lägger stor vikt vid arbetsmiljöfrågor för att undvika arbetsskador och för att bygga upp en god hälsa.

Ta chansen att gå det här programmet! Man får väldigt mycket kunskap, även om ledarskap, och många kontakter till arbetslivet. Det är ju värt hur mycket som helst. Du får mer självinsikt, växer som person och lär känna dig själv bättre.

Elias / har läst naturbruksprogrammet med inriktning naturturism

Du kan börja jobba direkt efter utbildningen eller fortsätta att studera. Genom att välja rätt kurser kan du bli behörig för att studera vidare på högskolan.

Examensmål

Examensmålen beskriver vad du ska kunna när du har tagit examen från ett visst gymnasieprogram.

Examensmål för naturbruksprogrammet (skolverket.se)

Programstruktur

I programstrukturen ser du vilka ämnen och kurser som ingår i programmet. Du ser också hur många poäng varje kurs omfattar.

Programstruktur för naturbruksprogrammet (pdf)

Sex olika inriktningar

Naturturism

  • Du lär dig om hur naturresurser kan förvaltas och göras tillgängliga för besökare och hur du kan leda deras naturupplevelse. Inriktningen ger möjlighet till jobb som naturguide, sportfiskeguide, arbete inom jakt och viltvård eller fackhandeln.

Djurvård

  • Du lär dig om djur, djurs beteende och samspelet mellan djur och människor. Inriktningen ger till exempel möjlighet till jobb som djurvårdare, arbete med hundar, eller inom zoofackhandeln.

Var inte rädd att söka även om du inte har någon jordbruksbakgrund! Det viktigaste är att du är intresserad och vill lära dig.

Tilde / har läst naturbruksprogrammet med inriktning djurvård

Hästhållning

  • Du lär dig om hästen som biologisk varelse, dess beteende och samspelet mellan häst och människa. Inriktningen ger till exempel möjlighet att arbeta som hästskötare med inriktning mot ridning eller trav.

Lantbruk

  • Du lär dig om mark, växter, djur, ekonomi, teknik och naturresursförvaltning. Inriktningen ger möjlighet till jobb inom lantbruk med inriktning mot maskiner, djur, växtodling eller landsbygdstjänster.

Skogsbruk

  • Du lär dig om skogen som en uthållig resurs och fördjupar dina kunskaper i teknik och biologi. Inriktningen ger möjlighet till jobb som till exempel skogsmaskinförare eller skogsvårdare.

Trädgård

  • Du lär dig om mark, växter, växtmiljöer och trädgårdens betydelse i samhället. Inriktningen ger möjlighet till jobb med till exempel skötsel av utemiljöer, trädgårdsodling eller trädgårdsanläggning.

Gymnasiearbete

I slutet av naturbruksprogrammet gör du ett gymnasiearbete inom ditt valda yrkesområde där du får visa att du har förmåga att utföra de vanligast förekommande arbetsuppgifterna som behövs för att börja jobba med det du utbildat dig till.

Arbetsplatsförlagt lärande

Delar av utbildningen äger rum på en eller flera arbetsplatser i minst 15 veckor och kallas arbetsplatsförlagt lärande (apl). Det är ett viktigt inslag i utbildningen. Apl ger dig erfarenheter och dessutom kontakter som du kan ha nytta av när du söker jobb.

På apl på naturbruksprogrammet får du lära dig använda det som du läst om i skolan. Du får använda det du lärt dig ute i arbetslivet och träffa nya människor.

Din apl på naturbruksprogrammet är din första riktiga kontakt med arbetslivet. Dina kunskaper sätts på prov och utmanar dig att lära dig ännu mer.

Lärlingsutbildning

Om skolan erbjuder gymnasial lärlingsutbildning inom programmet kan du välja det. Det innebär att du får samma kunskaper men gör minst hälften av din utbildning på en eller flera arbetsplatser.

Mer om lärlingsutbildning i gymnasieskolan

Börja jobba efter programmet och exempel på yrkesutgångar

Du kan börja jobba direkt efter utbildningen. Nedan hittar du exempel på yrkesutgångar, alltså vilka yrken som du kan söka efter programmet. Vid varje yrke finns en länk till fakta om arbetsuppgifter och lön för yrket.

En yrkesutgång är ett förslag på ett yrke som du kan jobba med efter att du tagit examen från yrkesprogrammet. Vilken yrkeskompetens som du får beror av vilken kombination av kurser som du väljer inom programfördjupningen.

Exempel på möjliga yrkesutgångar efter naturbruksprogrammet

Arbete med djur – lantbruksdjur eller hund, som djurvårdare inom djurens hälso- och sjukvård eller med inriktning forskningsdjur, eller hästskötare med inriktning mot ridning eller trav.

Arbete med lantbrukets växtodling eller djurhållning.

Arbete med lantbruksmaskiner.

Naturguide

Skogsmaskinförare, skogsmaskinsservice.

Skogsvårdare

Trädgårdsarbetare med inriktning mot frilandsodling, med inriktning mot utemiljöer, med inriktning mot trädgårdsanläggning eller med inriktning mot växtodling.

Viltförvaltare

Mer information om vilka arbetsuppgifter som ingår i olika yrken och prognoser över hur framtidsutsikterna ser ut inom yrke hittar du i tjänsten Hitta yrken A–Ö.

Sök bland olika yrken i tjänsten Hitta yrken A–Ö

Studera vidare efter programmet och behörighet

Vill du läsa vidare på högskola och universitet efter programmet? Denna utbildning ger dig grundläggande högskolebehörighet. Efter programmet har du också möjlighet att läsa utbildningar på yrkeshögskola och folkhögskola.

Jag ska skaffa mig något jobb nu och ska plugga vidare sedan. Jag har sökt en veterinärassistentsutbildning för smådjur, sedan kan man plugga upp sig för att jobba med större djur. Men jag tänker att jag börjar någonstans.

Tilde / har läst naturbruksprogrammet med inriktning djurvård

Vad gör eleverna efter naturbruksprogrammet?

Efter tre år arbetar 45 procent av kvinnorna och 65 procent av männen. Andelen som studerar vidare är 32 procent av kvinnorna och 17 procent av männen.

/