YRKESPROGRAM SOM LEDER TILL EN YRKESEXAMEN

Industritekniska programmet

Vill du arbeta med verktyg eller med stora maskiner och vara med och tillverka delar till maskiner och saker? Är du intresserad av teknik, mekanik och industri? Det här är programmet för dig som vill arbeta med att ta fram produkter inom industrin.

Jag hade höga förväntningar men de blev ändå överträffade!

Ella / industritekniska programmet med utökad teknik

Film: Film som kort beskriver industritekniska programmet (Tid: 4.39 min)

Det här lär du dig på industritekniska programmet

På programmet får du lära dig hur det går till att tillverka produkter, från idé och design till färdig produkt. Du lär dig både hantverk och att använda industriell teknik och avancerade tekniska system. Du lär dig också om hur arbetet på olika arbetsplatser är organiserat, produktekonomi, användning av råvaror och energi och hur du säkerställer att produkterna håller rätt kvalitet. Utbildningen tar också upp hur valet av material, metoder och teknik kan påverka samhälle och miljö.

Programmet utgår från arbetsuppgifter som du löser enskilt eller tillsammans med andra. Du tränar din förmåga att ta initiativ och vara kreativ. Du får också lära dig att driva ett eget företag. Du tränar dig i att planera, genomföra, dokumentera och utveckla arbetet.

På programmet läggs stor vikt vid arbetsmiljöfrågor för att undvika arbetsskador och för att bygga upp en god hälsa.

Jag valde industriteknik med utökad teknik, för då kunde jag få allt som teknikprogrammet får OCH den programkaraktäristiska erfarenheten av verkligheten. Jag kunde välja till alla kurser jag ville, men om jag valt teknikprogrammet hade jag inte kunnat välja till kurser i hur framtidens industrier byggs, hur industrin som bygger vårt land ser ut i verkligheten eller garantin för ett säkert och välbetalt tekniskt jobb direkt efter studenten.

Ella / som har gått industritekniska programmet

Fyra olika inriktningar på industritekniska programmet

Driftsäkerhet och underhåll

  • Du lär dig om strategiskt och systematiskt underhåll. Inriktningen ger möjlighet till jobb som till exempel automationsmekaniker, servicemekaniker eller underhållsmekaniker.

Processteknik

  • Du lär dig kemiska och mekaniska industriprocesser, kvalitetskontroll, styr- och reglerteknik. Inriktningen ger möjlighet till jobb som till exempel industrilackerare, laboratorietekniker inom kemisk industri eller processoperatör.

Produkt- och maskinteknik

  • Du lär dig hantera verktyg, industriutrustning och material. Inriktningen ger möjlighet till jobb som till exempel CNC-operatör metall och trä, gjutare, maskinoperatör, maskinsnickare, originalare, tryckare, produktionstekniker, sågverksoperatör eller verkstadssnickare.

Svetsteknik

  • Du lär dig använda svetstekniker och lär dig plåtbehandling. Inriktningen ger möjlighet till jobb som till exempel svetsare.

Absolut roligast var en kurs där vi startade vår egen produktion. Vi elever designade vår egen detalj, programmerade bearbetningsmaskinerna och producerade ritningar samt produktionsunderlag för att få en så effektiv produktion som möjligt. Alla ville verkligen att just vår detalj och produktion skulle bli den bästa. Därför blev produkten och vägen dit oerhört bra och underhållande.

Ella / som har gått industritekniska programmet

Gymnasiearbete

I slutet av industritekniska programmet gör dus ett gymnasiearbete inom ditt valda yrkesområde. Där får du visa att du har de kunskaper som behövs för att börja jobba med det du utbildat dig till.

Arbetsplatsförlagt lärande

Delar av utbildningen äger rum på en eller flera arbetsplatser i minst 15 veckor och kallas arbetsplatsförlagt lärande (apl). Det är ett viktigt inslag i utbildningen. Apl ger dig erfarenheter och dessutom kontakter som du kan ha nytta av när du söker jobb.

På apl på industritekniska programmet får du lära dig använda det som du läst om i skolan. Du får använda det du lärt dig ute i arbetslivet och träffa nya människor.

Lärlingsutbildning

Om skolan erbjuder gymnasial lärlingsutbildning inom programmet kan du välja det. Det innebär att du får samma kunskaper men gör minst hälften av din utbildning på en eller flera arbetsplatser.

Läs mer om lärlingsutbildning i gymnasieskolan här

Börja jobba efter programmet och exempel på yrkesutgångar

Du kan börja jobba direkt efter utbildningen. Nedan hittar du exempel på yrkesutgångar, alltså vilka yrken som du kan söka efter programmet. Vid varje yrke finns en länk till fakta om arbetsuppgifter och lön för yrket på Arbetsförmedlingens webbplats.

En yrkesutgång är ett förslag på ett yrke som du kan jobba med efter att du tagit examen från yrkesprogrammet. Vilken yrkeskompetens som du får beror av vilken kombination av kurser som du väljer inom programfördjupningen. Här hittar du exempel på möjliga yrkesutgångar efter industritekniska programmet:

Automationstekniker,

CNC-operatör metall eller trä,

Gjutare,

Industrilackerare,

Svetsare, internationell svetsare,

Laboratorietekniker inom kemisk industri,

Maskinsnickare,

Processoperatör kemi,

Servicemekaniker,

Sågverksoperatör,

Underhållsmekaniker,

Verktygsmakare,

Här hittar du information om vilka arbetsuppgifter som ingår i olika yrken och prognoser över hur framtidsutsikterna ser ut inom yrket.

Hitta yrke på Arbetsförmedlingens webbplatslänk till annan webbplats

Studera vidare efter programmet och behörighet

Efter programmet kan du fortsätta studera inom yrkeshögskolan. Du kan också välja att läsa kurser för att bli behörig att studera vidare på högskolan.

Jag vill jobba med någonting produktionstekniskt! Man behöver läsa till produktionstekniker på yrkeshögskola men jag hoppades på något jobb inom den grenen. Nu har jag precis sökt till en civilingenjörsutbildning!

Ella / som har gått industritekniska programmet

Behörighet efter programmet

Det är viktigt att du planerar dina studier om du vill ha högskolebehörighet, eftersom du då behöver välja att lägga till några kurser utöver de som ingår i det ordinarie programmet. De kurser du behöver välja för att få grundläggande högskolebehörighet är en kurs i svenska eller svenska som andraspråk och en kurs i engelska. Du kan läsa dessa inom programfördjupningen. Prata med en studie- och yrkesvägledare som kan hjälpa dig att lägga upp en studieplan om du tror, eller redan vet, att du vill studera vidare efter programmet.

Kom ihåg att du alltid har rätt att välja ytterligare en kurs i idrott och hälsa och en estetisk kurs inom det individuella valet.

Använd behörighetsvisaren för se vilka program du är behörig att söka efter programmet

Senast uppdaterad 15 oktober 2021