Hjälpmedelstekniker

  (Baserad på data från Arbetsförmedlingen)
  Hjälper människor med funktionsnedsättning att klara sin vardag, ett yrke för dig som gillar både kundkontakt och teknik.

  En hjälpmedelstekniker hjälper människor med funktionsnedsättning att klara sin vardag. Ett stort intresse för människor och teknik är viktigt när man arbetar med service, underhåll och anpassning av hjälpmedel. Arbetsuppgifterna kan variera i svårighetsgrad, självständighet och grad av eget ansvar.

  Förmågor som kan vara bra att ha:

  • Kundfokus
  • Kvalitetsinriktad
  • Pedagogisk förmåga

  Arbetsuppgifter

  Allt fler människor med funktionsnedsättning behöver hjälpmedel av olika slag i sitt dagliga liv. Det kan vara hjälpmedel för förflyttning, exempelvis rullstolar eller för att klara hemarbetet, exempelvis arbetsstolar eller hygienhjälpmedel.

  Det kan också vara hjälpmedel för kognitivt stöd eller kommunikation, så som hjälpmedel som kompenserar hörsel- och/eller synnedsättning.

  Som hjälpmedelstekniker arbetar man med service, besiktning, underhåll och anpassning av sådana hjälpmedel. Man kan även arbeta med anpassning av bostäder och arbetsplatser. Hjälpmedlen ges efter personliga behov, beslutet fattas av hälso- och sjukvårdspersonal.

  När behovet upphör skall hjälpmedlen återlämnas. En viktig del av verksamheten är därför att rengöra och rekonditionera återlämnade hjälpmedel till ett sådant skick att de funktionellt och säkerhetsmässigt fungerar som nya. Hjälpmedelsteknikern bedömer också om det är lönsamt att reparera hjälpmedlet eller om det ska kasseras.

  Arbetsuppgifterna kan variera i svårighetsgrad, självständighet och grad av ansvar.

  De som har mer kvalificerade uppgifter kallas ibland hjälpmedelsingenjör. Arbetet kan då vara inriktat på konstruktion eller ett speciellt arbetsområde som exempelvis medicintekniska behandlingshjälpmedel. Man kan vara specialiserad, exempelvis mot mekanik eller mot elektronik. Det är en fördel om man har kunskap om datorteknik som används idag i många hjälpmedel för funktionshindrade.

  Arbetsplats och lön

  Hjälpmedelstekniker är anställda antingen av ett företag som tillverkar och utvecklar hjälpmedel eller vid någon av landets hjälpmedelscentraler, som drivs av landstingen. En del hjälpmedelscentraler drivs av privata företag på uppdrag av landstingen. Även vissa kommuner har börjat bygga upp hjälpmedelscentraler.

  Genomsnittligt löneintervall

  24 900 - 39 300 SEK/mån

  Statistik från Statistikmyndigheten SCB


  Arbetsmarknadsprognos

  Medelhög konkurrens

  Prognos fram till 2026
  Statistik från Arbetsförmedlingen


  Hitta utbildning till detta yrke

  Olika utbildningsvägar till yrken

  Det kan finnas olika vägar fram till ett och samma yrke. Här kan du läsa om de olika utbildningsmöjligheterna och se vad som passar dig.

  För dig som ska välja gymnasieutbildning

  Vet du vad du vill jobba med? Kontakta studie- och yrkesvägledaren på din skola så får du hjälp att välja ett gymnasieprogram som ger dig rätt utbildning. Om du inte vet vad du vill arbeta med, välj ett program du tycker verkar intressant och roligt.

  Här under hittar du länkar till verktyg som kan hjälpa dig att komma vidare i ditt val.

  Senast uppdaterad 05 september 2022