YRKESPROGRAM SOM LEDER TILL EN YRKESEXAMEN

El- och energiprogrammet

Tycker du om att lösa problem och om att ha kontakt med människor? På det här programmet får du lära dig om hur el produceras och hur elektriska apparater fungerar.

Film: Film som kort beskriver el- och energiprogrammet (tid 3:57)

Det här lär du dig på el- och energiprogrammet

På el- och energiprogrammet får du lära dig hur apparater och elektriska maskiner fungerar. Du får lära dig om hur man producerar el, hur man kan installera system för el och om hur el, energi och vatten överförs.

Du lär dig också om automatiserade funktioner (uppgifter som utförs av maskiner), dator- och kommunikationsteknik såsom IT-nätverk och datorprogrammering.

Du får lära dig att lösa elektriska problem i människors hem och jobba med datorer inom industrin.

Du studerar säkerhetsfrågor som standarder och informationssäkerhet. Du får även studera arbetsmiljöfrågor för att undvika arbetsskador och för att bygga upp en god hälsa.

Det har alltid varit mitt intresse att leka runt med datorer och servrar, och jag ville lära mig mer. Datorer och tanken bakom att vi lyckades lura stenar till att tänka genom att ge dom stötar är något väldigt roligt.

Magnus, som gick el- och energiprogrammet med inriktning på dator- och kommunikationsteknik

Examensmål

Examensmålen beskriver vad du ska kunna när du har tagit examen från ett visst gymnasieprogram.

Examensmål för el- och energiprogrammet (skolverket.se) Länk till annan webbplats.

Programstruktur

I programstrukturen ser du vilka ämnen och kurser som ingår i programmet. Du ser också hur många poäng varje kurs omfattar.

Programstruktur för el- och energiprogrammet (pdf) Länk till annan webbplats.

Inriktningar

Automation

 • Du lär dig om elektroteknik, datorteknik och teknik för drift och underhåll. Inriktningen ger möjlighet till jobb som till exempel automationstekniker inom fastighet, industri eller process.

Dator- och kommunikationsteknik

 • Du lär dig att installera, administrera och reparera system för datorer och kommunikation. Inriktningen ger möjlighet till jobb som till exempel elektronikproduktionstekniker, hemservicetekniker eller nätverkstekniker.

Elteknik

 • Du lär dig att installera och reparera elanläggningar, larm och system för tv och datorer. Inriktningen ger möjlighet till jobb som till exempel installationselektriker, industrielektriker eller järnvägstekniker- el och signal.

Energiteknik

  • Du lär dig om drift och servicefunktioner inom branscherna för energi, miljö, vatten och processer. Inriktningen ger möjlighet till jobb som till exempel driftoperatör inom kraft- och värmeteknik eller driftoperatör inom vatten- och miljöteknik.

  Inriktningen data och kommunikationsteknik är inte bara att leka med datorer, utan så mycket mer. Man får lära sig om servrar, hur internet funkar och vi får koda våra egna system och hemsidor.

  Magnus, som gick el- och energiprogrammet med inriktning på dator- och kommunikationsteknik

  Gymnasiearbete

  I slutet av el- och energiprogrammet gör du ett gymnasiearbete inom ditt valda yrkesområde där du får visa att du har de kunskaper som du behöver för att börja jobba med det du utbildat dig till.

  Arbetsplatsförlagt lärande

  Delar av utbildningen äger rum på en eller flera arbetsplatser i minst 15 veckor och kallas arbetsplatsförlagt lärande (apl). Det är ett viktigt inslag i utbildningen. Apl ger dig erfarenheter och dessutom kontakter som du kan ha nytta av när du söker jobb.

  På apl på el- och energiprogrammet får du lära dig använda det som du läst om i skolan. Du får använda det du lärt dig ute i arbetslivet och träffa nya människor.

  Andra saker som jag lärt mig under programmet – som jag inte tänkte på innan – är hur man arbetar i ett ordentligt företag och hur en arbetsdag ser ut. Och om att vara kundservice och reparatör av datorer.

  Magnus, som gick inriktningen dator- och kommunikationsteknik

  Lärlingsutbildning

  Läs mer om lärlingsutbildning i gymnasieskolan här

  Efter programmet

  Du kan börja jobba direkt efter utbildningen eller fortsätta studera inom yrkeshögskolan. Du kan också välja att läsa kurser för att bli behörig att studera vidare på högskolan.

  Börja jobba efter programmet och exempel på yrkesutgångar

  Du kan börja jobba direkt efter utbildningen. Nedan hittar du exempel på yrkesutgångar, alltså vilka yrken som du kan söka efter programmet. Vid varje yrke finns en länk till fakta om arbetsuppgifter och lön för yrket.

  Vilken yrkeskompetens som du får beror av vilken kombination av kurser som du väljer inom programfördjupningen. Här hittar du exempel på möjliga yrkesutgångar efter el- och energiprogrammet.

  Automationstekniker inom fastighet eller industri eller process

  Distributionstekniker

  Driftoperatör, allmän, kraft - och värmeteknik eller vatten- och miljöteknik

  Elektronikproduktionstekniker

  Hemservicetekniker

  Industrielektriker

  Installationstekniker

  Järnvägstekniker, el-, signal- och nätverkstekniker

  Mer information om vilka arbetsuppgifter som ingår i olika yrken och prognoser över hur framtidsutsikterna ser ut inom yrke hittar du i tjänsten Hitta yrken A–Ö.

  Sök bland olika yrken i tjänsten Hitta yrken A–Ö

  Studera vidare efter programmet och behörighet

  Efter programmet kan du fortsätta studera inom yrkeshögskolan. Du kan också välja att läsa kurser för att bli behörig att studera vidare på högskolan.

  Jag ska plugga vidare i Danmark som IT-teknolog. Att jobba är också en möjlighet, men ska se hur det går med att läsa vidare först.

  Magnus, som gått el- och energiprogrammet med inriktning på dator och kommunikationsteknik

  Behörighet efter programmet

  Det är viktigt att du planerar dina studier om du vill ha högskolebehörighet, eftersom du då behöver välja att lägga till några kurser utöver de som ingår i det ordinarie programmet.

  De kurser du behöver välja för att få grundläggande högskolebehörighet efter el- och energiprogrammet är två kurser i svenska eller svenska som andraspråk och en kurs i engelska. Prata gärna med en studie- och yrkesvägledare om du vill studera vidare.

  Du kan läsa dessa inom programfördjupningen. Prata med en studie- och yrkesvägledare som kan hjälpa dig att lägga upp en studieplan om du tror, eller redan vet, att du vill studera vidare efter programmet.

  Kom ihåg att du alltid har rätt att välja ytterligare en kurs i idrott och hälsa och en estetisk kurs inom det individuella valet.

  Använd behörighetsvisaren för se vilka program du är behörig att söka efter programmet

  Senast uppdaterad 15 juni 2022