Fordons- och transportprogrammet

Fordons- och transportprogrammet är ett yrkesprogram som leder till en yrkesexamen. Programmet vänder sig till dig som vill arbeta med olika fordon eller transporter.

Observera att fordons- och transportprogrammet är under förändring. Här beskrivs programmet som det kommer att se ut efter att förändringarna införts från och med juli 2021.

Film: Film som kort beskriver fordons- och transportprogrammet (tid 4:01)

 Du får diagnostisera, reparera och ge service till olika fordon.

Du kan börja jobba direkt efter utbildningen eller fortsätta studera inom yrkeshögskolan. Du kan också välja att läsa extra kurser för att bli behörig attstudera vidare på högskolan

Fyra olika inriktningar

Karosseri och lackering

 • Du lär dig om lackering av fordon, diagnostik och reparation av karosserier. Inriktningen ger möjlighet till jobb som t.ex. bilskadereparatör eller billackerare.

Lastbil och mobila maskiner

 • Du lär dig om felsökning, komponent- och kretsmätningar, diagnostik, reparation och service av tunga fordon och mobila maskiner. Inriktningen ger möjlighet till jobb som t.ex. lastbilsmekaniker, maskinmekaniker eller för arbete som reservdelsspecialist inom fordonsreservdelshandeln.

Personbil

 • Du lär dig om felsökning, komponent- och kretsmätningar, diagnostik, reparation och service av lätta fordon. Inriktningen ger möjlighet till jobb som t.ex. personbilsmekaniker eller för arbete som reservdelsspecialist inom fordonsreservdelshandeln.

Transport

 • Du lär dig om trafikkunskap, transportsystem och logistik. Inriktningen ger möjlighet till jobb som t.ex. bussförare eller lastbilsförare.

Examensmål och programstruktur

Examensmål för fordons- och transportprogrammet gäller till 1 juli 2021 (skolverket.länk till annan webbplats

Programstruktur för fordons- och transportprogrammet från juli 2021 (pdf)länk till annan webbplats

Det här lär du dig på programmet

Du lär dig om fordons funktion, konstruktion, olika system och komponenter samt om hur du felsöker, diagnostiserar, reparerar och utför service på olika fordon.
Du lär dig hur man transporterar gods eller personer och hanterar gods på lager och i terminaler. Du lär dig också att använda datorer och olika datasystem.

På programmet läggs stor vikt vid arbetsmiljöfrågor för att undvika arbetsskador och för att bygga upp en god hälsa.

Så är programmet upplagt

På yrkesprogrammen är de gymnasiegemensamma ämnena:

 • engelska,
 • historia,
 • idrott och hälsa,
 • matematik,
 • naturkunskap,
 • religionskunskap,
 • samhällskunskap och
 • svenska eller svenska som andraspråk.

På yrkesprogrammen läser du fler yrkesämnen, så kallade karaktärsämnen, och färre av de ämnen du läst i grundskolan.

Programgemensamma karaktärsämnen är:

 • fordons- och transportbranschen och
 • fordonsteknik.

Du får möjlighet att specialisera och bredda dig ytterligare inom programmet. Det kallas programfördjupning. Hör med skolan vilka fördjupningskurser som erbjuds.

Du har även ett individuellt val där du väljer vad du vill läsa. Fråga skolan vilka kurser som erbjuds.

Arbetsformer

Programmet utgår från olika arbetsuppgifter som du löser enskilt eller tillsammans med andra. Du tränar din förmåga att ta initiativ och vara kreativ, och lär dig mer om möjligheterna att driva eget företag. Du tränar dig i att planera, genomföra, dokumentera och kvalitetssäkra arbetet. Du lär dig att välja rätt utrustning och metoder.

Gymnasiearbete

I slutet av fordons- och transportprogrammet ska du göra ett gymnasiearbete inom ditt valda yrkesområde där du får visa att du har de kunskaper som du behöver för att börja jobba med det du utbildat dig till.

Arbetsplatsförlagt lärande

Delar av utbildningen äger rum på en eller flera arbetsplatser i minst 15 veckor och kallas arbetsplatsförlagt lärande (apl). Det är ett viktigt inslag i utbildningen. Apl ger dig erfarenheter och dessutom kontakter som du kan ha nytta av när du söker jobb.

Lärlingsutbildning

Om skolan erbjuder gymnasial lärlingsutbildning inom programmet kan du välja det. Det innebär att du får samma kunskaper men gör minst hälften av din utbildning på en eller flera arbetsplatser.

Att tänka på

Om du vill ha grundläggande högskolebehörighet är det viktigt att du planerar dina studier. Inom det individuella valet och, om skolan erbjuder det, inom programfördjupningen kan du välja att läsa de kurser som behövs för att få grundläggande högskolebehörighet. Dessa är ytterligare två kurser i svenska eller svenska som andraspråk och en kurs i engelska. Prata gärna med en studie- och yrkesvägledare om du vill studera vidare.

Du har alltid rätt att välja ytterligare en kurs i idrott och hälsa och en estetisk kurs inom det individuella valet.

Yrkesutgångar

En yrkesutgång är ett förslag på ett yrke som du kan jobba med efter att du tagit examen från yrkesprogrammet. Vilken yrkeskompetens som du får beror av vilken kombination av kurser som du väljer inom programfördjupningen. Här hittar du exempel på möjliga yrkesutgångar efter fordons- och transportprogrammet inom gymnasieskolan:

 • billackerare,
 • bilskadereparatör,
 • bussförare,
 • lagerarbetare,
 • lastbilsförare,
 • lastbilsmekaniker,
 • maskinmekaniker,
 • personbilsmekaniker,
 • reservdelsspecialist, lätta fordon,
 • reservdelsspecialist, tunga fordon, och
 • terminalarbetare.

Här hittar du information om vilka arbetsuppgifter som ingår i olika yrken och prognoser över hur framtidsutsikterna ser ut inom yrket. Här beskrivs också vilka förmågor som är bra att ha, utbildningsvägar och uppgifter om lön.

Hitta yrke på Arbetsförmedlingens webbplatslänk till annan webbplats

Senast uppdaterad 01 april 2021