Barn- och fritidsprogrammet

Barn- och fritidsprogrammet är ett yrkesprogram som leder till en yrkesexamen. Programmet vänder sig till dig som vill arbeta med barn, ungdomar och vuxna. Du får lära dig om människor i olika åldrar och med olika förutsättningar.

Observera att barn- och fritidsprogrammet är under förändring. Här beskrivs programmet som det kommer att se ut efter att förändringarna införts från och med juli 2021.

Film: Filmen beskriver kort barn- och fritidsprogrammet (tid 4:01)

Du kan börja jobba direkt efter utbildningen eller fortsätta studera inom yrkeshögskolan. Du kan också välja att läsa kurser för att bli behörig att studera vidare på högskolan.

Två olika inriktningar

Fritid och hälsa

 • Du lär dig om fritid, hälsa och friskvård. Inriktningen ger möjlighet till jobb som till exempel personal på badanläggningar/sporthallar, personal på idrotts- och fritidsanläggningar eller personlig tränare.

Pedagogiskt och socialt arbete

 • Du lär dig om barns och ungdomars lärande och växande. Du lär dig hur du bemöter människor i olika situationer och hur du ger bra stöd och service. Inriktningen ger möjlighet till jobb som till exempel barnskötare, elevassistent, personlig assistent eller arbete med stöd och service inom funktionshinderområdet. Den kan också ge möjlighet till jobb som väktare.

Examensmål och programstruktur

Examensmål, gäller till juli 2021 (skolverket.se)länk till annan webbplats

Programstruktur från juli 2021 (pdf) länk till annan webbplats

Det här lär du dig på programmet

Du lär dig om människors lärande och växande, samarbete och kommunikation. Du tränar dig i att möta andra människor och utvecklar din förmåga att vara lyhörd för deras behov. Du får fundera över hur människor lever tillsammans och vilka möjligheter de har att utvecklas. Du lär dig om hälsa och arbetsmiljö.

På programmet läggs stor vikt vid pedagogik, etik, demokratiska värderingar och mänskliga rättigheter.

Så är programmet upplagt

På yrkesprogrammen är de gymnasiegemensamma ämnena:

 • engelska,
 • historia,
 • idrott och hälsa,
 • matematik,
 • naturkunskap,
 • religionskunskap,
 • samhällskunskap och
 • svenska eller svenska som andraspråk.

På yrkesprogrammen läser du fler yrkesämnen, så kallade karaktärsämnen, och färre av de ämnen du läst i grundskolan.

Programgemensamma karaktärsämnen är:

 • hälsa,
 • naturkunskap,
 • pedagogik,
 • samhällskunskap och
 • svenska eller svenska som andraspråk.

Du får möjlighet att specialisera och bredda dig ytterligare inom programmet. Det kallas programfördjupning. Hör med skolan vilka fördjupningskurser som ebjuds.

Du har även ett individuellt val där du väljer vad du vill läsa. Fråga skolan vilka kurser som erbjuds.

Arbetsformer

Programmet utgår från arbetsuppgifter som du löser enskilt eller tillsammans med andra. Du tränar din förmåga att ta initiativ och vara kreativ, och lär dig mer om möjligheterna att driva ett eget företag. Du tränar dig i att planera, genomföra och dokumentera arbetet.

Gymnasiearbete

I slutet av barn- och fritidsprogrammet ska du göra ett gymnasiearbete inom ditt valda yrkesområde. Där får du visa att du har de kunskaper som behövs för att börja jobba med det du utbildat dig till.

Arbetsplatsförlagt lärande

Delar av utbildningen äger rum på en eller flera arbetsplatser i minst 15 veckor och kallas arbetsplatsförlagt lärande (apl). Det är ett viktigt inslag i utbildningen. Apl ger dig erfarenheter och dessutom kontakter som du kan ha nytta av när du söker jobb.

Lärlingsutbildning

Om skolan erbjuder gymnasial lärlingsutbildning inom programmet kan du välja det. Det innebär att du får samma kunskaper men gör minst hälften av din utbildning på en eller flera arbetsplatser.

Att tänka på

Om du vill ha högskolebehörighet är det viktigt att planera dina studier. De kurser du behöver välja för att få grundläggande högskolebehörighet är en kurs i svenska eller svenska som andraspråk och en kurs i engelska. Du kan läsa kursen i engelska inom individuellt val och svenska inom programfördjupningen. Prata gärna med en studie- och yrkesvägledare om du vill studera vidare.

Du har alltid rätt att välja ytterligare en kurs i idrott och hälsa och en estetisk kurs inom det individuella valet.

Yrkesutgångar

En yrkesutgång är ett förslag på ett yrke som du kan jobba med efter att du tagit examen från yrkesprogrammet. Vilken yrkeskompetens som du får beror av vilken kombination av kurser som du väljer inom programfördjupningen. Här hittar du exempel på möjliga yrkesutgångar efter barn- och fritidsprogrammet inom gymnasieskolan:

 • bad/sporthallspersonal,
 • barnskötare,
 • elevassistent,
 • personal inom idrotts- och fritidsanläggningar,
 • personlig assistent,
 • personlig tränare,
 • stöd och service inom funktionshinderområdet och
 • väktare.

Här hittar du information om vilka arbetsuppgifter som ingår i olika yrken och prognoser över hur framtidsutsikterna ser ut inom yrket. Här beskrivs också vilka förmågor som är bra att ha, utbildningsvägar och uppgifter om lön.

Hitta yrke på Arbetsförmedlingens webbplatslänk till annan webbplats

Om barn- och fritidsprogrammet på andra språk

En beskrivning av programmet på några andra språk hittar du här, observera att översättningarna är ännu inte uppdaterade med förändringar i programstruktur som börjar gälla i juli 2021:

Barn- och fritidsprogrammet på arabiska_PDFNOT YET UPDATED (pdf)

Barn- och fritidsprogrammet på dari PDFNOT YET UPDATED (pdf)

Barn- och fritidsprogrammet på engelskaPDFNOT YET UPDATED (pdf)

Barn- och fritidsprogrammet på farsi (persiska)PDFNOT YET UPDATED (pdf)

Barn- och fritidsprogrammet på franska PDFNOT YET UPDATED (pdf)

Barn- och fritidsprogrammet på kurmanji PDFNOT YET UPDATED (pdf)

Barn- och fritidsprogrammet på pashto PDFNOT YET UPDATED (pdf)

Barn- och fritidsprogrammet på polska PDFNOT YET UPDATED (pdf)

Barn- och fritidsprogrammet på somaliska PDFNOT YET UPDATED (pdf)

Barn- och fritidsprogrammet på spanska PDFNOT YET UPDATED (pdf)

Barn- och fritidsprogrammet på tigrinja PDFNOT YET UPDATED (pdf)

Vad gör eleverna efter barn- och fritidsprogrammet?

Här kan du se vad eleverna som tagit examen från barn- och fritidsprogrammet 2013/14 gör ett år efteråt (kalenderåret 2015).

Arbetar eller studerar

Högskolestudier, ämne

Yrkesområden, kvinnor

Yrkesområden, män

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
Senast uppdaterad 21 september 2020