BASERAT PÅ DATA FRÅN ARBETSFÖRMEDLINGEN

Fotograf

Kommunicerar via bilder och förmedlar känslor, händelser eller historier med kameran som redskap.

  • Kreativ förmåga
  • Serviceinriktad
  • Social förmåga

Genomsnittligt löneintervall

22 000 - 45 000 SEK/mån

På 2 års sikt bedömer Arbetsförmedlingen att möjligheterna till arbete för fotografer kommer vara små till medelstora. Möjligheterna till arbete inom yrket ökar om du har relevanta certifikat, behörigheter eller yrkesbevis.

Arbetsuppgifter

Grunden i fotografens arbete handlar om bildkommunikation – hur man kommunicerar via bilder och når ut med ett budskap. Fotografen arbetar huvudsakligen med bildkomposition, ljus, teknik och bildbehandling.

Bildkomposition handlar om att se hur olika delar i en bild samspelar med varandra. Kunskap om hur ljus fångas upp och gestaltas är fotografens viktigaste verktyg. Det handlar om att se hur ljus faller på föremålet eller personen och hur skuggorna ligger samt vad det har för betydelse för bildens tolkning.

Det är vanligt att fotografer driver eget företag och riktar in sig på olika områden, som att fotografera familjer, bröllop, evenemang eller organisationer. Fotografen kan också bli expert på ett område, som exempelvis reklamfotograf eller bostadsfotograf. Man kan även fotografera för större organisationer som har behov av löpande foton till exempelvis webbshoppar.

Fotografer kan också arbeta med pressbilder och förmedla nyheter. Inom fotojournalistik blir det vanligare att man som fotograf är delaktig i skrivprocessen av artikeln eller reportaget man fotograferat för. Med hjälp av bildbehandlingsprogram redigerar fotografen bilderna. I bildbehandlingsprogrammet kan fotografen ändra storlek på bilden, ljus, färg och kontrast beroende på bildens syfte och ändamål.

Filmfotografer arbetar ofta med rörliga bilder i film- och Tv-produktioner. Ett fåtal filmfotografer arbetar med spelfilm. Att filma- och fotografera för sociala medier åt olika företag i marknadsföringssyfte är ett område som blir vanligare att arbeta med som fotograf.

Utbildningsvägar för fotograf

Yrket kräver vanligtvis eftergymnasial utbildning på högskole- och universitetsnivå eller yrkeshögskolenivå.

Förslag på utbildningsvägar efter gymnasiet

Det kan finnas olika utbildningsvägar att gå efter gymnasiet för att bli fotograf till exempel

  • eftergymnasial utbildning.
  • Utbildningar inom fotografi av olika slag finns på universitet och högskolor. Inom Yrkeshögskolan finns eftergymnasiala utbildningar inom området. En del folkhögskolor, studieförbund och fristående skolor har också utbildningar i foto, film, TV och video av olika slag.
/