BASERAT PÅ DATA FRÅN ARBETSFÖRMEDLINGEN

Specialist och rådgivare inom lantbruk och trädgård

Specialister som ger goda råd till lantbrukare och trädgårdsodlare.

 • Analytisk förmåga
 • Kommunikativ förmåga
 • Ledarskapsförmåga
 • Organisationsförmåga

   Genomsnittligt löneintervall

   28 800 - 46 700 SEK/mån

   Arbetsuppgifter

   Specialister och rådgivare inom lantbruk och trädgård arbetar ofta med rådgivning i frågor som är viktiga för lantbrukare eller trädgårdsproducenter. Som rådgivare kan man vara inriktad på olika områden.

   Rådgivningen kan exempelvis handla om hur odlingar kan bli mer effektiva och hållbara. Man kan också ge råd om hur man utformar system som styr odlingen i stora växthus, eller hur man anpassar ett lantbruk till att bli mer automatiserat, till exempel genom mjölkningsrobotar eller moderna utgödslingssystem.

   Rådgivaren har ofta personlig kontakt med lantbrukaren eller trädgårdsodlaren. Man gör gårdsbesök och håller dem underrättade om nyheter inom området. Arbetet innebär att man följer med i utvecklingen av nya sorters grödor, odlingsmetoder eller utvecklingen inom djurhållning. Som rådgivare anordnar man kurser och informationsträffar, ibland i samarbete med myndigheter och organisationer.

   De kunskaper man har efterfrågas också inom företag som arbetar med försäljning och distribution av till exempel plantor, frösorter, maskiner och andra produkter som används inom trädgårdsföretag och lantbruk.

   Kunskap om miljölagstiftning, regler för djurhållning och andra regelverk gör att man kan arbeta med problemlösning och tolkningar av nya EU-direktiv. Man analyserar vad de kommer att innebära för svenska odlare och för ut kunskaperna om lagar och regler och hur de ska tillämpas.

   Man kan även arbeta med att handlägga miljöstöd inom lantbruket som att administrera EU:s bidragssystem den information och service till lantbrukare som följer av det.

   Specialister inom lantbruk och trädgård arbetar även med forskning, till exempel om hur man kan ställa om produktionen så att den blir mer hållbar.

   Utbildningsvägar för specialist och rådgivare inom lantbruk och trädgård

   Vill du studera till specialist och rådgivare inom lantbruk och trädgård? Sök utbildningar i Utbildningsguidens sök utbildning för vuxna:

   Utbildning för vuxna (från 19 år)

   Utbildning för vuxna kan vara allt från komvux eller folkhögskola till högskola och universitet. Det finns flera utbildningsformer att välja bland för vuxna.

   Läs mer om olika utbildningsalternativ för vuxna:

   Gymnasieskolan (15-19 år)

   Gymnasieskolan kan förbereda för att börja jobba direkt efteråt eller för att fortsätta studera. Om du vill jobba direkt efter gymnasiet så kan du gå en yrkesutbildning för att komma in i den bransch du tycker är intressant.

   Här under hittar du länkar som kan hjälpa dig i ditt val: