Innehåll på denna sida

YRKESPROGRAM SOM LEDER TILL EN YRKESEXAMEN

Bygg- och anläggningsprogrammet

Tycker du om att vara kreativ och hitta praktiska lösningar på problem? På bygg- och anläggningsprogrammet får du lära dig att bygga, sköta om och göra ombyggnationer av hus och anläggningar.

Film: Filmen beskriver kort bygg- och anläggningsprogrammet (tid 4:55 min)

Det här lär du dig på bygg- och anläggningsprogrammet

Du lär dig att bygga hus och anläggningar. Du får grundläggande kunskaper om hur det går till att bygga, från idé till färdig byggnad. Du får också lära dig om hur man planerar, bygger och sköter om ett samhälle (samhällsbyggnad). Du får kunskap om hur man bygger rationellt, säkert och miljömässigt. Du lär dig om branschens olika yrken och arbetsprocesser.

Du får möjlighet att utveckla din kreativa förmåga hitta lösningar på olika situationer som uppstår i arbetet och lär dig att arbeta både självständigt och med andra.

Du får lära dig att hantera högteknologiska maskiner och verktyg. Du tränar dig i att planera, genomföra, dokumentera och kvalitetssäkra arbetet med moderna metoder. Du lär dig att välja utrustning, metoder och att arbeta på ett säkert sätt.

På programmet läggs stor vikt vid arbetsmiljöfrågor för att undvika arbetsskador och för att bygga upp en god hälsa.

Examensmål

Examensmålen beskriver vad du ska kunna när du har tagit examen från ett visst gymnasieprogram.

Examensmål för bygg- och anläggningsprogrammet (skolverket.se)

Programstruktur

I programstrukturen ser du vilka ämnen och kurser som ingår i programmet. Du ser också hur många poäng varje kurs omfattar.

Programstruktur för bygg- och anläggningsprogrammet (pdf) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Inriktningar

Anläggningsfordon

  • Du får lära dig om markarbeten som att schakta och flytta på material för att lägga om eller bygga nya vägar eller för att dra fram el, vatten och avloppsledningar av olika slag. Du får också lära dig om ballast och får utvidgag kunskap om trafik. Inriktningen ger möjlighet till jobb som till exempel anläggningsmaskinförare.

Husbyggnad

  • Du lär dig om nybyggnation, renovering och ombyggnation av bostäder och andra lokaler. Men även av broar och andra anläggningskonstruktioner. Inriktningen ger möjlighet att jobba med både trä och betong. Du kan även arbeta med att montera inredningar som kök och affärsinredningar.

Mark och anläggning

  • Inom mark och anläggning får du kunskaper om markarbeten för att bygga vägar och järnvägar. Du får också kunskap om markarbeten för husgrunder som innebär att förbereda för el- vatten- och avloppsnät. Samt kunskap om markarbeten för att renovera eller dra nya ledningar, förbereda för gröna ytor och hårdgjorda ytor som asfalt-, platt- och stenläggningar. Inriktningen ger möjlighet till jobb som till exempel väg- och anläggningsarbetare eller järnvägstekniker.

Måleri

  • På inriktningen måleri får du kunskaper om hur man målar invändiga och utvändiga ytor, både när det gäller nymålning och ommålning. Du får också kunskap om hur man sätter upp olika väggbeklädnadsmaterial, som till exempel tapeter. Du får kunskaper om olika färgers egenskaper som gäller både estetiska och skyddande värden. Du kommer att ha ett varierande och ofta självständigt arbete där du arbetar både hos privatkunder och inom nyproduktion.

Plåtslageri

  • På inriktningen plåtslageri får du lära dig om både byggnads- och ventilationsplåtslageri. Byggnadsplåtslageri innebär att förse byggnader med ett yttre klimatskydd, till exempel plåttak, och ventilationsplåtslageri innebär att bygga ventilationsrör och trummor för ett fungerande inneklimat, i en kombination av design och teknisk funktion. Du kommer att få vara kreativ och hitta egna lösningar. Inriktningen ger möjlighet till jobb som till exempel. byggnadsplåtslagare eller ventilationsplåtslagare.

Praktiken har varit roligast – att få jobba på riktigt och inte läsa teori om arbete. Jag har haft praktik på en målerifirma tre dagar i veckan i hela tvåan och trean.

Jacob / gick inriktning mot måleri

Gymnasiearbete

I slutet av bygg- och anläggningsprogrammet gör du ett gymnasiearbete inom ditt valda yrkesområde där du får visa att du har förmåga att utföra de vanligast förekommande arbetsuppgifterna som behövs för att börja jobba med det du utbildat dig till.

Arbetsplatsförlagt lärande

Delar av utbildningen äger rum på en eller flera arbetsplatser i minst 15 veckor och kallas arbetsplatsförlagt lärande (apl). Det är ett viktigt inslag i utbildningen. Apl ger dig erfarenheter och dessutom kontakter som du kan ha nytta av när du söker jobb.

På apl på bygg- och anläggningsprogrammet får du lära dig använda det som du läst om i skolan. Du får använda det du lärt dig ute i arbetslivet och träffa nya människor.

På din apl på bygg- och anläggningsprogrammet kommer du att få arbeta med och för andra människor. Du kommer att ha stor variation på dina arbetsuppgifter och lära dig något nytt varje dag. Du kommer att jobba både inom- och utomhus och få testa på att jobba med högteknologiska redskap och maskiner.

Lärlingsutbildning

Om skolan erbjuder gymnasial lärlingsutbildning inom programmet kan du välja det. Det innebär att du får samma kunskaper men gör minst hälften av din utbildning på en eller flera arbetsplatser.

Läs mer om lärlingsutbildning i gymnasieskolan här

Studera vidare efter programmet och behörighet

Vill du läsa vidare på högskola och universitet efter programmet? Denna utbildning ger dig grundläggande högskolebehörighet. Efter programmet har du också möjlighet att läsa utbildningar på yrkeshögskola och folkhögskola.

Börja jobba efter programmet och exempel på yrkesutgångar

Du kan börja jobba direkt efter utbildningen. Nedan hittar du exempel på yrkesutgångar, alltså vilka yrken som du kan söka efter programmet. Vid varje yrke finns en länk till fakta om arbetsuppgifter och lön för yrket.

Anläggningsmaskinförare, beläggningsarbetare

Bergarbetare

Betongarbetare

Byggnadsmålare, målare

Byggnadsplåtslagare

Glastekniker, glasmästare

Golvläggare

Håltagare

Järnvägstekniker

Murare

Plattsättare

Stenmontör

Ställningsbyggare

Takmontör, undertaksmontör

Träarbetare

Ventilationsplåtslagare

Väg- och anläggningsarbetare

Mer information om vilka arbetsuppgifter som ingår i olika yrken och prognoser över hur framtidsutsikterna ser ut inom yrke hittar du i tjänsten Hitta yrken A–Ö.

Sök bland olika yrken i tjänsten Hitta yrken A–Ö

Vad gör eleverna efter barn- och fritidsprogrammet?

Efter tre år arbetar 58 procent av kvinnorna och 75 procent av männen. Andelen som studerar vidare är 14 procent av kvinnorna och 7 procent av männen.

/