BASERAT PÅ DATA FRÅN ARBETSFÖRMEDLINGEN

Hjälpmedelstekniker

Hjälper människor med funktionsnedsättning att klara sin vardag, ett yrke för dig som gillar både kundkontakt och teknik.

 • Kundfokus
 • Kvalitetsinriktad
 • Pedagogisk förmåga

   Genomsnittligt löneintervall

   24 900 - 39 300 SEK/mån


   Arbetsmarknadsprognos

   Medelhög konkurrens på 5 års sikt

   Arbetsuppgifter

   Allt fler människor med funktionsnedsättning behöver hjälpmedel av olika slag i sitt dagliga liv. Det kan vara hjälpmedel för förflyttning, exempelvis rullstolar eller för att klara hemarbetet, exempelvis arbetsstolar eller hygienhjälpmedel.

   Det kan också vara hjälpmedel för kognitivt stöd eller kommunikation, så som hjälpmedel som kompenserar hörsel- och/eller synnedsättning.

   Som hjälpmedelstekniker arbetar man med service, besiktning, underhåll och anpassning av sådana hjälpmedel. Man kan även arbeta med anpassning av bostäder och arbetsplatser. Hjälpmedlen ges efter personliga behov, beslutet fattas av hälso- och sjukvårdspersonal.

   När behovet upphör skall hjälpmedlen återlämnas. En viktig del av verksamheten är därför att rengöra och rekonditionera återlämnade hjälpmedel till ett sådant skick att de funktionellt och säkerhetsmässigt fungerar som nya. Hjälpmedelsteknikern bedömer också om det är lönsamt att reparera hjälpmedlet eller om det ska kasseras.

   Arbetsuppgifterna kan variera i svårighetsgrad, självständighet och grad av ansvar.

   De som har mer kvalificerade uppgifter kallas ibland hjälpmedelsingenjör. Arbetet kan då vara inriktat på konstruktion eller ett speciellt arbetsområde som exempelvis medicintekniska behandlingshjälpmedel. Man kan vara specialiserad, exempelvis mot mekanik eller mot elektronik. Det är en fördel om man har kunskap om datorteknik som används idag i många hjälpmedel för funktionshindrade.

   Utbildningsvägar för hjälpmedelstekniker

   Det finns olika vägar till yrket. Det är bra att ha en gymnasieutbildning eller motsvarande utbildning. Utbildningar inom området kan också finnas på komvux, folkhögskola, yrkeshögskola, arbetsmarknadsutbildningar och privata utbildningsanordnare. Det kan finnas ytterligare krav, till exempel körkort.

   Utbildning för vuxna (från 19 år)

   Utbildning för vuxna kan vara allt från komvux eller folkhögskola till högskola och universitet. Det finns flera utbildningsformer att välja bland för vuxna.

   Läs mer om olika utbildningsalternativ för vuxna:

   Gymnasieskolan (15-19 år)

   Gymnasieskolan kan förbereda för att börja jobba direkt efteråt eller för att fortsätta studera. Om du vill jobba direkt efter gymnasiet så kan du gå en yrkesutbildning för att komma in i den bransch du tycker är intressant.

   Här under hittar du länkar som kan hjälpa dig i ditt val: