Innehåll på denna sida

YRKESPROGRAM SOM LEDER TILL EN YRKESEXAMEN

El- och energiprogrammet

Tycker du om att lösa problem och om att ha kontakt med människor? På det här programmet får du lära dig om hur el produceras och hur elektriska apparater fungerar.

Film: Film som kort beskriver el- och energiprogrammet (tid 4:03 min)

Det här lär du dig på el- och energiprogrammet

På el- och energiprogrammet får du lära dig hur apparater och elektriska maskiner fungerar. Du får lära dig om hur man producerar el, hur man kan installera system för el och om hur el, energi och vatten överförs.

Du lär dig också om automatiserade funktioner (uppgifter som utförs av maskiner), dator- och kommunikationsteknik såsom IT-nätverk och datorprogrammering.

Du får lära dig att lösa elektriska problem i människors hem och jobba med datorer inom industrin.

Du studerar säkerhetsfrågor som standarder och informationssäkerhet. Du får även studera arbetsmiljöfrågor för att undvika arbetsskador och för att bygga upp en god hälsa.

Inriktningen data och kommunikationsteknik är inte bara att leka med datorer, utan så mycket mer. Man får lära sig om servrar, hur internet funkar och vi får koda våra egna system och hemsidor.

Magnus, som gick el- och energiprogrammet med inriktning på dator- och kommunikationsteknik

Examensmål

Examensmålen beskriver vad du ska kunna när du har tagit examen från ett visst gymnasieprogram.

Examensmål för el- och energiprogrammet (skolverket.se)

Programstruktur

I programstrukturen ser du vilka ämnen och kurser som ingår i programmet. Du ser också hur många poäng varje kurs omfattar.

Programstruktur för el- och energiprogrammet (pdf) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Inriktningar

Automation

 • Du lär dig om elektroteknik, datorteknik och teknik för drift och underhåll. Inriktningen ger möjlighet till jobb som till exempel automationstekniker inom fastighet, industri eller process.

Dator- och kommunikationsteknik

 • Du lär dig att installera, administrera och reparera system för datorer och kommunikation. Inriktningen ger möjlighet till jobb som till exempel elektronikproduktionstekniker, hemservicetekniker eller nätverkstekniker.

Elteknik

 • Du lär dig att installera och reparera elanläggningar, larm och system för tv och datorer. Inriktningen ger möjlighet till jobb som till exempel installationselektriker, industrielektriker eller järnvägstekniker- el och signal.

Energiteknik

  • Du lär dig om drift och servicefunktioner inom branscherna för energi, miljö, vatten och processer. Inriktningen ger möjlighet till jobb som till exempel driftoperatör inom kraft- och värmeteknik eller driftoperatör inom vatten- och miljöteknik.

  Gymnasiearbete

  I slutet av el- och energiprogrammet gör du ett gymnasiearbete inom ditt valda yrkesområde där du får visa att du har de kunskaper som du behöver för att börja jobba med det du utbildat dig till.

  Arbetsplatsförlagt lärande

  Delar av utbildningen äger rum på en eller flera arbetsplatser i minst 15 veckor och kallas arbetsplatsförlagt lärande (apl). Det är ett viktigt inslag i utbildningen. Apl ger dig erfarenheter och dessutom kontakter som du kan ha nytta av när du söker jobb.

  På apl på el- och energiprogrammet får du lära dig använda det som du läst om i skolan. Du får använda det du lärt dig ute i arbetslivet och träffa nya människor.

  Andra saker som jag lärt mig under programmet – som jag inte tänkte på innan – är hur man arbetar i ett ordentligt företag och hur en arbetsdag ser ut. Och om att vara kundservice och reparatör av datorer.

  Magnus, som gick inriktningen dator- och kommunikationsteknik

  Lärlingsutbildning

  Läs mer om lärlingsutbildning i gymnasieskolan här

  Efter programmet

  Du kan börja jobba direkt efter utbildningen eller fortsätta studera inom yrkeshögskolan. Du kan också välja att läsa kurser för att bli behörig att studera vidare på högskolan.

  Börja jobba efter programmet och exempel på yrkesutgångar

  Du kan börja jobba direkt efter utbildningen. Nedan hittar du exempel på yrkesutgångar, alltså vilka yrken som du kan söka efter programmet. Vid varje yrke finns en länk till fakta om arbetsuppgifter och lön för yrket.

  Vilken yrkeskompetens som du får beror av vilken kombination av kurser som du väljer inom programfördjupningen. Här hittar du exempel på möjliga yrkesutgångar efter el- och energiprogrammet.

  Automationstekniker inom fastighet eller industri eller process

  Distributionstekniker

  Driftoperatör, allmän, kraft - och värmeteknik eller vatten- och miljöteknik

  Elektronikproduktionstekniker

  Hemservicetekniker

  Industrielektriker

  Installationstekniker

  Järnvägstekniker, el-, signal- och nätverkstekniker

  Mer information om vilka arbetsuppgifter som ingår i olika yrken och prognoser över hur framtidsutsikterna ser ut inom yrke hittar du i tjänsten Hitta yrken A–Ö.

  Sök bland olika yrken i tjänsten Hitta yrken A–Ö

  Studera vidare efter programmet och behörighet

  Vill du läsa vidare på högskola och universitet efter programmet? Denna utbildning ger dig grundläggande högskolebehörighet. Efter programmet har du också möjlighet att läsa utbildningar på yrkeshögskola och folkhögskola.

  Vad gör eleverna efter el- och energiprogrammet?

  Efter tre år arbetar 57 procent av kvinnorna och 66 procent av männen. Andelen som studerar vidare är 24 procent av kvinnorna och 15 procent av männen.

  /