Naturbruksprogrammet

Naturbruksprogrammet är ett yrkesprogram som leder till en yrkesexamen. Programmet vänder sig till dig som vill arbeta med växter, djur, mark, vatten eller skog.

Observera att naturbruksprogrammet är under förändring. Här beskrivs programmet som det kommer att se ut efter att förändringarna införts från och med juli 2021.

Film: Film som kort beskriver naturbruksprogrammet (4:40)

Du kan börja jobba direkt efter utbildningen eller fortsätta att studera. Genom att välja rätt kurser kan du bli behörig för att studera vidare på högskolan.

Sex olika inriktningar

Naturturism

 • Du lär dig om hur naturresurser kan förvaltas och göras tillgängliga för besökare och hur du kan leda deras naturupplevelse. Inriktningen ger möjlighet till jobb som naturguide, sportfiskeguide, arbete inom jakt och viltvård eller fackhandeln.

Djurvård

 • Du lär dig om djur, djurs beteende och samspelet mellan djur och människor. Inriktningen ger till exempel möjlighet till jobb som djurvårdare, arbete med hundar, eller inom zoofackhandeln.

Hästhållning

 • Du lär dig om hästen som biologisk varelse, dess beteende och samspelet mellan häst och människa. Inriktningen ger till exempel möjlighet att arbeta som hästskötare med inriktning mot ridning eller trav.

Lantbruk

 • Du lär dig om mark, växter, djur, ekonomi, teknik och naturresursförvaltning. Inriktningen ger möjlighet till jobb inom lantbruk med inriktning mot maskiner, djur, växtodling eller landsbygdstjänster.

Skogsbruk

 • Du lär dig om skogen som en uthållig resurs och fördjupar dina kunskaper i teknik och biologi. Inriktningen ger möjlighet till jobb som till exempel skogsmaskinförare eller skogsvårdare.

Trädgård

 • Du lär dig om mark, växter, växtmiljöer och trädgårdens betydelse i samhället. Inriktningen ger möjlighet till jobb med till exempel skötsel av utemiljöer, trädgårdsodling eller trädgårdsanläggning.

Examensmål och programstruktur

Examensmål för naturbruksprogrammet, gäller till 1 juli 2021 (skolverket.se)länk till annan webbplats

Programstruktur för naturbruksprogrammet, från 1 juli 2021 (skolverket.se)länk till annan webbplats

Det här lär du dig på programmet

Du utvecklar din förmåga att bruka naturen. Du får större förståelse för naturens mångfald och hur olika verksamheter påverkar naturen. Du lär dig också biologi, ekologi, teknik och ekonomi.

På programmet läggs stor vikt vid arbetsmiljöfrågor för att undvika arbetsskador och för att bygga upp en god hälsa.

Så är programmet upplagt

På yrkesprogrammen är de gymnasiegemensamma ämnena:

 • engelska,
 • historia,
 • idrott och hälsa,
 • matematik,
 • naturkunskap,
 • religionskunskap,
 • samhällskunskap och
 • svenska eller svenska som andraspråk.

På yrkesprogrammen läser du fler yrkesämnen, så kallade karaktärsämnen, och färre av de ämnen du läst i grundskolan.

Programgemensamma karaktärsämnen är:

 • biologi,
 • entreprenörskap och
 • naturbruk.

Du får möjlighet att specialisera och bredda dig ytterligare inom programmet. Det kallas programfördjupning. Hör med skolan vilka fördjupningskurser som erbjuds.

Du har även ett individuellt val där du väljer vad du vill läsa. Fråga skolan vilka kurser som erbjuds.

Arbetsformer

På programmet granskar och reflekterar du kritiskt kring hur du kan bruka naturen på ett hållbart sätt. Du arbetar praktiskt och utgår från olika arbetsuppgifter som du löser enskilt eller tillsammans med andra. Du tränar din förmåga att ta initiativ, utveckla nya och kreativa lösningar, och lär dig om möjligheterna att driva ett eget företag. Du tränar dig i att planera och genomföra arbetsuppgifter och sedan bedöma resultatet.

