Innehåll på denna sida

YRKESPROGRAM SOM LEDER TILL EN YRKESEXAMEN

Barn- och fritidsprogrammet

Är du intresserad av människor och tycker att ditt och andras välmående är viktigt? På barn- och fritidsprogrammet får du lära dig om människor i olika åldrar och med olika förutsättningar.

Film: Filmen beskriver kort barn- och fritidsprogrammet (tid 4:59 min)

Det här lär du dig på barn- och fritidsprogrammet

Du får lära dig att bidra till livskvalitet och välmående. Du får också kunskap om hur andra människor lär sig saker och hur de växer och utvecklas. Du får också lära dig om samarbete och kommunikation.

Vi får lära oss väldigt mycket om kommunikation. Alla kanske tänker att de vet hur man kommunicerar, men här får vi lära oss att kommunicera på ett bra sätt och om det sociala samspelet mellan olika grupper.

Barwaqo / går tredje året på programmet

Du tränar dig i att möta andra människor och utvecklar din förmåga att förstå deras behov. Du får fundera över hur människor lever tillsammans och vilka möjligheter de har att utvecklas. Du lär dig också om hälsa och arbetsmiljö.

Barn- och fritidsprogrammet lägger stor vikt vid pedagogik, etik, demokratiska värderingar och mänskliga rättigheter.

Programmet utgår från arbetsuppgifter som du löser enskilt eller tillsammans med andra. Du tränar din förmåga att ta initiativ och vara kreativ, och lär dig mer om möjligheterna att driva ett eget företag. Du tränar dig i att planera, genomföra och dokumentera arbetet.

Examensmål

Examensmålen beskriver vad du ska kunna när du har tagit examen från ett visst gymnasieprogram.

Examensmål för barn- och fritidsprogrammet (skolverket.se)

Programstruktur

I programstrukturen ser du vilka ämnen och kurser som ingår i programmet. Du ser också hur många poäng varje kurs omfattar.

Programstruktur för barn- och fritidsprogrammet (pdf) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Inriktningar

Fritid och hälsa

  • Du lär dig om fritid, hälsa och friskvård. Du får lära dig om hur du kan arbeta för att bidra till människors livskvalitet och välmående med olika fritidsaktiveter. Inriktningen ger möjlighet till jobb som till exempel personal på badanläggningar/sporthallar, personal på idrotts- och fritidsanläggningar eller personlig tränare.

Pedagogiskt och socialt arbete

  • Du lär dig om barns och ungdomars lärande och växande. Du får lära dig hur du bemöter människor i olika situationer och hur du ger bra stöd och service. Du får lära dig hur du arbetar med människor för att bidra till deras livskvalitet och välmående. Inriktningen ger möjlighet till jobb som till exempel barnskötare, elevassistent, personlig assistent eller arbete med stöd och service inom funktionshinderområdet. Den kan också ge möjlighet till jobb som väktare.

Gymnasiearbetet

I slutet av barn- och fritidsprogrammet gör du ett gymnasiearbete inom ditt valda yrkesområde. Där får du visa att du har de kunskaper som behövs för att börja jobba med det du utbildat dig till.

Arbetsplatsförlagt lärande

Delar av utbildningen äger rum på en eller flera arbetsplatser i minst 15 veckor och kallas arbetsplatsförlagt lärande (apl). Det är ett viktigt inslag i utbildningen. Apl ger dig erfarenheter och dessutom kontakter som du kan ha nytta av när du söker jobb.

Apl på barn- och fritidsprogrammet kan till exempel vara att medverka i arbetet på en förskola eller skola, eller på en bad- eller fritidsanläggning. På apl får du öva på att leda och medverka i aktiviteter av olika slag som bidrar till livskvalitet och välmående.

Lärlingsutbildning

Om skolan erbjuder gymnasial lärlingsutbildning inom programmet kan du välja det. Det innebär att du får samma kunskaper men gör minst hälften av din utbildning på en eller flera arbetsplatser.

Mer om lärlingsutbildning i gymnasieskolan

Börja jobba efter programmet och exempel på yrkesutgångar

Du kan börja jobba direkt efter utbildningen. Nedan hittar du exempel på yrkesutgångar, alltså vilka yrken som du kan söka efter programmet. Vid varje yrke finns en länk till fakta om arbetsuppgifter och lön för yrket.

Bad/sporthallspersonal

Barnskötare

Elevassistent

Personal inom idrotts- och fritidsanläggningar

Personlig assistent

Personlig tränare

Stöd och service inom funktionshinderområdet

Väktare

Mer information om vilka arbetsuppgifter som ingår i olika yrken och prognoser över hur framtidsutsikterna ser ut inom yrke hittar du i tjänsten Hitta yrken A–Ö.

Sök bland olika yrken i tjänsten Hitta yrken A–Ö

Studera vidare efter programmet och behörighet

Vill du läsa vidare på högskola och universitet efter programmet? Denna utbildning ger dig grundläggande högskolebehörighet. Efter programmet har du också möjlighet att läsa utbildningar på yrkeshögskola och folkhögskola.

Nu läser jag till förskollärare på universitetet. Barn- och fritidsprogrammet har gett mig en bra grund, hela första året på förskollärarprogrammet handlade om det jag redan läst på gymnasiet.

Johanna / gick barn- och fritidsprogrammet med pedagogisk inriktning

/