YRKESPROGRAM SOM LEDER TILL EN YRKESEXAMEN

Barn- och fritidsprogrammet

Är du intresserad av människor och tycker att ditt och andras välmående är viktigt? På barn- och fritidsprogrammet får du lära dig om människor i olika åldrar och med olika förutsättningar.

Film: Filmen beskriver kort barn- och fritidsprogrammet (tid 4:01)

Det här lär du dig på barn- och fritidsprogrammet

Du får lära dig att bidra till livskvalitet och välmående. Du får också kunskap om hur andra människor lär sig saker och hur de växer och utvecklas. Du får också lära dig om samarbete och kommunikation.

VI får lära oss väldigt mycket om kommunikation. Alla kanske tänker att de vet hur man kommunicerar, men här får vi lära oss att kommunicera på ett bra sätt och om det sociala samspelet mellan olika grupper.

Barwaqo / går tredje året på programmet

Du tränar dig i att möta andra människor och utvecklar din förmåga att förstå deras behov. Du får fundera över hur människor lever tillsammans och vilka möjligheter de har att utvecklas. Du lär dig också om hälsa och arbetsmiljö.

Barn- och fritidsprogrammet lägger stor vikt vid pedagogik, etik, demokratiska värderingar och mänskliga rättigheter.

Programmet utgår från arbetsuppgifter som du löser enskilt eller tillsammans med andra. Du tränar din förmåga att ta initiativ och vara kreativ, och lär dig mer om möjligheterna att driva ett eget företag. Du tränar dig i att planera, genomföra och dokumentera arbetet.

Det var roligare än jag hade förväntat mig! Jag hade väldigt lätt för barn- och fritidsämnena. Specialpedagogiken var roligast, vi fick jobba praktiskt i grupp med personer i behov av särskilt stöd kopplat till musik. Efter ett halvår avslutade vi med en musikalshow tillsammans!

Johanna / gick barn- och fritidsprogrammet, pedagogisk inriktning

Examensmål, gäller till juli 2021 (skolverket.se)länk till annan webbplats

Programstruktur från juli 2021 (pdf)länk till annan webbplats

Mer om hur gymnasieskolan fungerar

Inriktningar

Fritid och hälsa

  • Du lär dig om fritid, hälsa och friskvård. Du får lära dig om hur du kan arbeta för att bidra till människors livskvalitet och välmående med olika fritidsaktiveter. Inriktningen ger möjlighet till jobb som till exempel personal på badanläggningar/sporthallar, personal på idrotts- och fritidsanläggningar eller personlig tränare.

Pedagogiskt och socialt arbete

  • Du lär dig om barns och ungdomars lärande och växande. Du får lära dig hur du bemöter människor i olika situationer och hur du ger bra stöd och service. Du får lära dig hur du arbetar med människor för att bidra till deras livskvalitet och välmående. Inriktningen ger möjlighet till jobb som till exempel barnskötare, elevassistent, personlig assistent eller arbete med stöd och service inom funktionshinderområdet. Den kan också ge möjlighet till jobb som väktare.

Gymnasiearbetet

I slutet av barn- och fritidsprogrammet gör du ett gymnasiearbete inom ditt valda yrkesområde. Där får du visa att du har de kunskaper som behövs för att börja jobba med det du utbildat dig till.

Arbetsplatsförlagt lärande

Delar av utbildningen äger rum på en eller flera arbetsplatser i minst 15 veckor och kallas arbetsplatsförlagt lärande (apl). Det är ett viktigt inslag i utbildningen. Apl ger dig erfarenheter och dessutom kontakter som du kan ha nytta av när du söker jobb.

Apl på barn- och fritidsprogrammet kan till exempel vara att medverka i arbetet på en förskola eller skola, eller på en bad- eller fritidsanläggning. På apl får du öva på att leda och medverka i aktiviteter av olika slag som bidrar till livskvalitet och välmående.

Lärlingsutbildning

Om skolan erbjuder gymnasial lärlingsutbildning inom programmet kan du välja det. Det innebär att du får samma kunskaper men gör minst hälften av din utbildning på en eller flera arbetsplatser.

Mer om lärlingsutbildning i gymnasieskolan – en fot i arbetslivet och en fot i skolan

Börja jobba efter programmet och exempel på yrkesutgångar

Du kan börja jobba direkt efter utbildningen. Nedan hittar du exempel på yrkesutgångar, alltså vilka yrken som du kan söka efter programmet. Vid varje yrke finns en länk till fakta om arbetsuppgifter och lön för yrket på Arbetsförmedlingens webbplats.

Bad/sporthallspersonal

Barnskötare

Elevassistent

Personal inom idrotts- och fritidsanläggningar

Personlig assistent

Personlig tränare

Väktare

Studera vidare efter programmet och behörighet

Efter programmet kan du fortsätta studera inom yrkeshögskolan. Du kan också välja att läsa kurser för att bli behörig att studera vidare på högskolan.

Jag ska fortsätta plugga till sjuksköterska för att bli barnmorska, eller kanske polis. Just nu känns det som att jag står mitt mellan de utbildningsvalen.

Barwaqo / går tredje året på programmet

Behörighet efter programmet

Det är viktigt att du planerar dina studier om du vill ha högskolebehörighet, eftersom du då behöver välja att lägga till några kurser utöver de som ingår i barn- och fritidsprogrammet. De kurser du behöver välja för att få grundläggande högskolebehörighet är en kurs i svenska eller svenska som andraspråk och en kurs i engelska. Du kan läsa dessa inom programfördjupningen. Prata med en studie- och yrkesvägledare som kan hjälpa dig att lägga upp en studieplan om du tror, eller redan vet, att du vill studera vidare efter programmet.

Kom ihåg att du alltid har rätt att välja ytterligare en kurs i idrott och hälsa och en estetisk kurs inom det individuella valet.

Använd behörighetsvisaren för se vilka program du är behörig att söka efter programmet

Nu läser jag till förskollärare på universitetet. Barn- och fritidsprogrammet har gett mig en bra grund, hela första året på förskollärarprogrammet handlade om det jag redan läst på gymnasiet.

Johanna / gick barn- och fritidsprogrammet med pedagogisk inriktning

Senast uppdaterad 15 oktober 2021