BASERAT PÅ DATA FRÅN ARBETSFÖRMEDLINGEN

Hjälpmedelstekniker

Hjälper människor med funktionsnedsättning att klara sin vardag, ett yrke för dig som gillar både kundkontakt och teknik.

  • Kundfokus
  • Kvalitetsinriktad
  • Pedagogisk förmåga

Genomsnittligt löneintervall

24 900 - 39 300 SEK/mån


Arbetsmarknadsprognos på 2 års sikt

Stora möjligheter till jobb

På 2 års sikt bedömer Arbetsförmedlingen att möjligheterna till arbete för finmekaniker kommer vara stora. Möjligheterna till arbete inom yrket ökar om du har relevanta certifikat, behörigheter eller yrkesbevis.

Arbetsuppgifter

Allt fler människor med funktionsnedsättning behöver hjälpmedel av olika slag i sitt dagliga liv. Det kan vara hjälpmedel för förflyttning, exempelvis rullstolar eller för att klara hemarbetet, exempelvis arbetsstolar eller hygienhjälpmedel.

Det kan också vara hjälpmedel för kognitivt stöd eller kommunikation, så som hjälpmedel som kompenserar hörsel- och/eller synnedsättning.

Som hjälpmedelstekniker arbetar man med service, besiktning, underhåll och anpassning av sådana hjälpmedel. Man kan även arbeta med anpassning av bostäder och arbetsplatser. Hjälpmedlen ges efter personliga behov, beslutet fattas av hälso- och sjukvårdspersonal.

När behovet upphör skall hjälpmedlen återlämnas. En viktig del av verksamheten är därför att rengöra och rekonditionera återlämnade hjälpmedel till ett sådant skick att de funktionellt och säkerhetsmässigt fungerar som nya. Hjälpmedelsteknikern bedömer också om det är lönsamt att reparera hjälpmedlet eller om det ska kasseras.

Arbetsuppgifterna kan variera i svårighetsgrad, självständighet och grad av ansvar.

De som har mer kvalificerade uppgifter kallas ibland hjälpmedelsingenjör. Arbetet kan då vara inriktat på konstruktion eller ett speciellt arbetsområde som exempelvis medicintekniska behandlingshjälpmedel. Man kan vara specialiserad, exempelvis mot mekanik eller mot elektronik. Det är en fördel om man har kunskap om datorteknik som används idag i många hjälpmedel för funktionshindrade.

Utbildningsvägar för hjälpmedelstekniker

Det finns olika vägar till yrket. Det är bra att ha en gymnasieutbildning. Utbildningar inom området kan också finnas på komvux, folkhögskola, yrkeshögskola, arbetsmarknadsutbildningar och privata utbildningsanordnare. Även arbetsgivare kan utbilda.

/