Gymnasiearbete

I slutet av Naturbruksprogrammet ska du göra ett gymnasiearbete inom ditt valda yrkesområde. Där får du visa att du har de kunskaper som behövs för att för att kunna planera, genomföra och utvärdera vanligt förekommande arbetsuppgifter.

Arbetsplatsförlagt lärande

Delar av utbildningen äger rum på en eller flera arbetsplatser i minst 15 veckor och kallas arbetsplatsförlagt lärande (apl). Det är ett viktigt inslag i utbildningen. Apl ger dig erfarenheter och dessutom kontakter som du kan ha nytta av när du söker jobb.

Lärlingsutbildning

Om skolan erbjuder gymnasial lärlingsutbildning inom programmet kan du välja det. Det innebär att du får samma kunskaper men gör minst hälften av din utbildning på en eller flera arbetsplatser.

Att tänka på

Om du vill ha grundläggande högskolebehörighet är det viktigt att du planerar dina studier. Inom det individuella valet och, om skolan erbjuder det, inom programfördjupningen kan du välja att läsa de kurser som behövs för att få grundläggande högskolebehörighet. Dessa är ytterligare två kurser i svenska eller svenska som andraspråk och en kurs i engelska. Prata gärna med en studie- och yrkesvägledare om du vill studera vidare.

Du har alltid rätt att välja ytterligare en kurs i idrott och hälsa och en estetisk kurs inom det individuella valet.

Yrkesutgångar

En yrkesutgång är ett förslag på ett yrke som du kan jobba med efter att du tagit examen från yrkesprogrammet. Vilken yrkeskompetens som du får beror av vilken kombination av kurser som du väljer inom programfördjupningen. Här hittar du exempel på möjliga yrkesutgångar efter naturbruksprogrammet inom gymnasieskolan:

 • arbete med hund,
 • arbete med lantbrukets växtodling,
 • arbete med lantbruksdjur,
 • arbete med lantbruksmaskiner,
 • arbete med skogsmaskinsservice,
 • djurvårdare inom djurens hälso- och sjukvård,
 • djurvårdare inriktning forskningsdjur,
 • hästskötare med inriktning mot ridning,
 • hästskötare med inriktning mot trav,
 • naturguide,
 • skogsmaskinförare,
 • skogsvårdare,
 • trädgårdsarbetare med inriktning mot frilandsodling,
 • trädgårdsarbetare med inriktning mot utemiljöer,
 • trädgårdsarbetare med inriktning mot trädgårdsanläggning,
 • trädgårdsarbetare med inriktning mot växtodling och
 • viltförvaltare.

Här hittar du information om vilka arbetsuppgifter som ingår i olika yrken och prognoser över hur framtidsutsikterna ser ut inom yrket. Här beskrivs också vilka förmågor som är bra att ha, utbildningsvägar och uppgifter om lön.

Hitta yrke på Arbetsförmedlingens webbplatslänk till annan webbplats

Om naturbruksprogrammet på andra språk

En beskrivning av programmet på några andra språk hittar du här. Observera att översättningarna är ännu inte uppdaterade med förändringar i programstruktur som börjar gälla i juli 2021:

Naturbruksprogrammet på arabiska NOT YET UPDATED (pdf)PDF

Naturbruksprogrammet på dari NOT YET UPDATED (pdf)PDF

Naturbruksprogrammet på engelska NOT YET UPDATED (pdf)PDF

Naturbruksprogrammet på farsi (persiska) NOT YET UPDATED (pdf)PDF

Naturbruksprogrammet på franska NOT YET UPDATED (pdf)PDF

Naturbruksprogrammet på kurmanji NOT YET UPDATED (pdf)PDF

Naturbruksprogrammet på pashto NOT YET UPDATED (pdf)PDF

Naturbruksprogrammet på polska NOT YET UPDATED (pdf)PDF

Naturbruksprogrammet på somaliska NOT YET UPDATED (pdf)PDF

Naturbruksprogrammet på spanska NOT YET UPDATED (pdf)PDF

Naturbruksprogrammet på tigrinja NOT YET UPDATED (pdf)PDF

Senast uppdaterad 01 april 2021