Specialist och rådgivare inom lantbruk och trädgård

  (Baserad på data från Arbetsförmedlingen)
  Specialister som ger goda råd till lantbrukare och trädgårdsodlare.

  Specialister och rådgivare inom lantbruk och trädgård har många olika arbetsuppgifter. De kan vara rådgivare till lantbrukare eller trädgårdsproducenter, informera om lagar och regler, miljöskydd eller handlägga bidrag från EU. Det är bra att ha en analytisk förmåga, kunna inge förtroende och ha lätt för att kommunicera med andra.

  Förmågor som kan vara bra att ha:

  • Analytisk förmåga
  • Kommunikativ förmåga
  • Ledarskapsförmåga
  • Organisationsförmåga

  Arbetsuppgifter

  Specialister och rådgivare inom lantbruk och trädgård arbetar ofta med rådgivning i frågor som är viktiga för lantbrukare eller trädgårdsproducenter. Som rådgivare kan man vara inriktad på olika områden.

  Rådgivningen kan exempelvis handla om hur odlingar kan bli mer effektiva och hållbara. Man kan också ge råd om hur man utformar system som styr odlingen i stora växthus, eller hur man anpassar ett lantbruk till att bli mer automatiserat, till exempel genom mjölkningsrobotar eller moderna utgödslingssystem.

  Rådgivaren har ofta personlig kontakt med lantbrukaren eller trädgårdsodlaren. Man gör gårdsbesök och håller dem underrättade om nyheter inom området. Arbetet innebär att man följer med i utvecklingen av nya sorters grödor, odlingsmetoder eller utvecklingen inom djurhållning. Som rådgivare anordnar man kurser och informationsträffar, ibland i samarbete med myndigheter och organisationer.

  De kunskaper man har efterfrågas också inom företag som arbetar med försäljning och distribution av till exempel plantor, frösorter, maskiner och andra produkter som används inom trädgårdsföretag och lantbruk.

  Kunskap om miljölagstiftning, regler för djurhållning och andra regelverk gör att man kan arbeta med problemlösning och tolkningar av nya EU-direktiv. Man analyserar vad de kommer att innebära för svenska odlare och för ut kunskaperna om lagar och regler och hur de ska tillämpas.

  Man kan även arbeta med att handlägga miljöstöd inom lantbruket som att administrera EU:s bidragssystem den information och service till lantbrukare som följer av det.

  Specialister inom lantbruk och trädgård arbetar även med forskning, till exempel om hur man kan ställa om produktionen så att den blir mer hållbar.

  Arbetsplats och lön

  Specialister och rådgivare inom lantbruk kan arbeta hos till exempel hushållningssällskap eller branschorganisationer. De kan arbeta på företag och leverantörer inom trädgårdsodling. De kan också vara anställda på myndigheter såsom Jordbruksverket, Naturvårdsverket, Länsstyrelser eller Livsmedelsverket.

  Genomsnittligt löneintervall

  28 800 - 46 700 SEK/mån

  Statistik från Statistikmyndigheten SCB


  Hitta utbildning till detta yrke

  Olika utbildningsvägar till yrken

  Det kan finnas olika vägar fram till ett och samma yrke. Här kan du läsa om de olika utbildningsmöjligheterna och se vad som passar dig.

  För dig som ska välja gymnasieutbildning

  Vet du vad du vill jobba med? Kontakta studie- och yrkesvägledaren på din skola så får du hjälp att välja ett gymnasieprogram som ger dig rätt utbildning. Om du inte vet vad du vill arbeta med, välj ett program du tycker verkar intressant och roligt.

  Här under hittar du länkar till verktyg som kan hjälpa dig att komma vidare i ditt val.

  Senast uppdaterad 05 september 2022